Vad hände med Windows-funktionen Importera video?

Windows-funktionen Importera video finns inte med in den här versionen av Windows. Om du vill importera pågående eller inspelad video från ett videoband i en digital videokamera (DV-kamera) behöver du ett annat videoprogram från Microsoft eller något annat företag.

Mer information om program från Microsoft som du kan använda finns i Letar du efter Fotogalleriet i Windows?