Vad händer om jag inaktiverar Windows Media Center?

Vissa program och funktioner som medföljer Windows är aktiverade som standard, däribland Windows Media Center. Du kan inaktivera Windows Media Center om du inte använder programmet.

Om du inaktiverar Windows Media Center tas programmet bort från Windows, men mängden hårddiskutrymme som används av Windows minskar inte. Windows Media Center finns fortfarande kvar på hårddisken, så att du kan aktivera programmet igen om du vill.

Det här händer om du inaktiverar Windows Media Center:

Du kan bland annat inte utföra någon av följande åtgärder.

  • Titta, pausa och spela in direktsänd TV i Windows Media Center. Om du vill göra det i Windows måste du installera något annat program.

  • Titta på bildspel med dina bilder i Windows Media Center.

  • Spela upp videoklipp eller musik i Windows Media Center:

Obs!

  • Om du inaktiverar Windows Media Center måste du kanske ange ett annat program som standardprogram för öppning av inspelade TV-program eller videoklipp. Mer information finns i Ändra standardprogrammen i Windows.