Vad är en sensor?

Sensorer är maskinvarukomponenter som kan förse datorn med information om bland annat datorns plats och närmiljö. Program på datorn kan komma åt information från sensorer och lagra den eller använda den som en hjälp för dig i vardagen eller för att underlätta din användning av datorn.

Det finns två typer av sensorer:

  • Sensorer som är inbyggda i datorn

  • Sensorer som ansluts till datorn trådlöst eller via en kabelanslutning.

Exempel på sensorer är platssensorer, som GPS-mottagare som identifierar datorns aktuella plats. Utifrån den platsen kan ett program sedan förse dig med information om restauranger i närheten eller färdbeskrivningar med platsen som utgångspunkt. En ljussensor kan identifiera ljuset i din omgivning och justera skärmens ljusstyrka efter det.

Mer information om hur sensorer kan påverka din integritet finns i Hur påverkar en sensor sekretessen?