Vad är Autentiseringshanteraren?

Du kan använda Autentiseringshanteraren för att lagra autentiseringsuppgifter, till exempel användarnamn och lösenord som du använder för att logga in på webbplatser eller andra datorer på nätverket. Genom att dina autentiseringsuppgifter lagras kan Windows logga in dig automatiskt på webbplatser och andra datorer. Autentiseringsuppgifter sparas i särskilda mappar på datorn som kallas för valv. Windows och program (exempelvis webbläsare) kan ge ut uppgifterna i valven till andra datorer och webbplatser på ett säkert sätt. Information om hur du sparar autentiseringsuppgifter i ett valv finns i Lagra lösenord, certifikat och andra autentiseringsuppgifter för automatisk inloggning.