Hur ser sambandet ut mellan aktivering och äkta Windows?

Vid aktiveringen parar du ihop din produktnyckel med maskinvarukonfigurationen. Det hjälper till att verifiera att ditt exemplar av Windows inte används på fler datorer än Microsofts licensvillkor för programvara medger. Vanligen behöver du bara aktivera Windows en gång – om du inte gör en omfattade maskinvaruförändring.

Äkta Windows är emellertid en återkommande process som kontrollerar produktnyckeln för att se till att den inte är spärrad eller används på annan maskinvara än den som du använde när du aktiverade Windows. Om produktnyckeln befinns vara oäkta är det troligt att produktnyckeln antingen används på en annan dator eller är förfalskad.

Äkthetskontrollen utförs varje gång som datorn försöker hämta valfria uppdateringar från Microsoft. Produktnyckeln kontrolleras till exempel av Windows när datorn hämtar uppdateringar. Om produktnyckeln befinns vara giltig har datorn äkta Windows och du har rätt att få de senaste uppdateringarna från Microsoft. Om produktnyckeln inte befinns vara giltig kör datorn oäkta Windows.

Mer information om äkta Windows finns på webbplatsen Äkta Windows. Mer information om aktivering av Windows 7 finns i Aktivera Windows 7: vanliga frågor och svar.