Om du har glömt ditt Windows-lösenord och du finns i en domän ska du kontakta din systemadministratör för att återställa lösenordet. Om inte datorn tillhör en domän kan du återställa ditt lösenord genom att använda en återställningsskiva för lösenord eller genom att använda ett administratörskonto. Mer information finns i avsnitten Skapa en disk för återställning av lösenord och Återställa Windows-lösenordet.

Om du glömmer administratörslösenordet och inte har någon diskett för återställning av lösenord eller något annat administratörskonto, kan du inte återställa lösenordet.. Finns det inga andra användarkonton på datorn kan du inte logga in i Windows och kommer att behöva installera om Windows.