Nyheter för datorer med pekskärmar

Windows 7 innehåller omfattande förbättringar av pekskärmens funktioner. Det är till exempel lättare att knacka på knappar i Windows med fingret, skärmtangentbordet på Inmatningspanelen för Tablet PC är mer lättanvänt, det finns nya gester som gör det lättare att utföra vanliga uppgifter och det nydesignade Aktivitetsfältet gör det lättare att öppna program och filer med tryckinmatning.

Skärmtangentbordet

Bild på pektangentbordet
Skärmtangentbordet

Det uppdaterade skärmtangentbordet på Inmatningspanelen för Tablet PC innebär ett snabbt sätt att ange text på en pekskärm utan att behöva använda ett vanligt tangentbord. Så här öppnar du skärmtangentbordet:

  • Öppna Inmatningspanelen för Tablet PC genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Inmatningspanelen för Tablet PC och knackar sedan på Inmatningspanelen för Tablet PC i listan över sökresultat.

    Om inmatningspanelen öppnas i skrivblocksläge knackar du på knappen SkärmtangentbordetBild av knappen Pekskrivbord.

Mer information om pektangentbordet finns i Med hjälp av skrivblocket och pektangentbordet på inmatningspanelen för Tablet PC.

Tryckgester

Den här versionen av Windows innehåller nya gester som underlättar användningen av tryck. Det går att använda vissa gester, till exempel snärtningar, på alla datorer med pekskärmar. För de nya Windows tryckgester, som rotation och zoom, krävs det en pekskärm som känner av minst två tryckpunkter åt gången. Mer information finns i Använda tryckgester.

Windows Aktivitetsfältet och hopplistor

Det omdesignade Aktivitetsfältet innehåller flera förbättringar för tryckinmatning, till exempel ikoner som det är lättare att knacka på, och nya hopplistor i Aktivitetsfältet. Snabblistor är listor med objekt som du har öppnat nyligen eller som du öppnar ofta - t.ex. filer, mappar, aktiviteter och webbplatser. De är ordnade efter programmet du använder för att öppna dem. Hopplistor visas för program som har fästs vid Aktivitetsfältet och aktiva program. Det lättaste sättet att visa snabblistor på en pekskärm är att dra knappen Aktivitetsfältet mot skrivbordet med fingret. Därefter kan du öppna ett objekt på hopplistan genom att knacka på det med fingret. Mer information om Aktivitetsfältet finns i Vad är nytt i Aktivitetsfältet i Windows 7?.