Vad är skillnaden mellan en pekplatta och tryckinmatning?

En pekplatta är ett maskinvaruenhet som du använder med fingret för att flytta pekaren på skärmen. Vissa bärbara datorer har en pekplatta nära tangentbordet. Mer information om hur du använder pekplattan finns i den information som medföljde datorn.

Illustration av en bärbar dator med pekplatta
Bärbar dator med pekplatta

Tryckinmatning är en funktion som gör att datorskärmen kan reagera när du trycker på den med fingret. Tryckinmatning kräver särskild maskinvara. Om tryckinmatning finns tillgänglig i datorn kan du t.ex. använda fingret när du vill flytta pekaren på skärmen, markera objekt eller öppna filer och mappar. Det finns mer information om tryckinmatning i Vad är nytt för datorer med pekskärmar?