Varför får jag felmeddelanden om maskinvarustödd virtualisering när jag försöker använda Windows XP Mode och Windows Virtual PC?

Viktigt!

  • Sedan 8 april 2014 går det inte längre att få teknisk support för Windows XP. Windows XP Mode är inte längre tillgängligt och inga fler uppdateringar som hjälper till att skydda datorn ges ut. Det innebär att om du fortsätter använda Windows XP eller Windows XP Mode på en Windows 7-dator när supporten upphör kan datorn vara sårbar för säkerhetsrisker och virus. Vi rekommenderar därför att du endast använder Windows XP Mode när Windows 7-datorn inte är ansluten till Internet. Mer information om att supporten för Windows XP upphör.

Om du försöker använda Windows XP Mode och Windows Virtual PC på en dator med Windows 7 kan du få ett av följande felmeddelanden där det står att datorn inte har stöd för maskinvarustödd virtualisering:

  • Det går inte att starta Windows Virtual PC eftersom maskinvarustödd virtualisering inte är aktiverad.

  • Det går inte att starta värdprocessen för Windows Virtual PC. Mer information hittar du i systemets händelselogg.

  • Windows Virtual PC kan inte startas eftersom datorn inte har stöd för maskinvarustödd virtualisering.

Det finns en uppdatering som kan användas för att ta bort kravet på maskinvarustödd virtualisering vid användning av Windows XP Mode och Windows Virtual PC i Windows 7.

Obs!

  • Den här uppdateringen bör endast installeras om datorn inte har stöd för maskinvarustödd virtualisering. Om du vill ta reda på det går du till webbplatsen för Windows XP Mode och Windows Virtual PC-support och laddar ned och kör identifieringsverktyget för maskinvarustödd virtualisering.

  • Den här uppdateringen gäller endast för Windows XP Mode och Windows Virtual PC (och andra virtuella datorer som kör Windows XP med Service Pack 3) på en dator med Windows 7. Använd inte den här uppdateringen för några andra kombinationer av operativsystem.

Du kan ladda ned och installera uppdateringen online från Microsoft Download Center:

Om datorn har stöd för maskinvarustödd virtualisering, men denna funktion är inaktiverad, rekommenderar vi att du aktiverar den i datorns BIOS (Basic Input/Output System) istället för att installera uppdateringen. Detta görs på olika sätt beroende på BIOS-tillverkare. Exempel på hur du kan gå till väga finns på webbsidan för Windows XP Mode och Windows Virtual PC-support.

Varning!

  • Var försiktig när du ändrar BIOS-inställningar. BIOS-gränssnittet är utformat för avancerade användare och du kan göra ändringar som kan medföra att det inte går att starta datorn korrekt. Mer information finns i BIOS: vanliga frågor.

Artikel-ID: MSW700075