Varför får jag ett felmeddelande om att det saknas systemkomponenter när jag installerar Windows 7 Service Pack 1 (SP1)?

När du installerar Windows 7 Service Pack (SP1) kan du få det här felmeddelandet:

Det går inte att fortsätta installationen av Service Pack.

En eller flera systemkomponenter som behövs för service pack saknas.

Det här problemet orsakas oftast av att tredje parts produkter har använts för att anpassa en Windows 7-installation och ta bort en del systemkomponenter. Följ de här instruktionerna för att installera om Windows 7 och åtgärda problemet och försök sedan att installera Windows 7 igen.

Ominstallera Windows 7

 1. Gör något av följande när datorn är på:

  • Om du har hämtat Windows 7 ska du bläddra fram till installationsfilen du hämtade och dubbelklicka på den.

  • Om du har en Windows 7-installationsskiva sätter du i skivan i datorn. Installationen ska starta automatiskt. Om den inte gör det klickar du på StartBild på Start-knappen, klicka på Dator, dubbelklicka på DVD-enheten för att öppna installationsskivan från Windows 7 och sedan på setup.exe.
  • Om du har hämtat installationsfilerna till Windows 7 ett USB-flashminne ska du sätta in enheten i datorn. Installationen ska starta automatiskt. Om den inte gör det klickar du på StartBild på Start-knappen, klicka på Dator, dubbelklicka på enheten och sedan på setup.exe.
 2. Klicka på Installera nu på sidan Installera Windows.

 3. Klicka på Hämta viktiga uppdateringar för installation.

 4. Om du godkänner licensvillkoren klickar du på Jag accepterar licensvillkoren på sidan Läs noga igenom licensvillkoren och klickar sedan på Nästa.

 5. Klicka på Uppgradera på sidan Vilken slags installation vill du utföra? för att starta uppgraderingen. En kompatibilitetsrapport kanske visas.

 6. Följ anvisningarna och slutför installationen av Windows 7.