Varför är den trådlösa signalstyrkan så svag?

Om ett trådlöst nätverk har dålig signalstyrka kan det gå långsamt att överföra information i nätverket. Du kanske inte ens kan komma åt vissa delar av nätverket. Här är lösningar på några vanliga problem med dålig trådlös signalstyrka:

 • Datorn är för långt bort från den trådlösa routern eller åtkomstpunkten.

  Flytta datorn närmare routern eller åtkomstpunkten. Om du har en bärbar dator kan du gå runt och försöka hitta den trådlösa signalens räckvidd och det bästa stället att använda datorn.

  Om du inte kan komma närmare routern eller åtkomstpunkten kan du behöva köpa och installera en extern antenn till det trådlösa nätverkskortet. Det går att koppla en extern antenn till många trådlösa nätverkskort, som ger bättre mottagning än den inbyggda antennen. Läs informationen som medföljde det trådlösa nätverkskortet och se om du kan montera en antenn till.

 • Den trådlösa routern eller åtkomstpunkten fungerar inte eller är avstängd.

  Du kan försöka med två saker:

  • Kontrollera att routern eller åtkomstpunkten är på och att indikatorn som visar att det trådlösa nätverket är igång är tänd.

  • Återställ routern eller åtkomstpunkten genom att stänga av den, vänta i minst 10 sekunder och sedan sätta på den igen.

  Om du inte äger åtkomstpunkten eller inte hanterar nätverket ska du kontakta nätverksadministratören.

 • Det förekommer störningar från andra enheter.

  Om du har 802.11b- eller 802.11g-nätverksmaskinvara används frekvensen 2,4 GHz. Andra enheter som använder den här frekvensen är exempelvis mikrovågsugnar och sladdlösa telefoner. Om du har 802.11a-nätverksmaskinvara använder denna frekvensen 5 GHz. En del sladdlösa telefoner använder också den här frekvensen. Dessa enheter kan orsaka störningar mellan datorn och nätverket.

  Det finns två saker du kan försöka med i den här situationen:

  • Om enheter som dessa finns i närheten av datorn stänger du av dem tillfälligt eller flyttar dem längre bort.

  • Ändra inställningarna för routern eller åtkomstpunkten så att en annan trådlös kanal används, eller ange att kanalen ska väljas automatiskt om den är inställd på ett fast kanalnummer. Ibland fungerar en trådlös kanal bättra än andra. I USA och Kanada kan du använda kanalerna 1, 6 och 11. Kontrollera informationen som medföljde åtkomstpunkten eller routern om du vill ha anvisningar om hur kanalen för den trådlösa signalen ställs in.

 • Det nätverk du söker efter är inte inställt för att publicera nätverksnamnet (SSID-värdet).

  Trådlösa routrar och åtkomstpunkter kan konfigureras för att inte broadcastsändanätverksnamnet. Om detta är fallet går det inte att hitta det trådlösa nätverket automatiskt (för att ansluta till det) om du inte redan tidigare har anslutit till nätverket genom att manuellt ange SSID (service set identifier). Så här ansluter du till ett nätverk som inte använder broadcastsändningar:

  1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

  2. Klicka på Namnlöst nätverk och skriv sedan nätverksinformationen.

   Nätverket läggs till i listan med nätverk och är sedan tillgänglig då din dator befinner sig inom dess räckvidd.