Windows Media Center Extender-enheter: Vanliga frågor

Nedan visas svar på några vanliga frågor vid användning av en Windows Media Center Extender-enhet.

Information om hur du konfigurerar och använder en Extender-enhet finns i Konfigurera en Windows Media Center Extender och Använda en Windows Media Center Extender-enhet.

Visa alla

Vad är Extender-enheter för något?

En Media Center Extender-enhet är en fristående enhet som du kan köpa i många elektronikaffärer och onlinebutiker. Genom att ansluta en Extender-enhet till ett kabelanslutet eller trådlöst hemmanätverk, kan du direktuppspela media från din huvuddator till din Extender-enhet.

Ett diagram över ett hemnätverk med en dator och tre Extender-enheter
Du kan ha upp till fem Extender-enheter med åtkomst till musik, bilder och mycket mer från en Media Center-dator.

Med en Media Center Extender-enhet kan du:

 • Lyssna på musik. Bläddra genom och spela upp den musik som är lagrad i datorn.

 • Se på bilder. Spela upp ett dynamiskt bildspel med dina favoritbilder samt lägga till bakgrundsmusik för att öka upplevelsen.

 • Titta på film. Spela upp hemmavideor som du har spelat in med en digitalvideokamera eller hämtat från nätet.

 • Titta på eller spela in live-TV. Du kan titta på live-TV, automatiskt spela in favoritprogram på TV och mycket mer.

Det finns en mängd olika Extender-enheter tillgängliga på marknaden i dag. En del är enkla Extender-enheter och andra kombinerar Extender-funktionerna med andra enheter (som t.ex. DVD-spelare). En populär Extender-lösning är Xbox 360 som innehåller inbyggd Media Center Extender-funktionalitet.

Obs!

 • Om du vill titta på och spela in live-TV med en Extender-enhet måste du ha en ansluten TV-mottagare till eller installerad i datorn. Om det inte medföljde någon TV-mottagare kanske du kan lägga till en. Mer information finns i Få hjälp om TV-mottagaren eller hos datortillverkaren.

Jag har redan en Extender-enhet. Kommer den att fungera i Windows 7?

Om du har en Extender-enhet som har fungerat i Windows Vista bör den fungera i Windows 7. Xbox 360, som har inbyggd Media Center Extender-funktionalitet, kommer till exempel att fungera i Windows 7.

Äldre Extender-modeller som har utvecklats för användning i Windows XP Media Center Edition 2005 kommer inte att fungera i Windows 7. Läs igenom den finstilta texten på Extender-förpackningen innan du köper den.

Vad ska jag göra om Extender-enheten inte ansluts till min dator under eller efter konfigurationen?

Anslutningsproblem kan uppstå när du konfigurerar en Extender-enhet, eller efter att Extender-enheten har konfigurerats. Nedan visas några möjliga lösningar på anslutningsproblem med Extender-enheten:

 • Om du har anslutningsproblem när du använder en Xbox 360 som Extender-enhet kan du läsa mer i artikeln om anslutningsproblem på Microsofts webbplats.

 • Försök att starta om datorn, Extender-enheten samt nätverksnav, router eller omkopplare.

 • Om den enda brandvägg som körs på datorn är Windows-brandväggen, bör du kontrollera att kryssrutan för Media Center Extender-enheter är markerad i Windows-brandväggens inställningar. Information om hur du ändrar inställningarna för Windows-brandväggen finns i Avblockera ett program i Windows-brandväggen.

 • Om du använder en annan brandvägg än Windows-brandväggen kan du behöva konfigurera brandväggsinställningarna manuellt för att Extender-enheten ska fungera ordentligt. Läs om hur du gör det i Tips om hur du kan lösa problem vid konfigurationen av Windows Media Center Extender-enheter.

 • Du kan behöva uppge användarnamn och lösenord. Kontrollera att du känner till användarnamn och lösenord för det konto som har administrativ behörighet på datorn.

 • Kontrollera att både Extender-enheten och datorn är påslagna. Kontrollera också att datorn inte är försatt i vänte- eller viloläge.

 • Om du använder en kabelanslutning (inte ett trådlöst nätverk) kontrollerar du att Ethernet-kabeln sitter i Ethernet-porten på Extender-enheten.

  Försök ansluta Extender-enheten direkt till datorn med en vanlig Ethernet-kabel. Om Extender-enheten inte kan ansluta till datorn kan problemet finnas i routern, navet eller omkopplaren och i deras inställningar. Om Extender-enheten och datorn fortfarande inte kan ansluta till varandra, kan problemet ändå finnas i inställningen till routern, navet eller omkopplaren, men i dess brandväggsinställning i datorn. Mer information om hur du ändrar router- och brandväggsinställningarna så att de fungerar med Extender-enheten finns i Tips om hur du kan lösa problem vid konfigurationen av Windows Media Center Extender-enheter.

 • Om datorn är ansluten till en domän kan en del nätverksinställningar vara inställda på att förhindra Extender-enheter från att ansluta till datorn. Om datorn är ansluten till en domän kan du försöka koppla bort datorn från domänen och sedan försöka konfigurera Extender-enheten igen. Information om domäner får du genom att söka efter ”domän” i Windows Hjälp och support.

 • Kontrollera att både datorn och Extender-enheten är anslutna till samma router. Detta säkerställer att de är anslutna till samma nätverk.

 • Om Extender-enheten är ansluten till nätverket med en trådlös anslutning, bör du kontrollera att den finns inom radien för den trådlösa åtkomstpunkten eller routern med så få hinder som möjligt mellan Extender-enheten och åtkomstpunkten. Mer information om felsökning av problem med låg trådlös signalstyrka finns i Varför är min trådlösa signalstyrka så svag?

  Om det trådlösa nätverket använder en säkerhetsnyckel kontrollerar du att du har rätt nätverksnyckel för den typ av trådlös nätverkssäkerhet som ditt nätverk använder. Mer information om de olika typerna av trådlösa säkerhetsmetoder för trådlösa nätverk finns i Vilka är de olika säkerhetsmetoderna för trådlösa nätverk?

Varför går det inte att spela upp vissa album, filmer eller TV-program i min Extender-enhet?

Nedan visas några orsaker till att en fil inte går att spela upp i Extender-enheten:

 • Extender-enheten saknar rätt codec. Media Center i Windows 7 är kompatibelt med de flesta ljud- och videofiltyper, men olika Extender-enheter har olika möjligheter avseende vilka filtyper de stöder. Om du till exempel har installerat en codec så att du kan spela upp vissa filer i Windows 7, innebär inte det att filen kommer att kunna spelas upp i Extender-enheten.

  Beroende på vilken Extender-modell du har kan det finnas en tillgänglig uppdatering hos tillverkaren som gör att du kan spela upp nyare filformat. Mer information finns säkert på tillverkarens webbplats.

  Om du använder en Xbox 360 som Extender-enhet behöver du göra två saker innan du kan spela upp några av de nyare filformaten (t.ex. filformatet AAC):

  1. Installera de senaste systemuppdateringarna för Xbox 360. Mer information om hur du gör detta finns på Get Updates for Your Xbox 360 Console på webbplatsen Xbox.com.

  2. Installera Optional Media Update för Xbox 360. Mer information om detta finns i artikeln Optional Media Update på webbplatsen Xbox.com.

  Allmän information om vilka filtyper som stöds i Media Center finns i Filtyper som stöds av Windows Media Center och Spela upp videoklipp i Windows Media Center: Vanliga frågor och svar.

 • Det media du ska spela upp är skyddat av DRM (Digital Rights Management). Om Extender-enheten står för långt från datorn kan uppspelning av DRM-skyddad media störas. Detta beror på att vissa DRM-typer är inställda på att spärra uppspelning om filerna direktuppspelas för långt från värddatorn.

  Extender-enheter kan spela upp de flesta typerna av skyddat innehåll. De kan dock inte spela upp media som hämtats från iTunes. Mer information om DRM finns i DRM för Windows Media Player: vanliga frågor och svar.

Varför visas ett meddelande om nätverksproblem när jag använder min Extender-enhet?

Om du använder ett trådlöst nätverk kan det bero på att det inte finns tillräckligt med nätverksbandbredd. Du kan testa ditt kabelanslutna eller trådlösa nätverks bandbredd med hjälp av funktionen Justera nätverk i Media Center.

Skärmen Nätverksjustering i Media Center
Nätverksjustering för Media Center Extender-enheten

Så här använder du nätverksjustering

 1. Starta Extender-enheten.

 2. På startskärmen till Extender-enheten rullar du till Aktiviteter och väljer sedan Justera nätverk.

 3. På skärmen Justera nätverk följer du anvisningarna för att avgöra om det finns tillräckligt med ledig bandbredd i ditt hemmanätverk för att köra Extender-enheten.

Om bandbredden är låg i ditt trådlösa nätverk kan du överväga följande lösningar:

 • Använda ett kabelanslutet nätverk för att ansluta Extender-enheten till datorn. Genom att använda en kabelanslutning får du vanligtvis en snabbare anslutningshastighet jämfört med att använda en trådlös anslutning.

  Om du använder en trådlös anslutning och inte kan använda en kabelanslutning, bör du överväga att uppgradera det trådlösa nätverket till en snabbare trådlös nätverksanslutning. En lista med olika trådlösa nätverk, samt för- och nackdelar med de olika typerna, finns i Vad du behöver för att konfigurera ett hemnätverk.

 • Om Extender-enheten är ansluten till nätverket med en trådlös anslutning, bör du kontrollera att den finns inom radien för den trådlösa åtkomstpunkten eller routern med så få hinder som möjligt mellan Extender-enheten och åtkomstpunkten. Mer information om felsökning av problem med låg trådlös signalstyrka finns i Varför är min trådlösa signalstyrka så svag?

Mer information om hur du förbättrar nätverksanslutningen när du använder en Extender-enhet finns i Optimera hemnätverket för Windows Media Center Extender-enheter.

Varför fungerar Extender-enheten så långsamt?

Det kan bero på att du inte har tillräckligt med ledig bandbredd för att köra Extender-enheten. Möjliga lösningar kan finnas i avsnittet ”Varför visas ett meddelande om nätverksproblem när jag använder min Extender-enhet?”.

Det kan också bero på att datorn har för lite lediga systemresurser. Om du behöver hjälp med att se om datorn har tillräckligt med lediga systemresurser kan du läsa Se information om datorns prestanda genom att använda Aktivitetshanteraren.

När du använder en Extender-enhet bör du undvika att utföra åtgärder i datorn som använder mycket systemresurser. Undvik till exempel att köra en säkerhetskopiering i datorn, eller att redigera eller se på film samtidigt som du använder Extender-enheten.

Vad händer om jag tappar anslutningen mellan Extender-enheten och min dator?

En Extender-enhet kan tappa anslutningen till datorn av en mängd olika skäl. Nedan visas några orsaker till varför detta händer och några möjliga lösningar på problemet:

 • Det går inte att ansluta Extender-enheten eftersom datorn är antingen avstängd, i viloläge eller i vänteläge. Mer information finns i Strömspar- och viloläge: vanliga frågor och svar.

 • Extender-enheten kan ha problem med att ansluta till nätverket. Kontrollera att nätverket och datorn fungerar som de ska. Om du fortfarande har problem kan du försöka med att starta om Windows Media Center-datorn, Media Center Extender-enheten samt nätverksnav, router eller omkopplare.

 • Om Extender-enheten är ansluten till nätverket med en trådlös anslutning, bör du kontrollera att den finns inom radien för den trådlösa åtkomstpunkten eller routern med så få hinder som möjligt mellan Extender-enheten och åtkomstpunkten. Mer information om felsökning av problem med låg trådlös signalstyrka finns i Varför är min trådlösa signalstyrka så svag?

 • Om ett meddelande visas om att ingen giltig IP-adress kunde hittas, betyder det att Extender-enheten inte kunde få en giltig adress till Internet-protokollet (IP) och att anslutningen till datorn misslyckades. Lös problemet genom att kontrollera nätverksinställningarna och nätverksroutern, navet eller omkopplaren. Du kan också försöka med att starta om Extender-enheten och datorn.

Vilka Media Center-funktioner är inte tillgängliga när jag använder en Extender-enhet?

I följande tabeller visas några av de Media Center-funktioner som inte går att använda när en Extender-enhet används.

När du är i detta avsnitt av Media Center-gränssnittet på en Extender-enhet Är dessa funktioner inte tillgängliga
När du är i detta avsnitt av Media Center-gränssnittet på en Extender-enhet

Bilder

Är dessa funktioner inte tillgängliga
 • Skriva ut

När du är i detta avsnitt av Media Center-gränssnittet på en Extender-enhet

Musik

Är dessa funktioner inte tillgängliga
 • Visuella effekter

 • Framåt- och bakåtspolning

När du är i detta avsnitt av Media Center-gränssnittet på en Extender-enhet

TV

Är dessa funktioner inte tillgängliga
 • Konfigurera TV-signal

 • Justera skärminställningar

 • Slowmotion

När du är i detta avsnitt av Media Center-gränssnittet på en Extender-enhet

CD- eller DVD-skivor

Är dessa funktioner inte tillgängliga
 • Bränn en CD-skiva

 • Bränn en DVD-skiva

 • Se vilka DVD-skivor som finns i DVD-enheten på Windows Media Center-datorn

 • Lyssna på ljudskivor i CD-ROM-enheten på Windows Media Center-datorn

När du är i detta avsnitt av Media Center-gränssnittet på en Extender-enhet

Tillägg

Är dessa funktioner inte tillgängliga
 • En del av spelen (t.ex. Hjärter, Chess Titans och Kungen)

När du är i detta avsnitt av Media Center-gränssnittet på en Extender-enhet

Aktiviteter

Är dessa funktioner inte tillgängliga
 • Synkronisera med enheten

 • Endast medialäge

 • Lägg till Extender

När du är i detta avsnitt av Media Center-gränssnittet på en Extender-enhet

Inställningar

Är dessa funktioner inte tillgängliga
 • Musik

 • DVD

 • Färgschema

 • Alternativ för automatisk hämtning

 • Konfigurera TV-signal

 • Konfigurera högtalare

 • Testa digital-TV-antennens styrka

 • Konfigurera TV eller bildskärm

 • Kör konfigurationen igen

 • Konfigurera fjärrkontrollen

 • Text-TV

 • Bläddra med markören

 • Popupfönster

När du är i detta avsnitt av Media Center-gränssnittet på en Extender-enhet

Allmänna inställningar och sekretessinställningar/Sekretesspolicy

Är dessa funktioner inte tillgängliga

Hämta medieinformation för CD- och DVD-skivor från Internet

Finns det fler ställen där jag kan få hjälp med Extender-enheten?

Nedan visas några länkar till andra sidor där du kanske kan hitta lösningar på problem med Extender-enheten.

 • Gå till webbplatsen Microsofts Hjälp och support och sök efter ”Media Center Extender”.

 • Gå till sidan för Windows Media Center på Microsofts webbplats. I dessa artiklar finns ytterligare information om Media Center och Extender-enheter.

 • Om du får problem vid användningen av Extender-enheten, kan du öppna Loggboken i Windows och leta efter fel som är associerade med Windows Media Center och Extender-enheten. När du har hittat ett fel i Loggboken, dubbelklickar du på det för att få mer information om varför det hände.

  Mer information om hur du öppnar och använder Loggboken finns i Öppna Loggboken.

 • Du kan också besöka The Green Button, en Media Center-plats med mycket information om Extender-enheter.