Windows Touch och Internet Explorer: Bättre tillsammans

När du använder en dator med flertrycksfunktioner och Windows 7 kommer du att upptäcka att du kan använda Windows Touch på många sätt med bara fingrarna för att styra den. Internet Explorer 8 har några unika tryckfunktioner som du kanske inte känner till, även om du redan har använt en Tablet PC eller pekskärm med Windows 7.

De tryckrelaterade förbättringarna i Internet Explorer gör det lättare för dig att träffa rätt med fingrarna, med en naturligare känsla.

Du kan till exempel snabbt zooma in och ut på en webbsida med fingrarna så att det blir lättare att trycka på en länk, titta närmare på något eller bättre använda utrymmet på skärmen.

Tryck för att förstora

Eftersom fingerspetsen är mindre exakt än en mus eller styrplatta hjälper Internet Explorer dig att peka med bättre precision. En av de svåraste åtgärderna när du använder fingrarna är att trycka på en länk på en webbsida med mycket innehåll och andra närliggande länkar, särskilt om du använder en bärbar dator med en liten skärm. Det är lätt att träffa fel och trycka på fel länk.

Det blir lättare att träffa rätt om du först trycker med två fingrar någonstans på sidan så att området zoomas in. Tryck sedan på önskad länk med ett finger, vilket är lättare när länken har förstorats. När den nya webbsidan öppnas återställs den automatiskt till normal storlek.

Den här tryckningen med två fingrar för att zooma följt av en tryckning med ett finger för att öppna en länk är enkelt och tar bara en sekund eller två.

När du vill ändra tillbaka webbsidans storlek till normal storlek efter en tryckning med två fingrar, trycker du bara en gång till med två fingrar.

Bild av en webbsida med normal storlek
Om du trycker på skärmen med två fingrar där dessa cirklar visas zoomar Internet Explorer in området mellan dina fingerspetsar.
Bild av ett området på en webbsida som förstorats efter en tryckning med två fingrar
När du trycker med två fingrar zoomas området som du trycker på in, så att det blir lättare att välja länkar som annars kan vara för små för att du ska träffa rätt med fingerspetsen.

Välja zoomningsgrad

Windows Touch förväntas bli populärt på bärbara datorer med flertrycksfunktioner som har små skärmar. När du använder en liten skärm hjälper det att kunna zooma in områden på en webbsida för att ta en närmare titt, särskilt för att se ett foto i större storlek. Du kan trycka med två fingrar för att snabbt zooma in valfri del av en webbsida, men ibland vill du kunna styra zoomningsgraden.

Du kan styra zoomningen genom att placera två fingrar på skärmen och dra isär dem. Sidan blir större och större ju längre ifrån varandra fingrarna är. Om du för fingrarna närmare varandra händer det motsatta och sidan krymper.

Stänga flikar

Det är också svårt att träffa den lilla knappen Stäng flik Bild av knappen Stäng flik för att stänga en webbläsarflik i Internet Explorer med fingret. På pekskärmar ökade man storleken på målområdet för att göra den här åtgärden lättare.

Det här är inte en ändring som du ser eftersom knappen Stäng flik har samma storlek när du använder Internet Explorer på en dator med eller utan en pekskärm. Men på en pekskärm är det aktiva området runt knappen större. Med det större målområdet kan du stänga fliken även om du missar knappen en aning med fingerspetsen.

Bild av en flik i Internet Explorer
Internet Explorer ökar storleken på målområdet runt den lilla knappen Stäng flik som du trycker på med fingret när du vill stänga en flik i webbläsaren.

Snärta framåt eller bakåt

Det är enkelt att navigera framåt eller bakåt till webbsidor som du redan besökt. Om du vill gå till den senaste webbsida du besökte sätter du bara ett finger på sidan och snärtar åt höger, som när du bläddrar bakåt i sidorna i en bok. För att undvika att trycka på en länk i stället för att få tag i sidan kan du snärta i ett område på sidan som inte innehåller några länkar.

När du bläddrar bakåt eller framåt visas en liten förhandsgranskning av sidan som håller på att öppnas i Internet Explorer innan sidan visas i full storlek.

Om du vill gå framåt till en webbsida snärtar du åt vänster på sidan, som om du försökte borsta bort den till vänster på skärmen. (Tänk på att du bara kan bläddra framåt och bakåt om du redan har besökt sidan efter eller före den webbsida som du är på.)

Öka avståndet mellan länkarna

Internet Explorer känner av när du använder fingerspetsen i stället för en styrplatta eller mus. Om du trycker med ett finger för att öppna listan Favoriter ökar avståndet mellan länkarna i Internet Explorer så att det blir lättare att träffa rätt länk. Detta kanske inte låter så märkvärdigt, men det är till stor hjälp om du ofta trycker med fingrarna, särskilt om skärmen är liten.

Bild av listan Favoriter med brett avstånd
Bild av listan Favoriter med smalt avstånd
När du öppnar listan Favoriter genom att trycka med fingret ökas avståndet mellan länkarna (övre bilden) i Internet Explorer till skillnad mot då du använder en mus eller styrplatta (övre bilden).

Det här bredare avståndet kanske inte är tydligt första gången du använder en pekskärm, men om du vet vad du letar efter så kommer du att upptäcka flera små ändringar som den här i Internet Explorer.

Samma bredare avstånd används när du drar ned adressfältet med ett finger för att visa en lista med webbsidor som du nyligen besökt. Återigen känner Internet Explorer av att du trycker med fingret för att öppna listan och ökar därför avståndet mellan länkarna så att det blir lättare att träffa rätt länk.

Bild av adressfältet med brett avstånd
Bild av adressfältet med smalt avstånd
När du öppnar adressfältet genom att dra med fingret ökas avståndet mellan länkarna (övre bilden) i Internet Explorer till skillnad mot då du använder en mus eller styrplatta (nedre bilden).

Vanliga gester med en naturlig känsla

Du kan också styra Internet Explorer med vanliga Windows Touch-gester, samma gester som du kan använda i Windows. Du kan till exempel placera fingret på en lång webbsida och snärta uppåt eller nedåt på sidan för att snabbt rulla uppåt eller nedåt. Du kan också hålla fingret på skärmen och långsamt skjuta sidan uppåt eller nedåt om du vill rulla sidan långsamt.

Du kan även placera två fingrar på en webbsida, hålla kvar fingrarna och sedan dra sidan åt höger eller vänster om den är för bred för att få plats i webbläsarfönstret.

Dessa gester har utformats för att kännas naturliga, som att du verkligen vänder, skjuter eller drar en sida, snarare än att bara flytta en digital bild. När du snärtar en lång sida och rullar till slutet av sidan märker du exempelvis att sidan studsar lätt när du kommer till slutet, vilket betyder att du inte kan rulla längre.

Prova själv

Vissa av dessa gester blir inte självklara förrän du provar själv i Internet Explorer. Prova själv och lägg märke till hur naturligt det känns att använda fingrarna för att surfa på webben.

Mer information finns i Windows Touch.