Arbeta med bibliotek

I tidigare versioner av Windows innebar hantering av filer att du sorterade filer i olika mappar och undermappar. I den här versionen av Windows kan du också använda bibliotek för att sortera och få åtkomst till filer oavsett var de är lagrade.

Bild av navigationsfönstret där bildbiblioteket visas med tre mappar
Navigeringsfönstret som visar bildbiblioteket med tre mappar

Ett bibliotek är en samlingsplats för filer från olika platser. Filerna visas som en enda samling, utan att de flyttas från platsen där de är lagrade.

Här är några exempel på vad du kan göra med bibliotek:

  • Skapa ett nytt bibliotek. Det finns som standard fyra bibliotek (dokument-, musik-, bild- och filmbibliotek), men du kan skapa nya bibliotek för andra samlingar. Mer information finns i Skapa ett nytt bibliotek.

  • Sortera objekt efter mapp, datum och andra egenskaper. Du kan sortera objekten i ett bibliotek på olika sätt med Ordna efter-menyn i biblioteksfönstret (ovanför fillistan) i ett öppet bibliotek. Du kan exempelvis sortera musikbiblioteket efter artist och på så sätt snabbt få fram låtar av en viss artist.

  • Inkludera eller ta bort en mapp. Bibliotek samlar innehåll från mappar som inkluderats, eller från biblioteksplatser. Mer information finns i Ta med mappar i ett bibliotek.

  • Ändra standardplatsen där objekt sparas. Standardlagringsplatsen är platsen där ett objekt lagras när det kopieras, flyttas eller sparas i biblioteket. Mer information finns i Anpassa ett bibliotek.

Mer information om bibliotek finns i Bibliotek: vanliga frågor.