Arbeta med bilder i Windows Media Center Vanliga frågor

Du kan använda Windows Media Center för att se dina bilder, redigera dem och till och med skapa bildspel i TV:n. Mer information finns i Visa bilder och videoklipp i Windows Media Center och Redigera bilder i Windows Media Center.

Nedan visas svar på några vanliga frågor om att arbeta med bilder i Media Center.

Visa alla

Hur gör jag för att se mina bilder i Media Center?

Alla kompatibla bildfiler i bildbiblioteket i Windows kommer att visas i Media Center, inklusive allt som lagras i mappen Mina bilder eller i mappen Delade bilder. Om du lagrar bilder någon annanstans, t.ex. på en extern hårddisk, kan du lägga till dem också i Media Center. Information om hur du gör detta finns i Lägga till mediefiler i Windows Media Center.

Hur skapar jag ett bildspel med musik?

Ett av de bästa sätten att visa dina bilder på är att skapa ett bildspel. Funktionen är fantastisk på fester, särskilt om datorn är ansluten till en TV. Du kan anpassa bildspelet genom att välja vilka bilder som ska visas, hur länge de ska visas och vilken musik du vill att Media Center ska spela i bakgrunden. Information om hur du gör detta finns i Skapa bildspel med musik i Windows Media Center.

Varför visas inte bilden i Media Center?

Nedan visas en lista på orsaker till varför en viss bild kanske inte visas i Media Center, samt förslag på hur du ska åtgärda problemet.

  • Bildfiltypen stöds inte i Media Center. En del digitalkamerabilder sparas i filformatet RAW som inte stöds i Media Center. Om du har ett fotoredigeringsprogram kan du försöka öppna bilden i det programmet och därefter spara den i en filtyp som stöds (t.ex. JPEG). Information om vilka filtyper som stöds i Media Center finns i Filtyper som stöds av Windows Media Center.

  • Filen är skadad. Försök i så fall öppna bilden i ett annat fotoredigeringsprogram och sedan spara den som en annan filtyp. Mer information om skadade filer finns i Skadade filer: vanliga frågor.

  • Filen är dold. Du kan visa en dold fil genom att ändra dess egenskaper i Windows. Mer information finns i Visa dolda filer.

Varför är bildkvaliteten så dålig?

Det kan bero på något av följande:

  • Bildkvalitetsinställningen i digitalkameran är för lågt inställd. Information om hur du ändrar denna inställning så att kameran tar bilder med högre kvalitet finns i den dokumentation som medföljde kameran.

  • Bilden har redigerats för många gånger i Media Center. När du redigerar en bild i Media Center komprimeras filen. Om du redigerar bilden för många gånger kan kvaliteten försämras. Om du har detta problem kan du spara kopior av bilderna innan du redigerar dem, så att du har kvar de ursprungliga okomprimerade versionerna. Mer information finns i Redigera bilder i Windows Media Center.

Varför kan jag inte spara bilden när jag har redigerat den i Media Center?

Nedan visas några orsaker till varför du inte kan spara ändringar i dina bilder när du har redigerat dem, samt möjliga sätt att lösa problemen på:

  • Filen är skadad. Försök i så fall öppna bilden i ett annat fotoredigeringsprogram och sedan spara den som en annan filtyp. Mer information om skadade filer finns i Skadade filer: vanliga frågor.

  • Det finns inte tillräckligt med utrymme för att lagra den redigerade bilden i datorn. Du kan behöva frigöra utrymme på hårddisken och sedan försöka redigera bilden igen i Media Center.

  • Filen är skrivskyddad. Du kan ändra bildens egenskaper i Windows och därefter försöka redigera den på nytt i Media Center. Information om hur du ändrar filegenskaper finns i Förhindra att en fil ändras genom att göra den skrivskyddad.

Varför öppnas ett annat program automatiskt när jag ansluter digitalkameran?

Detta beror troligtvis på att dina autouppspelningsinställningar är konfigurerade att öppna ett annat program när du ansluter digitalkameran. Information om hur du använder Media Center till att importera bilder från en digitalkamera finns i Lägga till mediefiler i Windows Media Center.

Mer information om uppspelning automatiskt finns i Spela upp automatiskt: vanliga frågor.