การติดตั้ง Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 7

แสดงทั้งหมด

ฉันสามารถปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของฉันจาก Windows รุ่นปัจจุบันเป็น Windows 7 ได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึง Windows รุ่นใดที่สามารถปรับรุ่นเป็น Windows 7 ให้ไปที่ การปรับรุ่นเป็น Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย บนเว็บไซต์ Windows

สำหรับบทช่วยสอนแบบทีละขั้นตอน ไปที่ การปรับรุ่นจาก Windows XP เป็น Windows 7 และ การปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7 บนเว็บไซต์ Windows

ฉันควรติดตั้ง Windows 7 รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิต

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมี หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่สามารถเรียกใช้ Windows รุ่น 64 บิต คุณสามารถติดตั้ง Windows 7 รุ่น 64 บิตได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows แบบ 32 บิต และ 64 บิต: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะติดตั้ง Windows 7 บนเน็ตบุ๊กได้อย่างไร

การซื้อและการดาวน์โหลด Windows 7 ทางออนไลน์จาก Microsoft Store เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตั้ง Windows 7 บนเน็ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ไม่มีดีวีดีไดรฟ์ภายใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ การติดตั้ง Windows 7 บนเน็ตบุ๊ก บนเว็บไซต์ Windows

ฉันควรเลือกตัวเลือก 'ปรับรุ่น' หรือ 'กำหนดเอง' ระหว่างการติดตั้ง

ถ้า Windows รุ่นปัจจุบันของคุณสามารถปรับรุ่นเป็น Windows 7 ให้เลือก ปรับรุ่น เพื่อเก็บรักษาแฟ้ม การตั้งค่า และโปรแกรมต่างๆ จาก Windows รุ่นก่อนหน้าของคุณ ซึ่งเป็นตัวเลือกการติดตั้งที่ง่ายที่สุด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่า Windows รุ่นใดบ้างที่สามารถปรับรุ่นเป็น Windows 7 ให้ไปที่ การปรับรุ่นเป็น Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย บนเว็บไซต์ Windows

ถ้า Windows รุ่นของคุณไม่สามารถปรับรุ่นได้ คุณต้องเลือก กำหนดเอง อย่างไรก็ตาม ตัวเลือก 'กำหนดเอง' จะไม่เก็บรักษาแฟ้ม การตั้งค่า หรือโปรแกรมต่างๆ ของคุณไว้ บางครั้งจึงมีการเรียกว่า การติดตั้งใหม่ทั้งหมด ด้วยเหตุผลนี้ คุณต้องสำรองข้อมูลแฟ้มของคุณไว้แล้วคืนค่าหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ คุณยังต้องติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ของคุณใหม่ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้งและหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ใน Windows 7 และแฟ้มติดตั้งสำหรับโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก 'กำหนดเอง' เพื่อทำงานการจัดการดิสก์ขั้นสูงขณะติดตั้ง เช่น การสร้างและการฟอร์แมตพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเลือกพาร์ติชันที่ต้องการติดตั้ง Windows 7 โดยเฉพาะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้ง Windows 7 และการติดตั้งใหม่

ฉันต้องฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ก่อนติดตั้ง Windows 7 หรือไม่

ไม่ต้อง ตัวเลือกในการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์จะปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้งแบบกำหนดเอง หากคุณเริ่มการทำงานหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์ แต่คุณไม่จำเป็นต้องฟอร์แมต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณระหว่างการติดตั้ง Windows 7 ให้ดูที่ การติดตั้ง Windows 7 และการติดตั้งใหม่

หมายเหตุ

  • หากคุณใช้ Windows 7 รุ่นสำหรับการปรับรุ่น อย่าใช้โปรแกรมจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายอื่นเพื่อฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณก่อนติดตั้ง Windows 7 แต่ให้ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ระหว่างติดตั้ง Windows 7 แทน

ฉันต้องเริ่มต้นระบบจากแผ่นดิสก์การติดตั้งหรือ USB แฟลชไดรฟ์เพื่อติดตั้ง Windows 7

บางครั้ง โดยปกติแล้ว คุณสามารถเริ่มการติดตั้ง Windows 7 ในขณะที่เรียกใช้ Windows รุ่นก่อนหน้าได้ ซึ่งในสถานการณ์นี้จะมีทั้งตัวเลือกการติดตั้งแบบ 'ปรับรุ่น' และ 'กำหนดเอง'

คุณต้องเริ่มต้นระบบหรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์ หากคุณต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ติดตั้ง Windows 7 รุ่น 64 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่น 32 บิต

  • ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ หรือทำงานการจัดการดิสก์ขั้นสูงอื่นๆ เช่น การสร้าง การขยาย หรือการลบพาร์ติชัน ระหว่างการติดตั้ง Windows 7

  • ติดตั้ง Windows 7 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณจากแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์ และ การติดตั้ง Windows 7 และการติดตั้งใหม่

หมายเหตุ

  • หากคุณใช้ Windows 7 รุ่นสำหรับการปรับรุ่น อย่าใช้โปรแกรมจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายอื่นเพื่อฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณก่อนติดตั้ง Windows 7 แต่ให้ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ระหว่างติดตั้ง Windows 7 แทน

ฉันสามารถถอนการติดตั้ง Windows 7 ได้หรือไม่

คุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Windows 7 ได้ แต่คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้าของคุณใหม่ได้ถ้าคุณมีแผ่นดิสก์หรือแฟ้มการติดตั้งต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้าของคุณไม่เพียงแต่จะแทนที่ Windows 7 เท่านั้น แต่ยังลบโปรแกรม แฟ้ม และการตั้งค่าต่างๆ ของคุณด้วย คุณต้องสำรองข้อมูลแฟ้มและการตั้งค่าของคุณไว้แล้วคืนค่าหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ คุณยังต้องติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ของคุณใหม่ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้งและหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ใน Windows 7 และแฟ้มติดตั้งสำหรับโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้ง Windows 7 และการติดตั้งใหม่

หมายเหตุ

โปรแกรมของฉันจะทำงานกับ Windows 7 ได้หรือไม่

โปรแกรมส่วนใหญ่ที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows Vista สามารถทำงานใน Windows 7 ได้ด้วย แต่โปรแกรมเก่าบางโปรแกรมอาจทำงานได้ไม่ดีหรือไม่ทำงานเลย เมื่อต้องการลองแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ ให้ดูที่ การเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรม ให้ดูที่ การทำให้โปรแกรมรุ่นเก่ากว่าทำงานได้ใน Windows รุ่นนี้

หาก 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม' ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจเรียกโปรแกรมโดยใช้ Windows XP Mode สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "Windows XP Mode" ใน Help and Support

หมายเหตุ

  • บางโปรแกรม เช่น Windows Mail และ Outlook Express จะไม่มีอยู่ใน Windows 7 อีกต่อไป หากคุณใช้ Windows Mail หรือ Outlook Express เป็นโปรแกรมอีเมล คุณต้องติดตั้งโปรแกรมอีเมลใหม่เพื่ออ่านข้อความหรือเพื่อส่งและรับอีเมลหลังจากติดตั้ง Windows 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ไปที่ กำลังมองหา Windows Mail อยู่ใช่ไหม บนเว็บไซต์ Windows

  • หากคุณติดตั้ง Windows 7 แบบกำหนดเอง คุณต้องติดตั้งโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ใน Windows 7 ใหม่ด้วยตนเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้งและหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรมต่างๆ ของคุณ รวมถึงแฟ้มติดตั้งหากคุณดาวน์โหลดโปรแกรมใดๆ จากอินเทอร์เน็ต

  • หากคุณใช้ Windows รุ่น 64 บิตและมีแผนที่จะติดตั้ง Windows 7 รุ่น 32 บิต โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานเฉพาะบนระบบปฏิบัติการ 64 บิตอาจจะใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ หรือไปที่เว็บไซต์ ศูนย์ Windows 7 Compatibility เพื่อค้นหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้รับการทดสอบแล้วว่าเข้ากันได้กับ Windows 7 รุ่น 32 บิต และ 64 บิต

ฉันสามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้หรือไม่

คุณไม่สามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows เดียวกันเพื่อเปิดใช้งาน Windows 7 บนเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต โดยปกติแล้ว เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะอนุญาตให้ใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว

หากคุณใช้แผ่นดิสก์การติดตั้งของคุณหรือ USB แฟลชไดรฟ์ เพื่อติดตั้ง Windows 7 บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง คุณจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ Windows 7 รุ่นเดียวกันอีกหนึ่งชุดเพื่อรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Windows 7

รหัสบทความ: MSW700062