การตั้งค่าโฮมเพจเพื่อให้ไซต์ที่คุณเยี่ยมชมบ่อยเปิดขึ้นรอคุณทุกครั้งที่คุณเปิด Internet Explorer

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนโฮมเพจ

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ไปยังเพจที่คุณต้องการตั้งเป็นโฮมเพจ

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 4. แตะหรือคลิก ตัวเลือก จากนั้นภายใต้ โฮมเพจ ให้แตะหรือคลิก กำหนดเอง

 5. แตะหรือคลิก เพิ่มไซต์ปัจจุบัน แล้วแก้ไข URL ตามต้องการ จากนั้นแตะหรือคลิก เพิ่ม เพื่อตั้งไซต์นั้นเป็นหนึ่งในโฮมเพจของคุณ

ในครั้งต่อไปที่คุณเปิดเซสชันการเรียกดูใหม่ ไซต์นี้และไซต์อื่นๆ ที่คุณตั้งเป็นโฮมเพจจะถูกโหลดขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนโฮมเพจในเดสก์ท็อป

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ โฮมเพจ ให้ใส่ URL ของไซต์ที่คุณต้องการตั้งเป็นโฮมเพจ คุณสามารถเพิ่ม URL ได้มากกว่าหนึ่งรายการ หรือเพิ่มไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่ด้วยการแตะหรือคลิก ใช้เพจปัจจุบัน ถ้าคุณเพิ่ม URL มากกว่าหนึ่งรายการ ให้ใส่ URL แต่ละรายการต่อหนึ่งบรรทัด

 4. แตะหรือคลิก นำไปใช้ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง ในครั้งต่อไปที่คุณเปิดเซสชันหรือหน้าต่างการเรียกดูใหม่ (หรือแตะหรือคลิกปุ่ม หน้าแรก) โฮมเพจของคุณจะถูกโหลดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • โฮมเพจของคุณจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณเปิดเซสชันการเรียกดูใหม่หรือหน้าต่างใหม่ หรือเมื่อคุณแตะหรือคลิกปุ่ม หน้าแรก ใน Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

 • ถ้าคุณเพิ่มไซต์เป็นโฮมเพจใน Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป ไซต์นั้นจะถูกเพิ่มลงใน Internet Explorer ที่เปิดจากหน้าจอเริ่ม และในทางกลับกันต้องการความช่วยเหลือหรือไม่