ไปยังหน้าดาวน์โหลดของ Internet Explorer ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดเบราว์เซอร์รุ่นล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

การดาวน์โหลดรูปภาพ แอป และแฟ้มอื่นๆ จากเว็บ

มีแฟ้มหลายชนิดที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ เช่น เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ แอป โปรแกรมเสริม และแถบเครื่องมือสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณแตะหรือคลิกแฟ้มที่ต้องการดาวน์โหลด Internet Explorer จะสอบถามถึงสิ่งที่คุณต้องการทำกับแฟ้มนั้น ต่อไปนี้คือการกระทำบางอย่างที่คุณสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแฟ้มที่คุณกำลังดาวน์โหลด

 • เปิด แฟ้มเพื่อดู แต่ไม่บันทึกลงในพีซีของคุณ

 • บันทึก แฟ้มลงในพีซีของคุณในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของการดาวน์โหลด หลังจาก Internet Explorer เรียกใช้ตัวสแกนความปลอดภัยและดาวน์โหลดแฟ้มเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะเปิดแฟ้ม โฟลเดอร์ที่จัดเก็บแฟ้มไว้ หรือดูแฟ้มในตัวจัดการดาวน์โหลดก็ได้

 • บันทึกเป็น ชื่อแฟ้มอื่น ชนิดแฟ้มอื่น หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นในการดาวน์โหลดในพีซีของคุณ

 • เรียกใช้ แอป ส่วนขยาย หรือชนิดแฟ้มอื่น หลังจากที่ Internet Explorer เรียกใช้การสแกนความปลอดภัยแล้ว แฟ้มดังกล่าวจะเปิดขึ้นและทำงานในพีซีของคุณ

 • ยกเลิก การดาวน์โหลดและกลับไปเรียกดูเว็บ

นอกจากนี้ คุณสามารถบันทึกแฟ้มที่มีขนาดเล็ก เช่น รูปภาพรูปเดียว ลงในพีซีของคุณได้ด้วยการกดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่รูปภาพ การเชื่อมโยง หรือแฟ้มที่คุณต้องการบันทึก แล้วเลือก บันทึกรูปภาพ ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer ในเดสก์ท็อป ให้คลิกขวาที่รูปภาพหรือการเชื่อมโยง แล้วเลือก บันทึกรูปภาพเป็น หรือ บันทึกเป้าหมายเป็น

การค้นหาแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดแล้วในพีซีของคุณ

ตัวจัดการดาวน์โหลดจะติดตามรูปภาพ เอกสาร และแฟ้มอื่นๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บ แฟ้มที่คุณดาวน์โหลดจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ ดาวน์โหลด โดยอัตโนมัติ โดยปกติแล้วโฟลเดอร์นี้จะอยู่ในไดรฟ์ที่ Windows ติดตั้งอยู่ (ตัวอย่างเช่น C:\users\ชื่อของคุณ\ดาวน์โหลด) คุณสามารถย้ายสิ่งที่ดาวน์โหลดจากโฟลเดอร์ 'ดาวน์โหลด' ไปยังตำแหน่งอื่นๆ ในพีซีของคุณได้ทุกเมื่อ เมื่อต้องการดูแฟ้มที่ดาวน์โหลดมาขณะใช้ Internet Explorer ให้ทำดังนี้

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ (หรือคลิกขวา) เพื่อแสดงคำสั่งของแอป

 3. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือของเพจ ปุ่มเครื่องมือของเพจ แล้วแตะหรือคลิก ดูดาวน์โหลด เลือกการดาวน์โหลดที่คุณต้องการ แล้วเลือกการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • แตะหรือคลิก เรียกใช้ เพื่อเปิดและเรียกใช้แฟ้มที่คุณดาวน์โหลดมา

  • แตะหรือคลิก เปิดตำแหน่งที่ตั้งของโปรแกรม เพื่อดูว่าแฟ้มถูกจัดเก็บอยู่ที่ใดในพีซีของคุณ

  • แตะหรือคลิก ลบโปรแกรม เพื่อลบแฟ้ม

  • แตะหรือคลิก ล้าง เพื่อเอาแฟ้มออกจากรายการดาวน์โหลด

  • แตะหรือคลิก ล้างรายการ เพื่อเอาแฟ้มทั้งหมดออกจากรายการดาวน์โหลด

เมื่อต้องการดูแฟ้มที่ดาวน์โหลดมาในเดสก์ท็อป

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ดูดาวน์โหลด

การเปลี่ยนโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเริ่มต้นในพีซีของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นเพื่อจัดเก็บสิ่งที่ดาวน์โหลดไว้ในพีซีของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ดูดาวน์โหลด
 3. ในกล่องโต้ตอบ 'ดูดาวน์โหลด' ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือก ที่มุมล่างซ้าย

 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นในการดาวน์โหลดตำแหน่งอื่นด้วยการแตะหรือคลิก เรียกดู แล้วแตะหรือคลิก ตกลง เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

เหตุใดแฟ้มบางแฟ้มจะไม่เปิดขึ้นใน Internet Explorer

Internet Explorer ใช้ Add-on เช่น Adobe Reader ในการแสดงแฟ้มบางแฟ้มในเบราว์เซอร์ Internet Explorer ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องมี Add-on และแฟ้มดังกล่าวอาจต้องเปิดด้วยแอปอื่น ถ้าคุณเลือกที่จะบันทึกแฟ้มลงในพีซีของคุณ คุณจะสามารถเลือกแอปสำหรับใช้เปิดแฟ้มดังกล่าวได้

ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป แสดงว่า Add-on ที่คุณมีอาจเป็นรุ่นเก่าและจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการ Add-on ใน Internet Explorer

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดและคำเตือนด้านความปลอดภัย

เมื่อคุณดาวน์โหลดแฟ้ม Internet Explorer จะตรวจหาร่องรอยว่าสิ่งที่ดาวน์โหลดมานั้นเป็นอันตรายหรืออาจสร้างความเสียหายให้แก่พีซีของคุณหรือไม่ ถ้า Internet Explorer เชื่อว่าสิ่งที่ดาวน์โหลดมีลักษณะที่น่าสงสัย คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้ตัดสินใจว่าจะบันทึก เรียกใช้ หรือเปิดแฟ้มนั้นหรือไม่ แม้ว่าจะมีเพียงบางแฟ้มเท่านั้นที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าเป็นอันตราย แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องแน่ใจว่าไซต์ที่คุณกำลังดาวน์โหลดนั้นเชื่อถือได้ และคุณต้องการดาวน์โหลดแฟ้มนั้นจริงๆ

ถ้าคุณเห็นคำเตือนด้านความปลอดภัยที่แจ้งให้คุณทราบว่า ไม่สามารถตรวจสอบผู้เผยแพร่โปรแกรมนี้ได้ แสดงว่า Internet Explorer ไม่รู้จักไซต์หรือองค์กรที่ขอให้คุณดาวน์โหลดแฟ้มดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้จักและเชื่อถือผู้เผยแพร่ดังกล่าวก่อนที่จะบันทึกหรือเปิดสิ่งที่ดาวน์โหลด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ SmartScreen ช่วยปกป้องคุณ และข้อผิดพลาดของใบรับรองที่อาจเป็นสาเหตุให้คุณเห็นคำเตือนเกี่ยวกับการดาวน์โหลด

การดาวน์โหลดแฟ้มจากเว็บมีความเสี่ยงเสมอ ต่อไปนี้เป็นการป้องกันบางประการที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อช่วยป้องกันพีซีของคุณเมื่อดาวน์โหลดแฟ้ม

 • ติดตั้งและใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส

 • ดาวน์โหลดแฟ้มจากไซต์ที่คุณไว้ใจเท่านั้น

 • ถ้าแฟ้มมีลายเซ็นดิจิทัล ให้ตรวจสอบว่าลายเซ็นถูกต้องและแฟ้มนั้นมาจากตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เมื่อต้องการดูลายเซ็นดิจิทัล ให้แตะหรือคลิกที่การเชื่อมโยงของผู้เผยแพร่ในกล่องโต้ตอบคำเตือนด้านความปลอดภัยที่เปิดขึ้นเมื่อคุณดาวน์โหลดแฟ้มเป็นครั้งแรกต้องการความช่วยเหลือหรือไม่