เหตุใด Adobe Flash จึงไม่ทำงานใน Internet Explorer

Add-on ของ Adobe Flash อาจไม่ทำงานใน Windows Internet Explorer หากคุณใช้ Internet Explorer รุ่น 64 บิต หรือได้ปิดใช้งาน Add-on ไว้ และการกรอง ActiveX ใน Internet Explorer 9 ยังอาจทำให้ Add-on ไม่ทำงานอีกด้วย

ควรลองแก้ปัญหาด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ใช้ Internet Explorer รุ่น 32 บิต หากคุณได้ติดตั้ง Internet Explorer 8 หรือ Internet Explorer 9 จะมีเบราว์เซอร์ทั้งรุ่น 32 บิต และ 64 บิตอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  แสดงทั้งหมด

  เมื่อต้องการดูว่าคุณใช้ Internet Explorer รุ่นใดอยู่

  1. ให้เปิด Internet Explorer แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ใน Internet Explorer 8 คลิกเมนู วิธีใช้ แล้วคลิก เกี่ยวกับ Internet Explorer

   • ใน Internet Explorer 9 คลิกปุ่ม เครื่องมือรูปภาพของปุ่มเครื่องมือ จากนั้นคลิก เกี่ยวกับ Internet Explorer
  2. หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer รุ่น 64 บิต รุ่น 64 บิต จะปรากฏที่ด้านขวาของหมายเลขรุ่น หากคุณกำลังใช้รุ่น 32 บิต จะไม่มีอะไรปรากฏที่ด้านขวาของหมายเลขรุ่น

  เมื่อต้องการใช้ Internet Explorer รุ่น 32 บิต

  • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่มเริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Internet Explorer

   โปรดอย่าคลิก Internet Explorer (64 บิต) หรือ Internet Explorer (ไม่มี Add-on)

  เคล็ดลับ

  • เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานเฉพาะรุ่น 32 บิตเท่านั้นในอนาคต คุณสามารถตรึงโปรแกรมเข้ากับแถบงานของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตรึงโปรแกรมเข้ากับแถบงาน.

 • เปิดใช้งาน Add-on ในกล่องโต้ตอบ 'จัดการ Add-on' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีจัดการ Add-on ใน Internet Explorer 9.

 • ใน Internet Explorer 9 ให้ปิดการกรอง ActiveX สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีใช้ 'การป้องกันการติดตาม' และ 'การกรอง ActiveX'.