Internet Explorer ที่เปิดจากหน้าจอเริ่มได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานแบบไม่ใช้ Add-on ทั้งนี้ Add-on เช่น Java จะทำงานเฉพาะใน Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อปเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Add-on และ Internet Explorer

เมื่อต้องการติดตั้ง Java สำหรับ Internet Explorer ในเดสก์ท็อป

  1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

  2. ไปที่ Java.com

  3. แตะหรือคลิกปุ่ม Free Java Download แล้วแตะหรือคลิก Agree and Start Free Download ถ้าคุณได้รับข้อความให้ยืนยันหรือใส่รหัสผ่านของผู้ดูแล ให้ทำการยืนยันหรือใส่รหัสผ่านดังกล่าว

  4. บนแถบแจ้งเตือน ให้แตะหรือคลิก เรียกใช้ ถ้าคุณได้รับข้อความให้ยืนยันหรือใส่รหัสผ่านของผู้ดูแล ให้ทำการยืนยันหรือใส่รหัสผ่านดังกล่าว

  5. แตะหรือคลิก ติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ปิด

ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้ Java ให้ค้นหาคำตอบได้ใน Java Help Center

หมายเหตุ

  • ใน Windows RT นั้น Internet Explorer หรือ Internet Explorer ในเดสก์ท็อปจะไม่สนับสนุน Java และ Add-on อื่นๆต้องการความช่วยเหลือหรือไม่