ความต้องการของระบบ Internet Explorer 8

คอมพิวเตอร์/ตัวประมวลผล

 • คอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล 233 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) หรือสูงกว่า (ขอแนะนำให้ใช้ตัวประมวลผล Pentium)

ระบบปฏิบัติการ

 • Windows XP รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า

 • Windows XP Professional x64 Edition

 • Windows Vista รุ่น 32 บิต

 • Windows Vista รุ่น 64 บิต

 • Windows Vista พร้อม Service Pack 1 (SP1) หรือสูงกว่า

 • Windows Server 2003 รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า

 • Windows Server 2003 รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า

 • Windows Server 2008 รุ่น 32 บิตหรือสูงกว่า

 • Windows Server 2008 รุ่น 64 บิตหรือสูงกว่า

หน่วยความจำ

 • Windows XP รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า—ขนาด 64 MB

 • Windows XP Professional x64 Edition ขนาด 128 MB

 • Windows Vista รุ่น 32 บิต ขนาด 512 MB

 • Windows Vista รุ่น 64 บิต ขนาด 512 MB

 • Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต พร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า—ขนาด 64 MB

 • Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต พร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า—ขนาด 128 MB

 • Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต ขนาด 512 MB

 • Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต ขนาด 512 MB

พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์

 • Windows XP รุ่น 32 บิต พร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า—ขนาด 150 MB

 • Windows XP Professional x64 Edition ขนาด 200 MB

 • Windows Vista รุ่น 32 บิต ขนาด 70 MB

 • Windows Vista รุ่น 64 บิต ขนาด 120 MB

 • Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต พร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า—ขนาด 150 MB

 • Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต พร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า—ขนาด 200 MB

 • Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต ขนาด 150 MB

 • Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต ขนาด 200 MB

ไดรฟ์

 • ซีดีรอมไดรฟ์ (ถ้าติดตั้งจากซีดีรอม)

จอแสดงผล

 • Super VGA (800 x 600) หรือหน้าจอแบบ 256 สีที่มีความละเอียดสูงกว่า

อุปกรณ์ต่อพ่วง

 • โมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่นๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้

ดูข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม