เคล็ดลับเพื่อประสิทธิภาพสำหรับ Internet Explorer 9

1

ดูวิธีต่างๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์โปรดของคุณ

2

เรียนรู้วิธีที่แป้นพิมพ์ลัดสามารถช่วยให้คุณทำงานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

3

ใช้ประโยชน์จากทุกอย่างบนแถบที่อยู่

4

ดูวิธีจัดการ Add-on เช่น แถบเครื่องมือต่างๆ ใน Internet Explorer 9