ตัวควบคุม ActiveX

ตัวควบคุม ActiveX เป็นแอปขนาดเล็กที่ทำให้เว็บไซต์ต่างๆ สามารถนำเสนอเนื้อหา เช่น วิดีโอและเกมได้ นอกจากนี้โปรแกรมเหล่านี้ยังช่วยคุณในการโต้ตอบกับเนื้อหา เช่น แถบเครื่องมือและโปรแกรมแสดงราคาหุ้นเมื่อคุณเรียกดูเว็บดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งโปรแกรมเหล่านี้อาจทำงานผิดพลาดหรือนำเสนอเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการ ในบางกรณี แอปเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากพีซีของคุณ ทำให้ข้อมูลบนพีซีของคุณเสียหาย ติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าควบคุมพีซีของคุณจากระยะไกล

ActiveX การกรอง

การกรอง ActiveX ใน Internet Explorer จะป้องกันไม่ให้ไซต์ติดตั้งและใช้แอปเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้การเรียกดูของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของไซต์บางไซต์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิดการกรอง ActiveX วิดีโอเกม และเนื้อหาแบบโต้ตอบอื่นๆ อาจไม่สามารถใช้งานได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดการกรอง ActiveX ในไซต์ทั้งหมด

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools แล้วชี้ไปที่ ความปลอดภัย ในเมนูแบบหล่นลง จากนั้นแตะหรือคลิก การกรอง ActiveX ในตอนนี้จะมีเครื่องหมายถูกปรากฏอยู่หน้า การกรอง ActiveX

การปิดการกรอง ActiveX ในไซต์แต่ละไซต์

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. ไปที่ไซต์ที่คุณต้องการอนุญาตให้เรียกใช้ตัวควบคุม ActiveX

 3. แตะหรือคลิกปุ่ม ตัวกรอง ในแถบที่อยู่ แล้วแตะหรือคลิก ปิดการกรอง ActiveX ถ้าปุ่ม ตัวกรอง ไม่ปรากฏในแถบที่อยู่ แสดงว่าไม่มีการกรองเนื้อหา ActiveX ในไซต์

การปิดการกรอง ActiveX ในไซต์ทั้งหมด

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools แล้วชี้ไปที่ ความปลอดภัย ในเมนูแบบหล่นลง จากนั้นแตะหรือคลิก การกรอง ActiveX เครื่องหมายถูกที่อยู่ติดกับ การกรอง ActiveX จะไม่ปรากฏอีกต่อไป

การปรับการตั้งค่า ActiveX ใน Internet Explorer

Internet Explorer อาจไม่ได้ตั้งค่าเพื่อดาวน์โหลดหรือเรียกใช้ตัวควบคุม ActiveX เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูงจะช่วยให้คุณดาวนโหลด ติดตั้ง หรือเรียกใช้งานตัวควบคุมได้ แต่พีซีของคุณอาจมีความเสี่ยงในการถูกคุกคามด้านความปลอดภัยมากขึ้น เปลี่ยนการตั้งค่า ActiveX ขั้นสูงเมื่อคุณมั่นใจเกี่ยวกับการเพิ่มระดับความเสี่ยงของพีซีของคุณเท่านั้น

การเปลี่ยนการตั้งค่า ActiveX

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ ความปลอดภัย ให้แตะหรือคลิก ระดับแบบกำหนดเอง และภายใต้ภายใต้ตัวควบคุม ActiveX และปลั๊กอินให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • อนุญาต การพร้อมท์อัตโนมัติสำหรับตัวควบคุม ActiveX ด้วยการแตะหรือคลิก เปิดใช้งาน

  • อนุญาต Internet Explorer ให้ แสดงวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวบนเว็บเพจที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมเล่นสื่อภายนอก ด้วยการแตะหรือคลิก เปิดใช้งาน

  • อนุญาต Internet Explorer ให้ ดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX ที่เซ็นรับรองแล้ว ด้วยการแตะหรือคลิก เปิดใช้งาน หรือ พร้อมท์ ถ้าคุณต้องการได้รับการแจ้งให้ทราบในแต่ละครั้งที่มีการดำเนินการดังกล่าว

  • อนุญาต Internet Explorer ให้ เรียกใช้ตัวควบคุม ActiveX และปลั๊กอิน โดยแตะหรือคลิก เปิดใช้งาน หรือ พร้อมท์ ถ้าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนในแต่ละครั้งที่มีการดำเนินการดังกล่าว

  • อนุญาต Internet Explorer ให้ สร้างสคริปต์ตัวควบคุม ActiveX ที่ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัยสำหรับการสร้างสคริปต์ โดยแตะหรือคลิก เปิดใช้งาน หรือ พร้อมท์ ถ้าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนในแต่ละครั้งที่มีการดำเนินการดังกล่าว

 4. แตะหรือคลิก ตกลง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง อีกครั้ง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า ActiveX คุณอาจไม่มีสิทธิในการกระทำดังกล่าว และคุณควรตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่