การสนับสนุน Internet Explorer รุ่นเก่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 12 มกราคม 2016

  • เพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเบราว์เซอร์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นอีก โปรดอัปเกรดเป็น Windows 10

แสดงทั้งหมด

เนื้อหาสรุป RSS คืออะไร

เนื้อหาสรุป RSS มักอัปเดตเนื้อหาที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ นอกจากจะมักนำไปใช้กับเว็บไซต์ข่าวและบล็อกแล้ว ยังนำไปใช้เพื่อเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลชนิดอื่นๆ รวมถึง รูปภาพ เสียง และวิดีโอ เนื้อหาสรุปอาจมีเนื้อหาเหมือนกันกับเว็บเพจ แต่มักจะจัดรูปแบบแตกต่างกัน เมื่อคุณสมัครใช้งาน Internet Explorer จะตรวจสอบเว็บไซต์ที่คุณสมัครใช้งานและดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อที่คุณจะสามารถเห็นว่ามีอะไรใหม่บ้างนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณเยี่ยมชมเนื้อหาสรุป

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาสรุปให้ใช้หรือไม่

เมื่อคุณดูเว็บไซต์เป็นครั้งแรก Internet Explorer จะค้นหาเนื้อหาสรุป หากสามารถใช้งานเนื้อหาสรุปได้ ปุ่ม เนื้อหาสรุป จะเปลี่ยนสีและจะมีเสียงดังขึ้น

ฉันจะดูเนื้อหาสรุปได้อย่างไร

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บเพจ ปุ่ม เนื้อหาสรุป จะเปลี่ยนสีเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ามีเนื้อหาสรุปพร้อมใช้งาน คลิกปุ่ม เนื้อหาสรุป แล้วคลิกเนื้อหาสรุปที่คุณต้องการดู เพื่อรับเนื้อหาโดยอัตโนมัติ คุณควรสมัครใช้งานเนื้อหาสรุป

ฉันจะสมัครใช้งานเนื้อหาสรุปได้อย่างไร

  1. เปิด Internet Explorer

  2. ไปที่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสรุปที่คุณต้องการสมัครใช้งาน

  3. แตะหรือคลิกปุ่ม เนื้อหาสรุป เพื่อค้นหาเนื้อหาสรุปบนเพจ

  4. แตะหรือคลิกเนื้อหาสรุปหนึ่งรายการ (หากมีให้ใช้งานมากกว่าหนึ่งรายการ) หากมีเนื้อหาสรุปเพียงรายการเดียวที่พร้อมใช้งาน ระบบจะนำคุณตรงไปที่เพจนั้น

  5. แตะหรือคลิก สมัครใช้งานเนื้อหาสรุปนี้

  6. พิมพ์ชื่อเนื้อหาสรุปแล้วเลือกโฟลเดอร์เพื่อสร้างเนื้อหาสรุปในโฟลเดอร์นั้น

  7. แตะหรือคลิก สมัครใช้งาน

ฉันจะดูเนื้อหาสรุปได้อย่างไร

คุณสามารถดูเนื้อหาสรุปได้ในแท็บเนื้อหาสรุปซึ่งอยู๋ในศูนย์กลางรายการโปรด เมื่อต้องการดูเนื้อหาสรุป ให้แตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด แล้วแตะหรือคลิก เนื้อหาสรุป

RSS หมายถึงอะไร

ตัวย่อ RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication และใช้เพื่อบอกเล่าถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาสรุป
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่