แสดงทั้งหมด

'เนื้อหาสรุป RSS' คืออะไร

'เนื้อหาสรุป RSS' มีเนื้อหาที่ปรับปรุงเป็นประจำซึ่งเผยแพร่โดยเว็บไซต์ โดยปกติจะใช้สำหรับเว็บไซต์ข่าวสารและสมุดบันทึกบนเว็บ แต่ใช้สำหรับกระจายเนื้อหาดิจิทัลชนิดอื่นๆ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอได้เช่นกัน เนื้อหาสรุปสามารถมีเนื้อหาแบบเดียวกับในเว็บไซต์ แต่มักจะมีการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน เมื่อคุณสมัครใช้งาน Internet Explorer จะตรวจสอบเว็บไซต์และดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณเห็นว่ามีอะไรใหม่ๆ นับตั้งแต่ที่คุณไปยังเนื้อหาสรุปครั้งล่าสุด

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาสรุป

เมื่อคุณดูเว็บไซต์เป็นครั้งแรก Internet Explorer จะค้นหาเนื้อหาสรุป ถ้าเนื้อหาสรุปพร้อมใช้งาน ปุ่ม เนื้อหาสรุป จะเปลี่ยนสี และมีการเล่นเสียง

ฉันจะดูเนื้อหาสรุปได้อย่างไร

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บเพจ ปุ่ม เนื้อหาสรุป จะเปลี่ยนสี ทำให้คุณทราบว่าเนื้อหาสรุปพร้อมใช้งาน คลิกปุ่ม เนื้อหาสรุป แล้วแตะหรือคลิกเนื้อหาสรุปที่คุณต้องการดู เมื่อต้องการรับเนื้อหาโดยอัตโนมัติ คุณควรสมัครใช้งานเนื้อหาสรุป

ฉันจะสมัครใช้งานเนื้อหาสรุปได้อย่างไร

  1. เปิด Internet Explorer

  2. ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสรุปที่คุณต้องการสมัครใช้งาน

  3. แตะหรือคลิกปุ่ม เนื้อหาสรุป เพื่อค้นหาเนื้อหาสรุปบนเพจ

  4. แตะหรือคลิกเนื้อหาสรุป (ถ้าพร้อมใช้งานมากกว่าหนึ่ง) ถ้ามีเนื้อหาสรุปเดียวที่พร้อมใช้งาน คุณจะไปยังเพจนั้นโดยตรง

  5. แตะหรือคลิก สมัครใช้งานเนื้อหาสรุปนี้

  6. พิมพ์ชื่อสำหรับเนื้อหาสรุป และเลือกโฟลเดอร์เพื่อสร้างตำแหน่งที่ตั้งให้เนื้อหาสรุป

  7. แตะหรือคลิก สมัครใช้งาน

ฉันสามารถดูเนื้อหาสรุปของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถดูเนื้อหาสรุปได้บนแท็บ 'เนื้อหาสรุป' ใน 'ศูนย์กลางรายการโปรด' เมื่อต้องการดูเนื้อหาสรุปของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด แล้วแตะหรือคลิก เนื้อหาสรุป

RSS หมายถึงอะไร

คำย่อ RSS มาจากคำว่า Really Simple Syndication และใช้อธิบายเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาสรุป
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่