การติดตามคืออะไร

การติดตามหมายถึงวิธีการที่เว็บไซต์ ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้โฆษณา และอื่นๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามเพจที่คุณเยี่ยมชม การเชื่อมโยงที่คุณคลิก และผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อหรือวิจารณ์ การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ไซต์เหล่านี้สามารถนำเสนอเนื้อหาแบบเฉพาะบุคคล เช่น โฆษณาหรือการแนะนำ แต่นั่นก็หมายถึงว่ามีการรวบรวมข้อมูลการเรียกดูของคุณเช่นกัน และมักจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ร่วมกับบริษัทอื่นๆ

'การป้องกันการติดตาม' ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้อย่างไร

'การป้องกันการติดตาม' จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการส่งข้อมูลการเรียกดูของคุณให้แก่ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอกในไซต์ที่คุณเยี่ยมชมด้วยการบล็อกเนื้อหาจากผู้ให้บริการเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้การเรียกดูของคุณมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เมื่อต้องการเปิด 'การป้องกันการติดตาม' คุณต้องติดตั้งรายการป้องกันการติดตาม ให้นึกถึงรายการป้องกันการติดตามเหมือนเป็นรายการ “ห้ามติดต่อ” Internet Explorer จะบล็อกเนื้อหาของบุคคลภายนอกจากไซต์ที่อยู่ในรายการ รวมทั้งจำกัดข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นสามารถเก็บรวบรวมได้

เมื่อต้องการเพิ่มรายการป้องกันการติดตาม

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ความเป็นส่วนตัว จากนั้นภายใต้ การป้องกันการติดตาม ให้แตะหรือคลิก เพิ่มรายการป้องกันการติดตาม

 4. เลือกรายการป้องกันการติดตามจาก Internet Explorer Gallery แตะหรือคลิก เพิ่ม แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มรายการ อีกครั้งเพื่อติดตั้ง

การติดตั้งการป้องกันการติดตามอย่างน้อยหนึ่งรายการจะเป็นการเปิด 'การป้องกันการติดตาม' คุณสามารถเพิ่มรายการได้ตลอดเวลาโดยไปที่ Internet Explorer Gallery

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มรายการป้องกันการติดตามในเดสก์ท็อป

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. ไปที่ Internet Explorer Gallery แล้วเลือกรายการป้องกันการติดตามที่คุณต้องการติดตั้ง

 3. แตะหรือคลิก เพิ่ม แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มรายการ อีกครั้งเพื่อติดตั้ง

เมื่อต้องการปิดหรือเอารายการป้องกันการติดตามออก

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools จากนั้นแตะหรือคลิก จัดการ Add-on
 3. ภายใต้ ชนิด Add–on ให้เลือก การป้องกันการติดตาม

 4. เลือกรายการที่คุณต้องการเอาออก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปิดรายการชั่วคราว ให้แตะหรือคลิก ปิดใช้งาน แล้วแตะหรือคลิก ปิด

  • เมื่อต้องการเอารายการออกอย่างถาวร ให้แตะหรือคลิก เอาออก แล้วแตะหรือคลิก ปิด

เมื่อต้องการเปิดหรือปิด 'การป้องกันการติดตาม'

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ความเป็นส่วนตัว จากนั้นภายใต้การป้องกันการติดตาม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปิดการป้องกันการติดตามโดยเปลี่ยน บล็อกเนื้อหาในไซต์จากบริการที่อาจติดตามการเรียกดูของฉัน เป็น เปิด (จะต้องติดตั้ง 'การป้องกันการติดตาม' อย่างน้อยหนึ่งรายการ)

  • ปิด 'การป้องกันการติดตาม' ด้วยการเปลี่ยน บล็อกเนื้อหาในไซต์จากบริการที่อาจติดตามการเรียกดูของฉัน เป็น ปิด

เมื่อต้องการเปิดหรือปิด 'การป้องกันการติดตาม' ในเดสก์ท็อป

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools แล้วชี้ไปที่ ความปลอดภัย จากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • แตะหรือคลิก เปิดการป้องกันการติดตาม

  • แตะหรือคลิก ปิดการป้องกันการติดตาม

หมายเหตุ

 • การเปิด 'การป้องกันการติดตาม' จะช่วยให้การเรียกดูของคุณมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่อาจจำกัดเนื้อหาที่คุณสามารถดูได้ในบางไซต์ คุณสามารถเลือกยกเว้นบางไซต์จาก 'การป้องกันการติดตาม' ด้วยการแตะหรือคลิกไอคอน 'การป้องกันการติดตาม' บนแถบที่อยู่ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดูเนื้อหาที่ถูกบล็อกไว้ก่อนหน้านี้ได้

Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้อย่างไร

เมื่อเปิดใช้งาน Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) แล้ว Internet Explorer จะส่งการร้องขอ Do Not Track ไปยังไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและไปยังบุคคลภายนอกที่โฮสต์เนื้อหาอยู่บนไซต์เหล่านั้น เพื่อให้ไซต์ดังกล่าวทราบว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตาม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม)ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่