เหตุใดวิดีโอจึงไม่เล่นใน Internet Explorer

หลายเว็บไซต์ใช้ Add-on เช่น Adobe Flash, Microsoft Silverlight หรือ QuickTime ในการเล่นแฟ้มวิดีโอหรือแฟ้มเสียง ทั้งนี้ Internet Explorer จะสตรีมเนื้อหาสื่อโดยใช้ HTML5 และ Adobe Flash บนไซต์ที่เข้ากันได้แทนการใช้ Add-on ถ้ายังไม่สามารถเล่นวิดีโอได้ ให้ลองเปิดไซต์ดังกล่าวโดยใช้ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการเปิดไซต์ในเดสก์ท็อป

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่าง (หรือคลิกขวา) เพื่อแสดงคำสั่งของแอปใน Internet Explorer

 3. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือของเพจ ปุ่มเครื่องมือของเพจ แล้วแตะหรือคลิก ดูบนเดสก์ท็อป

  อย่างไรก็ตาม คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้ง Add-on โดยเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะแจ้งให้ทราบว่าคุณจำเป็นต้องใช้ Add-on ใดจึงจะสามารถเล่นเนื้อหาสื่อได้

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณกำลังใช้พีซีที่มี Windows RT 8.1 อยู่ Add-on จะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Internet Explorer หรือ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป คุณจะไม่สามารถติดตั้ง Add-on หรือเล่นวิดีโอที่ต้องใช้ Add-on ได้

 • เปิดใช้งาน 'มุมมองที่เข้ากันได้' เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'มุมมองที่เข้ากันได้' ด้วยการอ่านการแก้ไขปัญหาการแสดงผลไซต์ด้วยมุมมองที่เข้ากันได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใช้การเรียกดูแบบ InPrivate อยู่ การเรียกดูแบบ InPrivate อาจบล็อกข้อมูลหรือ Add-on ที่โปรแกรมวิดีโอต้องใช้เพื่อให้เล่นวิดีโอได้อย่างถูกต้อง

เหตุใดเว็บเพจจึงเป็นเพจว่างหรือแสดงอย่างไม่ถูกต้อง

เว็บไซต์บางไซต์อาจปรากฏเป็นเพจว่างหรือแสดงผลไม่ถูกต้องใน Internet Explorer ตัวอย่างเช่น เว็บเพจอาจหายไปเป็นบางส่วน หรือสีและข้อความอาจไม่ถูกต้อง บางเพจอาจไม่แสดงผลเลย ถ้าบางส่วนในเพจแสดงเป็นพื้นที่ว่างหรือแสดงอย่างไม่ถูกต้อง ให้ลองทำตามตัวเลือกต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

 • เปิดใช้งาน 'มุมมองที่เข้ากันได้' คุณสามารถเปิดใช้งาน 'มุมมองที่เข้ากันได้' ใน Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อปเท่านั้น เรียนรู้วิธีการด้วยการอ่านการแก้ไขปัญหาการแสดงผลไซต์ด้วยมุมมองที่เข้ากันได้

 • ปิดใช้งาน 'การป้องกันการติดตาม' สำหรับไซต์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ เรียนรู้วิธีการด้วยการอ่านการใช้การป้องกันการติดตาม

 • ปิดใช้งานการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ เมื่อต้องการปิดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ ให้เปิด Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แตะหรือคลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วเลือก ใช้การแสดงภาพของซอฟต์แวร์แทนการแสดงภาพของ GPU จากนั้นแตะหรือคลิก ตกลง คุณต้องปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ถ้า Internet Explorer เสียหาย หยุดทำงาน หรือทำงานช้าลง ฉันควรทำอย่างไร

คุณสามารถลองทำดังต่อไปนี้ได้ถ้า Internet Explorer เสียหาย หยุดทำงาน หรือทำงานช้าลง

 • ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด วิธีการมีดังนี้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า Windows Update ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้งการปรับปรุงแบบเลือกได้

  3. แตะหรือคลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows ค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับพีซีของคุณ

  4. ถ้าพบการปรับปรุง ให้แตะหรือคลิก ติดตั้งการปรับปรุง

 • ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ การกระทำดังกล่าวจะคืนค่า Internet Explorer ไปเป็นการตั้งค่าเดิม แต่จะไม่ลบรายการโปรดหรือเนื้อหาสรุปของคุณ เรียนรู้วิธีการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

 • ปิด Add-on Add-on ช่วยให้คุณสามารถดูวิดีโอบนไซต์ได้ แต่ Add-on ที่เข้ากันไม่ได้หรือล้าสมัยอาจเป็นสาเหตุให้ Internet Explorer ทำงานได้ช้าลง เสียหาย หรือทำให้ไซต์ไม่สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้วิธีการปิด Add-on ด้วยการอ่านการจัดการ Add-on ใน Internet Explorer


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่