คุณไม่ได้ใช้ Internet Explorer อยู่

ถ้าคุณใช้พีซีที่ใช้ Windows คุณอาจมี Internet Explorer ติดตั้งไว้อยู่แล้ว แต่อาจไม่ได้ตั้งเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การทำให้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ

การรับ Internet Explorer รุ่นล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

การรับ Internet Explorer รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows รุ่นที่คุณใช้งาน

ระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ
Internet Explorer รุ่นล่าสุด

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Internet Explorer 11

Windows 8, Windows RT, Windows 7

Internet Explorer 10

Windows Vista

Windows Internet Explorer 9

Windows XP

Windows Internet Explorer 8

การทำให้มีข้อมูลล่าสุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับ Internet Explorer รุ่นล่าสุดเสมอด้วยการเปิดใช้การปรับรุ่นอัตโนมัติ คุณจะได้รับการปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer ผ่านทาง Windows Update ซึ่งรวมถึงการปรับรุ่นเป็นรุ่นล่าสุดด้วย

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปรับรุ่นอัตโนมัติ

  1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

  2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ เครื่องมือ (หรือแตะหรือคลิก วิธีใช้ ในแถบเมนู) แล้วแตะหรือคลิก เกี่ยวกับ Internet Explorer
  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ติดตั้งรุ่นใหม่โดยอัตโนมัติ แล้วแตะหรือคลิก ปิด

เมื่อต้องการปิดใช้งานการปรับรุ่นอัตโนมัติ

  1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

  2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ เครื่องมือ (หรือแตะหรือคลิก วิธีใช้ ในแถบเมนู) แล้วแตะหรือคลิก เกี่ยวกับ Internet Explorer
  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ติดตั้งรุ่นใหม่โดยอัตโนมัติ แล้วแตะหรือคลิก ปิด


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่