การเพิ่มอุปกรณ์หรือพีซีบนเครือข่าย

ขั้นตอนในการเพิ่มอุปกรณ์หรือพีซีบนเครือข่ายอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Windows และชนิดของฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่คุณมีอยู่ ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้กับพีซีที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 ถ้าต้องการเพิ่มพีซีที่ใช้ Windows 7 หรือระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ ให้ค้นหาหัวข้อ "การเพิ่มอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย" จาก Help and Support ในพีซีเครื่องดังกล่าว

หมายเหตุ

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มพีซีแบบไร้สายด้วยการกดปุ่มบนเราเตอร์

เมื่อใช้เราเตอร์รุ่นใหม่ที่รองรับ Windows Connect Now (WCN) หรือเรียกอีกอย่างว่า Wi‑Fi Protected Setup (WPS) คุณสามารถเพิ่มพีซีไปยังเครือข่ายได้ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดพีซี

 2. เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

 3. แทนที่จะพิมพ์คีย์เพื่อความปลอดภัยหรือวลีรหัสผ่าน ให้กดปุ่ม Wi‑Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอร์ เราเตอร์จะตั้งค่าพีซีให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย และใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่ายนั้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบที่บรรจุภัณฑ์ของเราเตอร์ว่ารองรับ Windows Connect Now (WCN) หรือเรียกอีกอย่างว่า Wi‑Fi Protected Setup (WPS) หรือไม่

การเพิ่มพีซีแบบไร้สายด้วยการพิมพ์คีย์เพื่อความปลอดภัยหรือวลีรหัสผ่าน

 1. ลงชื่อเข้าใช้พีซี

 2. เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

 3. ใส่คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย วลีรหัสผ่าน หรือชื่อผู้ใช้ ถ้าคุณได้รับการร้องขอให้ดำเนินการดังกล่าว จากนั้นคลิก ตกลง

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มพีซีแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้พีซีเครื่องใดก็ได้บนเครือข่าย

 2. เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า เครือข่าย ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก เครือข่าย

 3. ตรวจสอบว่าคุณเห็นไอคอนของพีซีที่คุณเพิ่ม รวมถึงพีซีและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดังกล่าว

หมายเหตุ

การเพิ่มพีซีแบบผ่านสาย

 • เสียบพีซีเข้ากับฮับ สวิตช์ หรือเราเตอร์ แล้วเปิดเครื่อง (ถ้าบ้านของคุณมีการเดินสายอีเทอร์เน็ตไว้ และคุณมีแจ็คอีเทอร์เน็ตอยู่ในห้องที่พีซีตั้งอยู่ คุณสามารถเสียบพีซีเข้ากับแจ็คดังกล่าวแทนได้)

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มพีซีแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้พีซีเครื่องใดก็ได้บนเครือข่าย

 2. เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า เครือข่าย ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก เครือข่าย

 3. ตรวจสอบว่าคุณเห็นไอคอนของพีซีที่คุณเพิ่ม รวมถึงพีซีและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดังกล่าว

หมายเหตุ

การเพิ่มอุปกรณ์แบบไร้สาย

ถ้าต้องการเพิ่มอุปกรณ์แบบไร้สายบนเครือข่ายของคุณ เช่น เครื่องพิมพ์หรือเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แบบไร้สาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดใช้งานอุปกรณ์

 2. ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ลงในเครือข่ายของคุณ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณได้เพิ่มอุปกรณ์แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้พีซีเครื่องใดก็ได้บนเครือข่าย

 2. เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า เครือข่าย ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก เครือข่าย

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเห็นไอคอนของอุปกรณ์ดังกล่าว ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวคือเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องเปิดใช้งานการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เพื่อให้พีซีเครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายสามารถใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

หมายเหตุ

การเพิ่มอุปกรณ์แบบผ่านสาย

 • เปิดอุปกรณ์แล้วเสียบสายเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • ฮับ สวิตช์ หรือเราเตอร์

  • พีซีที่ต่อกับฮับ สวิตช์ หรือเราเตอร์

  ขณะนี้อุปกรณ์ควรเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแล้ว

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณได้เพิ่มอุปกรณ์แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้พีซีเครื่องใดก็ได้บนเครือข่าย

 2. เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า เครือข่าย ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก เครือข่าย

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเห็นไอคอนของอุปกรณ์ดังกล่าว ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวคือเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องเปิดใช้งานการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เพื่อให้พีซีเครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายสามารถใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

หมายเหตุ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่