ทำไมฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีเครื่องอื่นได้

มีเหตุผลหลายประการที่อธิบายว่าเพราะเหตุใดคุณจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีเครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายในบ้านของคุณ หรือไม่สามารถใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกับพีซีเหล่านั้นได้ ค้นหาปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ในตารางต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกับบุคคลอื่น ให้ดูที่ การใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกัน

ปัญหา
วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

คุณไม่ได้สร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

โฮมกรุ๊ปจะเชื่อมโยงพีซีบนเครือข่ายในบ้านของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ และเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ การสร้างและเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่าย

หมายเหตุ

 • โฮมกรุ๊ปใช้ได้ใน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows 7 คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปในพีซีที่ใช้ Windows RT 8.1 แต่คุณจะไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปหรือใช้เนื้อหาร่วมกันกับโฮมกรุ๊ปดังกล่าวได้ ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้ โฮมกรุ๊ปไม่มีให้ใช้งานใน Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป

 2. แตะหรือคลิก สร้าง หรือใส่รหัสผ่านของโฮมกรุ๊ป แล้วแตะหรือคลิก เข้าร่วม

คุณไม่ได้ใช้โฮมกรุ๊ป และโฟลเดอร์หรือเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังพยายามเข้าถึงนั้นไม่ได้ถูกกำหนดให้ใช้ร่วมกันได้

ขอแนะนำให้คุณใช้โฮมกรุ๊ปเพื่อใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่าย เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการตั้งค่า การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันโดยใช้โฮมกรุ๊ปมีขั้นตอนสองส่วน ดังนี้ ก่อนอื่น คุณต้องเปิดใช้แถบเลื่อน ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา ตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นต่อไป คุณต้องกำหนดคุณสมบัติการใช้ร่วมกันบนรายการนั้น

แถบเลื่อนค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหาจะถูกปิด

เมื่อต้องการค้นหาพีซี อุปกรณ์ และเนื้อหาบนเครือข่าย

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วเปิดใช้แถบเลื่อน ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา

การค้นพบเครือข่ายถูกปิด

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนก่อนหน้านี้เพื่อเปิดแถบเลื่อน ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา

การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเปิดอยู่

การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านถูกเปิดไว้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับพีซีในเวิร์กกรุ๊ป เมื่อเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ผู้ที่ใช้พีซีเครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์หรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันของคุณได้ เว้นแต่ว่าจะมีบัญชีผู้ใช้อยู่ในพีซีของคุณ การเปิดการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันมีสองวิธีดังนี้

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ที่เหมือนกันบนพีซีทุกเครื่องในเวิร์กกรุ๊ป (แนะนำ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างบัญชีผู้ใช้

 • ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เมื่อต้องการปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การใช้ร่วมกันขั้นสูง ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก จัดการการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกเครื่องหมายบั้ง ไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
 3. ภายใต้ 'การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน' ให้คลิก ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

หมายเหตุ

 • การใช้งานร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านจะใช้ไม่ได้ในพีซีที่อยู่บนโดเมน

 • คุณสามารถเข้าร่วมโดเมนได้ก็ต่อเมื่อพีซีของคุณใช้ Windows 8.1 Pro หรือ Windows 8.1 Enterprise

พีซีไม่ได้อยู่ในเวิร์กกรุ๊ปเดียวกัน

เมื่อต้องการเข้าร่วมหรือสร้างเวิร์กกรุ๊ป

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

 2. ภายใต้ 'การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป' ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของระบบ ให้แตะหรือคลิกแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ 'การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์/โดเมน' ภายใต้ 'สมาชิกของ' ให้แตะหรือคลิก เวิร์กกรุ๊ป แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ปที่มีอยู่ ให้ใส่ชื่อของเวิร์กกรุ๊ปที่คุณต้องการเข้าร่วม แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการสร้างเวิร์กกรุ๊ปใหม่ ให้ใส่ชื่อของเวิร์กกรุ๊ปที่คุณต้องการสร้าง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

คุณไม่มีสิทธิในการเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณพยายามจะเข้าถึง

ให้ติดต่อเจ้าของแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นเพื่อขอสิทธิในการเข้าถึง

ถ้าคุณอยู่ในเครือข่ายองค์กร คุณจะต้องติดต่อผู้ดูแลระบบไอทีของคุณ

นโยบายกลุ่มอาจบล็อกการเชื่อมต่อ

ถ้าพีซีที่คุณพยายามเชื่อมต่อเป็นของโดเมน (เช่น อยู่บนเครือข่ายองค์กร) เป็นไปได้ว่าผู้ดูแลระบบไอทีได้เปิดใช้งานนโยบายที่บล็อกการเชื่อมต่อไปยังพีซีที่เข้าร่วมโดเมน ติดต่อผู้ดูแลระบบไอทีของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

พีซีของคุณไม่มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับเราเตอร์

ตรวจสอบกับผู้ผลิตเราเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่