การเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์

ถ้าคุณเพิ่มภาษาใหม่ ใน Windows แป้นพิมพ์เริ่มต้นจะถูกเพิ่มเข้ามาด้วย เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ภาษานั้นได้ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้แป้นพิมพ์เริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์แบบอื่นหรือตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) เพื่อพิมพ์ข้อความได้

เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์สำหรับภาษาใดภาษาหนึ่ง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ภาษา เลือก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มภาษา

 3. เลือกภาษาที่คุณต้องการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์ แตะหรือคลิก ตัวเลือก ที่อยู่ติดกับชื่อภาษา แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล

 4. เรียกดูรายการวิธีการป้อนข้อมูล หรือใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหารูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 5. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่รูปแบบแป้นพิมพ์ แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

การกำหนดแป้นพิมพ์ให้เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้น

เมื่อต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ให้เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ภาษา เลือก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มภาษา

 3. แตะหรือคลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ภายใต้ แทนที่วิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้น ให้เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้น แล้วแตะหรือคลิก บันทึก