การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการริพเพลง

การริพเพลงช่วยให้คุณสามารถนำแทร็กจากซีดีเพลงมาใส่ไว้ในพีซีของคุณได้ หลังจากที่คุณริพแทร็ก แทร็กดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นแฟ้มดิจิทัลในพีซีของคุณ

ในไลบรารี Player จะมีอยู่สองที่ที่คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเองได้ ซึ่งนั่นจะช่วยให้การริพของคุณทำงานได้ดียิ่งขึ้น

 • ในเมนู การตั้งค่าการริพ (ที่มีตัวเลือกการกำหนดเองน้อยกว่า)

 • ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก (ที่มีตัวเลือกการกำหนดเองมากกว่า)

ต่อไปนี้คือบางขั้นตอนที่จะช่วยคุณเริ่มต้นทำงานได้

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณในเมนู 'การตั้งค่าการริพ'

 1. เปิด Windows Media Player

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า Windows Media Player ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แอป จากนั้นแตะหรือคลิก Windows Media Player

  ถ้าขณะนี้ Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้แตะหรือคลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารี ปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ใส่ซีดีในซีดีไดรฟ์ของคุณ

 3. แตะหรือคลิก การตั้งค่าการริพ

 4. ในเมนู การตั้งค่าการริพ ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมนู 'การตั้งค่าการริพ'
  เมนู 'การตั้งค่าการริพ'

  รายการสองรายการแรกในเมนูอาจทำให้สับสนได้ ต่อไปนี้คือข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ 'รูปแบบ' และ 'คุณภาพเสียง'

  • ด้วย รูปแบบ คุณสามารถเลือกรูปแบบสำหรับแฟ้มที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการริพได้ รูปแบบเริ่มต้นคือ Windows Media Audio ต่อไปนี้คือตัวเลือกอื่นๆ ที่มีอยู่

   • Windows Media Audio Pro รูปแบบนี้สนับสนุนการใช้งานที่ครอบคลุม ตั้งแต่เสียงที่มีหลายช่องสัญญาณและมีความละเอียดสูงสำหรับระบบเสียงรอบทิศทางไปจนถึงเสียงประสิทธิภาพสูงที่มีอัตราบิตต่ำสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา แต่อุปกรณ์บางรุ่นจะไม่สนับสนุนรูปแบบนี้

   • Windows Media Audio (อัตราบิตที่แปรผันได้) เมื่อใช้รูปแบบนี้ คุณสามารถลดขนาดแฟ้มได้ แต่การริพเพลงอาจใช้เวลานานขึ้น

   • Windows Media Audio Lossless รูปแบบนี้จะให้คุณภาพเสียงดีที่สุด แต่ขนาดแฟ้มจะเพิ่มขึ้น

   • MP3 รูปแบบนี้จะเก่ากว่ารูปแบบ Windows Media Audio และอุปกรณ์สื่อส่วนใหญ่จะสนับสนุน

   • WAV (Lossless) รูปแบบนี้จะเป็นแฟ้มที่ไม่มีการบีบอัดซึ่งมีขนาดใหญ่มาก

   หมายเหตุ

   • การเลือกของคุณจะนำไปใช้กับแทร็กใหม่ที่คุณริพ คุณไม่สามารถใช้ Player เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของแทร็กที่คุณริพแล้วได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ารูปแบบใดจะดีที่สุดสำหรับคุณ ให้ลองใช้หลายๆ รูปแบบและใช้การตั้งค่าคุณภาพในแบบต่างๆ แล้วลองฟังแต่ละแทร็กเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

  • ด้วย คุณภาพเสียง คุณสามารถปรับคุณภาพของการบีบอัดที่ใช้อยู่ได้ เลือกการตั้งค่าคุณภาพที่ให้สมดุลที่สุดระหว่างคุณภาพและขนาดของแฟ้มที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถปรับคุณภาพได้ถ้าคุณเลือกรูปแบบไม่สูญเสียข้อมูล เช่น Windows Media Audio Lossless หรือ WAV (Lossless)

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ 'ตัวเลือก'

 1. เปิด Windows Media Player

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า Windows Media Player ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แอป จากนั้นแตะหรือคลิก Windows Media Player

  ถ้าขณะนี้ Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้แตะหรือคลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารี ปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารี Player ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือก

 3. แตะหรือคลิกแท็บ ริพเพลง

 4. ในแท็บ ริพเพลง ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการบันทึกเพลงที่ริพไว้ในโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง ให้ไปที่ ริพเพลงไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้ แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยน ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ เพลงของคุณจะถูกริพไปไว้ในตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้น

  • ถ้าคุณต้องการใช้ชื่ออื่นสำหรับแฟ้มที่ริพ ให้แตะหรือคลิก ชื่อแฟ้ม

  • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบของแฟ้มที่สร้างขึ้นระหว่างกระบวนการริพ ให้เลือก รูปแบบ รูปแบบเริ่มต้นคือ Windows Media Audio สำหรับตัวเลือกอื่นๆ มีดังนี้

   • Windows Media Audio Pro รูปแบบนี้สนับสนุนการใช้งานที่ครอบคลุม ตั้งแต่เสียงที่มีหลายช่องสัญญาณและมีความละเอียดสูงสำหรับระบบเสียงรอบทิศทางไปจนถึงเสียงประสิทธิภาพสูงที่มีอัตราบิตต่ำสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา แต่อุปกรณ์บางรุ่นจะไม่สนับสนุนรูปแบบนี้

   • Windows Media Audio (อัตราบิตที่แปรผันได้) เมื่อใช้รูปแบบนี้ คุณสามารถลดขนาดแฟ้มได้ แต่การริพเพลงอาจใช้เวลานานขึ้น

   • Windows Media Audio Lossless รูปแบบนี้จะให้คุณภาพเสียงดีที่สุด แต่ขนาดแฟ้มจะเพิ่มขึ้น

   • MP3 รูปแบบนี้จะเก่ากว่ารูปแบบ Windows Media Audio และอุปกรณ์สื่อส่วนใหญ่จะสนับสนุน

   • WAV (Lossless) รูปแบบนี้จะเป็นแฟ้มที่ไม่มีการบีบอัดซึ่งมีขนาดใหญ่มาก

   หมายเหตุ

   • การเลือกของคุณจะถูกนำไปใช้กับแทร็กใหม่ที่คุณริพ โดยที่คุณไม่สามารถใช้ Player เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแทร็กที่คุณริพไปแล้วได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ารูปแบบใดจะดีที่สุดสำหรับคุณ ให้ลองใช้หลายๆ รูปแบบและใช้การตั้งค่าคุณภาพในแบบต่างๆ แล้วลองฟังแต่ละแทร็กเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

  • ถ้าคุณต้องการปกป้องแฟ้มที่ริพด้วยสิทธิการใช้งานสื่อข้อมูล ให้เลือก ป้องกันการคัดลอกเพลง

  • ด้วย คุณภาพเสียง คุณสามารถปรับคุณภาพของการบีบอัดเมื่อคุณริพแทร็กได้ เลือกการตั้งค่าคุณภาพที่ให้สมดุลที่สุดระหว่างคุณภาพและขนาดของแฟ้มที่คุณต้องการ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้การตั้งค่าแบบใด ให้ลองริพในหลายๆ รูปแบบและหลายอัตราบิต แล้วลองเล่นแฟ้มดังกล่าวดู โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถปรับคุณภาพได้ถ้าคุณเลือกรูปแบบไม่สูญเสียข้อมูล เช่น Windows Media Audio Lossless หรือ WAV (Lossless)

หมายเหตุ

 • การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง รูปถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และคลิปวิดีโอ ตลอดจนเสียงและเพลง (รวมถึงการเข้ารหัส MP3) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศอาจทำให้คุณได้รับโทษร้ายแรงทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่