เชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณกับบัญชีโดเมนของคุณ

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณกับบัญชีโดเมนของคุณ รวมทั้งซิงค์การตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุณระหว่างบัญชีดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บัญชีโดเมนในที่ทำงาน คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณเข้ากับบัญชีโดเมนได้ และจะเห็นพื้นหลังเดสก์ท็อป การตั้งค่าแอป ประวัติการเรียกดูและรายการโปรด ตลอดจนการตั้งค่าบัญชี Microsoft อื่นๆ เหมือนกับที่คุณเห็นบนพีซีที่บ้านของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้บริการต่างๆ ของบัญชี Microsoft ได้จากพีซีโดเมนของคุณโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้แยกกันทีละครั้งอีกด้วย

หากต้องการเชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก ผู้ใช้

 3. แตะหรือคลิก เชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณ

 4. เลือกการตั้งค่าจากบัญชี Microsoft ที่คุณต้องการซิงค์กับบัญชีโดเมนของคุณ แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

 5. ใส่อีเมลแอดเดรสที่คุณใช้เป็นบัญชี Microsoft ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

  ถ้าคุณยังไม่มีบัญชี Microsoft ให้แตะหรือคลิก ลงทะเบียนเพื่อขออีเมลแอดเดรสใหม่ แล้วทำตามคำแนะนำ

 6. ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชี Microsoft ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

 7. เพิ่มข้อมูลการตรวจสอบความปลอดภัยของคุณ แตะหรือคลิก ถัดไป แล้วแตะหรือคลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • บัญชีโดเมนหรือการตั้งค่านโยบายกลุ่มของคุณอาจไม่อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อบัญชี Microsoft หรือซิงค์การตั้งค่าบางอย่างได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณ

 • คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณจากบัญชีโดเมนของคุณได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ที่การตั้งค่าพีซี ให้ไปที่ ผู้ใช้ แล้วแตะหรือคลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ จากนั้นแตะหรือคลิก เสร็จสิ้น

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ ให้ดูที่ บัญชีผู้ใช้: คำถามที่ถามบ่อย

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่