คำปฏิเสธความรับผิดชอบของ Windows 8

อุปกรณ์บางชนิดอาจมีตัวประมวลผลกราฟิกที่สนับสนุน DirectX 9 เกมและโปรแกรมบางอย่างอาจต้องใช้ DirectX 10 เพื่อประสิทธิ์ภาพและการแสดงผลระดับสูงสุด

คุณสมบัติบางอย่างของ Windows 8 เช่น การสัมผัสและการสแนปโปรแกรมให้วางติดกัน อาจต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

Windows Media Center ไม่รวมอยู่ใน Windows 8 ต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน Windows Media Center แยกต่างหาก หน้าที่การทำงานของ DVR อาจต้องการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมและไม่มีให้บริการในบางประเทศ ตัวแปลงสัญญาณดีวีดีไม่รวมอยู่ใน Windows 8 การชมดีวีดีด้วย Windows 8 ต้องใช้ซอฟต์แวร์การเล่นแยกต่างหาก

อาจมีค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือค่าบริการอื่นๆ

คุณลักษณะดังต่อไปนี้มีเฉพาะใน Windows 8 Pro และ Windows 8 Enterprise:

  • BitLocker และ BitLocker To Go

  • โฮสต์เดสก์ท็อประยะไกล

  • การเข้าร่วมโดเมน

  • การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์เครือข่าย

  • แฟ้มออฟไลน์

  • ศูนย์การซิงค์

  • การพิมพ์ตามตำแหน่งที่ตั้ง

  • บริการระบุตำแหน่งบนเครือข่าย

  • การตั้งค่าการนำเสนอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 8 ให้ดูที่ การปรับรุ่นเป็น Windows 8