วิธีทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์

File Explorer (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Windows Explorer) จะช่วยคุณทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์ต่างๆ ใน OneDrive พีซี และเครือข่าย

  • เปิด File Explorer ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก File Explorer

เกิดอะไรขึ้นกับ 'คอมพิวเตอร์ของฉัน' และไลบรารี

ขณะนี้ตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์จะเรียกว่า "พีซีเครื่องนี้" และคุณยังคงใช้โฟลเดอร์ 'เอกสาร' 'เพลง' 'รูปภาพ' และ 'วิดีโอ' เพื่อบันทึกแฟ้มของคุณได้ เพียงแต่ว่าคุณจะเรียกดูโฟลเดอร์เหล่านี้ในแบบที่ต่างจากเดิมใน File Explorer เมื่อต้องการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งในพีซีของคุณ รวมถึงโฟลเดอร์ที่เคยอยู่ใต้ "ไลบรารี" ให้ขยาย พีซีเครื่องนี้ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของหน้าต่าง File Explorer

ต่อไปนี้คือหน้าต่างทั่วไปและส่วนต่างๆ

หน้าต่าง File Explorer
File Explorer ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ตามหมายเลขแต่ละพื้นที่ได้ในตารางต่อไปนี้
ส่วนประกอบของหน้าต่าง ใช้สำหรับ
ส่วนประกอบของหน้าต่าง

1. บานหน้าต่างด้านซ้าย

ใช้สำหรับ

ใช้บานหน้าต่างด้านซ้ายเพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งทุกชนิด ได้แก่ OneDrive ของคุณ โฟลเดอร์ในพีซีของคุณ อุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมที่เชื่อมต่อกับพีซีของคุณ และพีซีเครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย แตะหรือคลิกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อดูเนื้อหาในรายการแฟ้ม หรือแตะหรือคลิกลูกศรเพื่อขยายตำแหน่งที่ตั้งในบานหน้าต่างด้านซ้าย

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

2. ปุ่ม 'ย้อนกลับ' 'ไปข้างหน้า' และ 'เลื่อนขึ้น'

ใช้สำหรับ

ใช้ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อกลับไปที่ตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดหรือผลลัพธ์การค้นหาที่คุณเคยดูอยู่ และใช้ปุ่ม ไปข้างหน้า เพื่อกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งหรือผลลัพธ์การค้นหาถัดไป ใช้ปุ่ม ขึ้น เพื่อเปิดตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเก็บโฟลเดอร์ที่คุณกำลังดูอยู่ไว้

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

3. Ribbon

ใช้สำหรับ

ใช้ Ribbon สำหรับการดำเนินงานทั่วไป เช่น การคัดลอกและการย้าย การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ การส่งอีเมลและการซิปรายการ และการเปลี่ยนมุมมอง แท็บจะเปลี่ยนเพื่อแสดงงานเพิ่มเติมที่ใช้กับรายการที่เลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก พีซีเครื่องนี้ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย Ribbon จะแสดงแท็บต่างไปจากที่เคยแสดงถ้าคุณเลือกโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' ถ้าคุณไม่ต้องการเห็น Ribbon ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ขยาย Ribbon ที่มุมบนขวาหรือกด Ctrl+F1

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

4. แถบที่อยู่

ใช้สำหรับ

ใช้แถบที่อยู่เพื่อป้อนหรือเลือกตำแหน่งที่ตั้ง แตะหรือคลิกส่วนของเส้นทางเพื่อไปยังระดับนั้น หรือแตะหรือคลิกที่ส่วนท้ายของเส้นทางเพื่อเลือกเส้นทางสำหรับการคัดลอก

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

5. รายการแฟ้ม

ใช้สำหรับ

คือตำแหน่งที่แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ปัจจุบัน และยังเป็นตำแหน่งที่ผลลัพธ์การค้นหาของคุณจะปรากฏเมื่อคุณใส่คำที่ต้องการค้นหาในกล่องค้นหา

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

6. หัวเรื่องคอลัมน์

ใช้สำหรับ

ในมุมมอง 'รายละเอียด' คุณสามารถใช้หัวเรื่องคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีจัดระเบียบแฟ้มในรายการแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะหรือคลิกหัวเรื่อง วันที่ปรับเปลี่ยน เพื่อเรียงลำดับตามวันที่ (โดยมีแฟ้มที่คุณใช้งานล่าสุดอยู่ด้านบน) ถ้าคุณแตะหรือคลิกหัวเรื่องคอลัมน์อีกครั้ง แฟ้มจะถูกเรียงลำดับโดยมีแฟ้มเก่าที่สุดอยู่ด้านบน กดค้างหรือคลิกขวาที่หัวเรื่องคอลัมน์เพื่อเลือกคอลัมน์อื่นๆ ที่จะเพิ่ม เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสลับไปยังมุมมอง 'รายละเอียด' ให้ดูที่หัวข้อถัดไป "การเปลี่ยนมุมมอง"

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

7. กล่องค้นหา

ใช้สำหรับ

ใส่คำหรือวลีลงในกล่องค้นหาเพื่อค้นหารายการในโฟลเดอร์ปัจจุบัน การค้นหาจะเริ่มต้นทันทีที่คุณเริ่มพิมพ์ เช่น หากคุณใส่ "B" แฟ้มทั้งหมดที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B จะปรากฏในรายการแฟ้ม

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

8. แถบสถานะ

ใช้สำหรับ

ใช้แถบสถานะเพื่อดูจำนวนรายการทั้งหมดในตำแหน่งที่ตั้งอย่างรวดเร็ว หรือดูจำนวนรายการที่เลือกและขนาดโดยรวม

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

9. รายละเอียด/บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

ใช้สำหรับ

ใช้บานหน้าต่างแสดงรายละเอียดเพื่อดูคุณสมบัติทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มที่เลือกไว้ คุณสมบัติแฟ้มจะให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม เช่น ผู้สร้าง วันที่ที่คุณเปลี่ยนแปลงแฟ้มล่าสุด และแท็กอธิบายใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในแฟ้ม ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้แตะหรือคลิกแท็บ มุมมอง แล้วแตะหรือคลิก บานหน้าต่างแสดงรายละเอียด

ใช้บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อดูเนื้อหาของแฟ้ม เช่น เอกสาร Office โดยไม่ต้องเปิดในแอป ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ให้แตะหรือคลิกแท็บ มุมมอง แล้วแตะหรือคลิก บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนมุมมอง

เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของแฟ้มในหน้าต่างได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการไอคอนที่ใหญ่ขึ้น (หรือเล็กลง) หรือมุมมองที่ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแฟ้มแต่ละแฟ้ม เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะเหล่านี้ ให้ใช้แท็บ 'มุมมอง'

แท็บ 'มุมมอง' บน Ribbon
แท็บ 'มุมมอง'

หมายเหตุ

  • File Explorer ไม่ได้ออกแบบมาให้คุณสามารถจัดเรียงแฟ้มในโฟลเดอร์ด้วยตนเองได้ สำหรับกระบวนการขั้นสูงในการดำเนินการดังกล่าวในบางมุมมองและบางตำแหน่งที่ตั้ง ให้ค้นหาใน Microsoft Community

การค้นหาแฟ้ม

คงเป็นเรื่องลำบากที่ต้องเรียกดูแต่ละแฟ้มที่คุณต้องการโดยเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนแฟ้มที่คุณมีและวิธีจัดระเบียบแฟ้มดังกล่าว เมื่อต้องการประหยัดเวลาและไม่ต้องเปลืองแรง ให้ใช้กล่องค้นหาเพื่อหาแฟ้มของคุณ

กล่องค้นหาอยู่ที่ด้านบนของทุกหน้าต่าง เมื่อต้องการค้นหาแฟ้ม ให้เปิดโฟลเดอร์เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิกกล่องค้นหา แล้วเริ่มใส่คำที่ต้องการค้นหา กล่องค้นหาจะกรองมุมมองปัจจุบันตามข้อความที่คุณใส่ แฟ้มจะถูกแสดงเป็นผลลัพธ์ของการค้นหาถ้าคำที่ต้องการค้นหาตรงกับชื่อแฟ้ม แท็ก หรือคุณสมบัติอื่นๆ หรือแม้แต่ข้อความในเอกสาร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาใน File Explorer ให้ดูที่ การค้นหาแฟ้มใน File Explorer

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อช่วยจัดระเบียบแฟ้มของคุณได้ และคุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์ (บางครั้งเรียกว่าโฟลเดอร์ย่อย) ได้อีกด้วย

  • แตะหรือคลิกแท็บ หน้าแรก แล้วแตะหรือคลิก โฟลเดอร์ใหม่

พิมพ์เอกสาร

คุณสามารถพิมพ์แฟ้มได้โดยตรงจาก File Explorer แต่จะดีที่สุดถ้าคุณเปิดแฟ้มที่ต้องการพิมพ์ในแอปแล้วใช้คำสั่งของแอปเพื่อสั่งพิมพ์ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ได้ถ้าต้องการ ถ้าคุณไม่พบคำสั่งพิมพ์ในแอปที่คุณใช้งานอยู่ ให้ลองกด Ctrl+P

การสร้างหรือลบแฟ้ม

วิธีสร้างแฟ้มใหม่ที่ใช้กันทั่วไปคือการใช้แอป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างจดหมายในแอปประมวลผลคำหรือแฟ้มภาพยนตร์ในแอปแก้ไขภาพวิดีโอได้ ตามค่าเริ่มต้น แอปส่วนใหญ่จะบันทึกแฟ้มลงในโฟลเดอร์ทั่วไปอย่าง 'รูปภาพ' และ 'เพลง' ซึ่งจะช่วยให้ง่ายขึ้นเมื่อค้นหาแฟ้มต่างๆ อีกในครั้งต่อไป

เมื่อคุณไม่ต้องการแฟ้มอีกต่อไป คุณสามารถเอาแฟ้มออกจากพีซีของคุณได้ เพื่อประหยัดเนื้อที่และไม่ให้พีซีของคุณเต็มไปด้วยแฟ้มที่คุณไม่ต้องการ เมื่อต้องการลบแฟ้ม ให้ค้นหาแฟ้มแล้วเลือกแฟ้ม แตะหรือคลิกแท็บ หน้าแรก แล้วแตะหรือคลิก ลบ

เมื่อคุณลบแฟ้ม แฟ้มนั้นจะถูกย้ายไปยัง 'ถังรีไซเคิล' ซึ่งเป็นที่เก็บชั่วคราว ให้คิดว่า 'ถังรีไซเคิล' เป็นจุดนิรภัยที่อนุญาตให้คุณสามารถกู้คืนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ลบออกไปโดยไม่ตั้งใจได้ เมื่อต้องการเปิด 'ถังรีไซเคิล' ใน File Explorer ให้ใส่คำว่า ถังรีไซเคิล ในแถบที่อยู่ ในบางครั้ง คุณควรลบข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' เพื่อนำพื้นที่จัดเก็บทั้งหมดที่ใช้เก็บแฟ้มที่ไม่ต้องการอีกแล้วกลับคืนมา เมื่อต้องการล้างข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' ให้คลิกขวาหรือกดค้างที่ 'ถังรีไซเคิล' แล้วแตะหรือคลิก ล้างข้อมูลในถังรีไซเคิล

การเปิดแฟ้มที่มีอยู่

เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม ให้แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่แฟ้ม โดยปกติ แฟ้มจะเปิดในแอปที่คุณใช้สร้างหรือแก้ไขแฟ้มนั้น ตัวอย่างเช่น แฟ้มข้อความจะเปิดในแอปประมวลผลคำของคุณ ถ้าคุณต้องการเปิดแฟ้มในแอปอื่นนอกเหนือจากแอปที่คุณมักจะใช้ ให้เลือกแฟ้ม แตะหรือคลิกแท็บ หน้าแรก แตะหรือคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เปิด แล้วเลือกแอปที่คุณต้องการใช้

การเขียนซีดีหรือดีวีดี

ถ้าคุณมีเครื่องเขียนซีดีหรือดีวีดีในพีซี คุณสามารถเขียนดิสก์ได้โดยใช้ Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเขียนซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Player โปรดทราบว่า Windows Media Player ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows RT 8.1

การเปลี่ยนชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้เลือกในรายการแฟ้ม แตะหรือคลิกแท็บ หน้าแรก แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนชื่อ

หมายเหตุ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่