การเริ่มต้นใช้งานชุดรูปแบบ

ใน Windows คุณสามารถใช้ชุดรูปแบบเพื่อช่วยให้เดสก์ท็อปของคุณมีลักษณะเฉพาะมากขึ้นอีกเล็กน้อย ชุดรูปแบบจะเปลี่ยนพื้นหลังเดสก์ท็อป สีเส้นขอบหน้าต่าง เสียง และโปรแกรมรักษาหน้าจอในพีซีของคุณได้ทั้งหมดพร้อมกัน และคุณยังสามารถสลับไปมาระหว่างชุดรูปแบบต่างๆ ได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการอีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างชุดรูปแบบของคุณเอง และแบ่งปันกับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณได้

ชุดรูปแบบคืออะไร

ชุดรูปแบบคือการนำรูปภาพ สี และเสียงมาใช้ร่วมกัน ชุดรูปแบบประกอบด้วย

ส่วนต่างๆ ของชุดรูปแบบ
ส่วนต่างๆ ของชุดรูปแบบ
 • พื้นหลังเดสก์ท็อป รูปภาพ สี หรือการออกแบบที่เป็นเหมือนฉากหลังของหน้าต่างที่เปิดอยู่บนเดสก์ท็อปของคุณ พื้นหลังเดสก์ท็อปอาจเป็นรูปภาพเดียวหรือเป็นการนำเสนอภาพนิ่งก็ได้ คุณสามารถเลือกจากรูปภาพพื้นหลังเดสก์ท็อปที่มาพร้อมกับ Windows หรือจะใช้รูปภาพของคุณเองก็ได้

 • สีเส้นขอบหน้าต่าง สีของเส้นขอบหน้าต่างและแถบงานของคุณ ชุดรูปแบบสามารถมีสีเส้นขอบหน้าต่างสีใดสีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ หรือจะให้มีการเลือกสีโดยอัตโนมัติตามสีในรูปภาพพื้นหลังเดสก์ท็อปก็ได้

 • เสียง คอลเลกชันของเสียงที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณจะได้ยินเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนพีซีของคุณ เหตุการณ์อาจเป็นการกระทำของคุณ เช่น การลงชื่อเข้าใช้พีซี หรือการกระทำของพีซี เช่น การแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีอีเมลใหม่เข้ามา

 • โปรแกรมรักษาหน้าจอ รูปภาพเคลื่อนไหวหรือรูปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอพีซีเมื่อคุณไม่ได้ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ในระยะเวลาที่กำหนด โปรแกรมรักษาหน้าจอจะถูกปิดใช้งานในชุดรูปแบบที่มาพร้อมกับ Windows แต่คุณสามารถเปิดใช้งานและเพิ่มโปรแกรมรักษาหน้าจอในชุดรูปแบบได้

คุณจะพบชุดรูปแบบทั้งหมดของคุณใน 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ใน 'แผงควบคุม' แตะหรือคลิกชุดรูปแบบที่จะนำไปใช้กับเดสก์ท็อปของคุณ

เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การตั้งค่าส่วนบุคคล ในกล่องค้นหา แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

เคล็ดลับ

 • บนเดสก์ท็อป คุณสามารถกดค้างหรือคลิกขวาที่เดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิก ปรับแต่ง เพื่อเปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล'

ใน 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ใน 'แผงควบคุม' จะมีชุดรูปแบบอยู่ด้วยกันสี่ชนิด

 • ชุดรูปแบบของฉัน ชุดรูปแบบที่คุณสร้างขึ้น ได้ทำการเปลี่ยนแปลง บันทึกไว้ หรือดาวน์โหลดมา เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนชุดรูปแบบ การตั้งค่าใหม่จะปรากฏที่นี่ในลักษณะของชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้

 • ชุดรูปแบบเริ่มต้นของ Windows ชุดรูปแบบของ Windows ที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับแต่งพีซีของคุณ โดยชุดรูปแบบส่วนใหญ่จะรวมการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังเดสก์ท็อปไว้ด้วย

 • ชุดรูปแบบที่ติดตั้งอยู่ ชุดรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยผู้ผลิตพีซีของคุณ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Microsoft

 • ชุดรูปแบบความเปรียบต่างสูง ชุดรูปแบบที่ทำให้มองเห็นรายการต่างๆ บนหน้าจอได้ง่ายยิ่งขึ้น ชุดรูปแบบ 'ความเปรียบต่างสูง' จะไม่มีสีเส้นขอบหน้าต่างแบบอัตโนมัติหรือการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังเดสก์ท็อป

การสร้างชุดรูปแบบ

ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานชุดรูปแบบที่มาพร้อมกับ Windows โดยคุณสามารถสร้างชุดรูปแบบที่กำหนดเองโดยใช้รูปภาพและโปรแกรมรักษาหน้าจอของคุณเอง ตลอดจนเลือกสีและเสียงที่สอดคล้องกัน เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้แตะหรือคลิกชุดรูปแบบที่จะนำไปใช้กับเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นให้เปลี่ยนแต่ละส่วนของชุดรูปแบบจนกว่าพื้นหลังเดสก์ท็อป สีเส้นขอบหน้าต่าง เสียง และโปรแกรมรักษาหน้าจอจะมีลักษณะตามที่คุณต้องการ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของคุณจะปรากฏภายใต้ 'ชุดรูปแบบของฉัน' โดยเป็นชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้

ชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้
ชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้

เมื่อต้องการสร้างชุดรูปแบบ

 1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การตั้งค่าส่วนบุคคล ในกล่องค้นหา แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลังเดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิก พื้นหลังเดสก์ท็อป ที่ด้านล่างของหน้า แล้วเรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรูปภาพที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอภาพนิ่ง จากนั้นแตะหรือคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบหน้าต่างและแถบงาน ให้แตะหรือคลิก สี ที่ด้านล่างของหน้า แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แตะหรือคลิก อัตโนมัติ เพื่อให้ Windows เลือกสีโดยอัตโนมัติตามสีในรูปภาพพื้นหลังเดสก์ท็อปของคุณ แล้วแตะหรือคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  หรือ
  แตะหรือคลิกสีที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะหรือคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  ตัวเลือกสี 'อัตโนมัติ' ใน 'การตั้งค่าส่วนบุคคล'
  ตัวเลือกสีของหน้าต่าง 'อัตโนมัติ'
 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่คุณได้ยินเวลามีการกระทำเกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้แตะหรือคลิก เสียง ที่ด้านล่างของหน้า แล้วแตะหรือคลิกรายการในชุดรายการ แบบแผนเสียง จากนั้นแตะหรือคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอ ให้แตะหรือคลิก โปรแกรมรักษาหน้าจอ ที่ด้านล่างของหน้า แล้วแตะหรือคลิกรายการในชุดรายการ โปรแกรมรักษาหน้าจอ เปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะกับการกำหนดลักษณะของคุณ จากนั้นแตะหรือคลิก ตกลง

เคล็ดลับ

 • ใน File Explorer คุณสามารถเลือกรูปภาพที่ต้องการใช้ในชุดรูปแบบ กดค้างหรือคลิกขวาที่รูปนั้น แล้วแตะหรือคลิก ตั้งเป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อป เพื่อสร้างชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้ จากนั้นให้เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ใน 'แผงควบคุม' เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงกับชุดรูปแบบนั้น แล้วบันทึก

เมื่อคุณพอใจกับเสียงและลักษณะที่ปรากฏของชุดรูปแบบใหม่ของคุณแล้ว ให้บันทึกชุดรูปแบบนั้นไว้เพื่อที่คุณจะสามารถนำมาใช้ได้ทุกเวลา

เมื่อต้องการบันทึกชุดรูปแบบ

 1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การตั้งค่าส่วนบุคคล ในกล่องค้นหา แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. ภายใต้ ชุดรูปแบบของฉัน ให้แตะหรือคลิกชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้ที่จะนำไปใช้กับเดสก์ท็อป

 3. แตะหรือคลิก บันทึกชุดรูปแบบ

 4. ใส่ชื่อสำหรับชุดรูปแบบของคุณ แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

  ชื่อของชุดรูปแบบใหม่จะปรากฏอยู่ภายใต้ 'ชุดรูปแบบของฉัน'

การใช้ชุดรูปแบบร่วมกัน

เมื่อคุณบันทึกชุดรูปแบบแล้ว คุณสามารถแบ่งปันชุดรูปแบบนั้นให้กับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณได้ เมื่อต้องการส่งชุดรูปแบบของคุณไปให้บุคคลอื่น ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกชุดรูปแบบนั้นในรูปแบบแฟ้มที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ที่เรียกว่า แฟ้ม .themepack

 1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การตั้งค่าส่วนบุคคล ในกล่องค้นหา แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. แตะหรือคลิกชุดรูปแบบที่คุณปรับแต่งไว้สำหรับการนำไปใช้กับเดสก์ท็อป

 3. กดค้างหรือคลิกขวาที่ชุดรูปแบบ แล้วแตะหรือคลิก บันทึกชุดรูปแบบสำหรับการใช้ร่วมกัน

  การคลิกขวาที่ชุดรูปแบบ
  การบันทึกชุดรูปแบบ
 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อชุดรูปแบบของคุณ แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

  คุณสามารถแบ่งปันชุดรูปแบบของคุณให้กับบุคคลอื่นได้โดยใช้อีเมล เครือข่าย หรือไดรฟ์ภายนอก

การลบชุดรูปแบบ

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ชุดรูปแบบที่คุณสร้างขึ้นหรือดาวน์โหลดมาอีกต่อไป คุณสามารถลบชุดรูปแบบนั้นออกจากพีซีของคุณเพื่อประหยัดเนื้อที่ดิสก์ได้ (ชุดรูปแบบที่มาพร้อมกับ Windows จะไม่สามารถลบได้)

 1. แตะหรือคลิกชุดรูปแบบอื่นที่จะนำไปใช้กับเดสก์ท็อป คุณไม่สามารถลบชุดรูปแบบที่กำลังใช้งานอยู่ได้

 2. กดค้างหรือคลิกขวาที่ชุดรูปแบบที่คุณต้องการลบ แล้วแตะหรือคลิก ลบชุดรูปแบบ

รับชุดรูปแบบเพิ่มเติม

คุณสามารถค้นพบชุดรูปแบบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มลงในคอลเลกชันของคุณได้ใน แกลเลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคล บนเว็บไซต์ Windows ดูว่าชุดรูปแบบใดที่ใหม่และเป็นที่นิยม หรือเรียกดูประเภทต่างๆ อย่าง สัตว์ รถยนต์ และภาพยนตร์

การค้นหาชุดรูปแบบที่คุณดาวน์โหลด

ถ้าคุณดาวน์โหลดชุดรูปแบบจากแกลเลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคล วิธีการค้นหาและเพิ่มชุดรูปแบบลงใน 'ชุดรูปแบบของฉัน' ใน 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' มีดังนี้

 1. เปิด File Explorer ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก File Explorer

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้แตะหรือคลิก ดาวน์โหลด

 3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ชุดรูปแบบที่คุณดาวน์โหลดเพื่อนำชุดรูปแบบนั้นไปใช้กับเดสก์ท็อป โดยจะเพิ่มเข้าไปที่ 'ชุดรูปแบบของฉัน' ใน 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' โดยอัตโนมัติ

การรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปภาพที่มีอยู่ในชุดรูปแบบใดชุดรูปแบบหนึ่ง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของรูปภาพเหล่านั้น รวมถึงชื่อและสถานที่ถ่ายภาพได้ (ข้อมูลนี้อาจไม่มีให้สำหรับบางรูปภาพ)

 1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การตั้งค่าส่วนบุคคล ในกล่องค้นหา แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. แตะหรือคลิกชุดรูปแบบที่จะนำไปใช้กับเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิก พื้นหลังเดสก์ท็อป

 3. กดค้างหรือชี้ไปที่รูปภาพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การดูรูปภาพของคุณบนหน้าจอเริ่มและหน้าจอเมื่อล็อก

ใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 คุณสามารถดูรูปถ่ายที่คุณชื่นชอบบนหน้าจอเริ่มและหน้าจอเมื่อล็อกได้ด้วย เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ ดูรูปภาพบนเดสก์ท็อป หน้าจอเริ่ม และหน้าจอเมื่อล็อก

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแบบอักษรเริ่มต้นหรือสีแบบอักษรที่ใช้สำหรับรายการต่างๆ ใน Windows (เช่น แถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง เมนู หรือคำแนะนำเครื่องมือ) แต่คุณสามารถทำให้ข้อความทั้งหมด (และสิ่งอื่นๆ เช่น ไอคอน) บนหน้าจอของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ หรือจะเปลี่ยนขนาดข้อความของรายการที่เฉพาะเจาะจงโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนขนาดของสิ่งอื่นๆ บนหน้าจอนั้นก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การแสดงผลที่ดีที่สุดบนจอภาพของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่