การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อเล่นแฟ้มสื่อดิจิทัล จัดระเบียบคอลเลกชันสื่อดิจิทัล เขียน (สร้าง) ซีดีเพลงโปรด ริพ (คัดลอก) เพลงจากซีดี และซิงค์แฟ้มสื่อกับอุปกรณ์แบบพกพา

การเปิด Windows Media Player

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า Windows Media Player ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก Windows Media Player

มีสามวิธีที่จะเล่น

  • ไลบรารีของ Player คุณสามารถดูและจัดระเบียบคอลเลกชันสื่อดิจิทัลได้โดยใช้ไลบรารีของ Player ทางด้านซ้าย คุณสามารถเลือกประเภท เช่น เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ เพื่อดูในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูเพลงของคุณทั้งหมดที่จัดระเบียบตามประเภท ให้แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ เพลง แล้วแตะหรือคลิก ประเภท คุณสามารถลากรายการจากบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดไปยังบานหน้าต่างรายการทางด้านขวา เพื่อสร้างรายการที่จะเล่น เขียนซีดีหรือดีวีดี หรือซิงค์ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา ขณะที่คุณย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ ในไลบรารีของ Player คุณสามารถใช้ปุ่ม 'ย้อนกลับ' และ 'ไปข้างหน้า' ที่มุมบนซ้ายของ Player เพื่อย้อนกลับขั้นตอนของคุณได้

  • ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' คุณสามารถดูดีวีดีและวิดีโอ หรือดูเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบันได้ คุณสามารถเลือกดูเฉพาะรายการที่กำลังเล่นในปัจจุบัน หรืออาจปัดนิ้วหรือคลิกขวาที่ Player แล้วคลิก แสดงรายการ เพื่อดูรายการที่มีอยู่ได้

  • จากแถบงาน คุณยังสามารถใช้ Player ขณะที่ถูกย่อเล็กสุดได้อีกด้วย คุณสามารถเล่นหรือหยุดรายการปัจจุบันชั่วคราว ไปยังรายการถัดไป และกลับไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้ตัวควบคุมในการแสดงตัวอย่างรูปขนาดย่อได้ การแสดงตัวอย่างรูปขนาดย่อจะปรากฏเมื่อคุณกดค้างหรือชี้ไปที่ไอคอน Windows Media Player บนแถบงาน

คุณสามารถสลับระหว่างไลบรารีของ Player กับโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ได้ด้วยการแตะหรือคลิกปุ่ม สลับไปยัง 'กำลังเล่นในขณะนี้' ที่มุมล่างขวาของ Player เมื่อต้องการกลับไปยังไลบรารีของ Player ให้แตะหรือคลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารี ที่มุมบนขวาของ Player

การริพซีดีเพื่อสร้างแฟ้มเพลงดิจิทัล

คุณสามารถเพิ่มเพลงลงในไลบรารีของ Player โดยใช้ซีดีไดรฟ์ของพีซีของคุณคัดลอกซีดี และเก็บเป็นแฟ้มดิจิทัลไว้ในพีซีของคุณได้ การทำเช่นนี้เรียกว่า การริพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การริพและการเขียนซีดี

การใช้แท็บเพื่อทำงานสำคัญให้สำเร็จ

แท็บต่างๆ ที่ด้านบนขวาของ Player จะเปิดบานหน้าต่างรายการในไลบรารีของ Player ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการที่จะเล่นสำหรับเพลงโปรดของคุณ เขียนรายการเพลงแบบกำหนดเองลงในซีดี หรือซิงค์รายการที่จะเล่นในเครื่องเล่นสื่อแบบพกพา

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้แตะหรือคลิกที่แท็บ:

  • การเล่น รายการนี้จะแสดงรายการต่างๆ ที่กำลังเล่นในปัจจุบัน และรายการต่างๆ ที่คุณเลือกไว้เล่นในไลบรารีของ Player ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกที่จะเล่นอัลบั้มที่ระบุอัลบั้มใดอัลบั้มหนึ่ง ทั้งอัลบั้มนั้นจะปรากฏในแท็บ 'เล่น' คุณยังสามารถใช้แท็บ 'เล่น' เพื่อสร้างและบันทึกรายการที่จะเล่นแบบกำหนดเองได้อีกด้วย

  • การเขียน คุณสามารถลากรายการจากบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดไปยังรายการนี้ และเขียนซีดีเพลง ซีดีข้อมูลและดีวีดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การริพและการเขียนซีดี

  • การซิงค์ คุณสามารถใช้ Player เพื่อซิงค์เพลง วิดีโอ และรูปภาพไปยังอุปกรณ์แบบพกพาได้อย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงเครื่องเล่นสื่อแบบพกพา การ์ดเก็บข้อมูล และโทรศัพท์บางรุ่น เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนกับพีซีของคุณ แล้ว Player จะเลือกวิธีการซิงค์ (แบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง) ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อซิงค์ใน Windows Media Player

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่