ปัญหาของโฮมกรุ๊ปใน Windows

บทความนี้ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของโฮมกรุ๊ปใน Windows ขั้นแรก ให้ลองเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป' ก่อน

เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป'

 1. เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การแก้ไขปัญหา ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก การแก้ไขปัญหา แตะหรือคลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วแตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 2. คลิก ถัดไป แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

ถ้าการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่คุณมี

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่สามารถสร้าง เข้าร่วม หรือใช้โฮมกรุ๊ปได้

โดยทั่วไปแล้ว โฮมกรุ๊ปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งพีซีด้วย Windows 8, Windows RT หรือ Windows 7 ถ้ามีโฮมกรุ๊ปอยู่แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

มีปัญหาหลายอย่างที่ทำให้คุณไม่สามารถสร้าง เข้าร่วม หรือใช้โฮมกรุ๊ปได้ ค้นหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในตารางต่อไปนี้

ปัญหา
วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

คุณอาจมีระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งจำกัดการใช้โฮมกรุ๊ปของคุณ

โฮมกรุ๊ปใช้ได้ใน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows 7 คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปในพีซีที่ใช้ Windows RT แต่คุณจะไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปหรือใช้เนื้อหาร่วมกันกับโฮมกรุ๊ปดังกล่าวได้ ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้

คุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกต้อง

เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

หลังจากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว คุณสามารถสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้

"ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา" อาจถูกปิดอยู่

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิกการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

 3. เปิดใช้งาน ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา

วันที่และเวลาอาจไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีทุกเครื่องมีวันที่และเวลาที่ถูกต้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่หรือเวลา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ในกล่องค้นหา ให้ใส่คำว่า วันที่และเวลา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า

 3. ในรายการผลลัพธ์ ให้แตะหรือคลิก วันที่และเวลา

 4. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

พีซีตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปบนเครือข่ายอาจมีชื่อเหมือนกัน

พีซีแต่ละเครื่องในโฮมกรุ๊ปต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อต้องการตรวจสอบชื่อพีซี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนพีซีแต่ละเครื่องในโฮมกรุ๊ป

 • เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

  ชื่อของพีซีจะแสดงภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป

พีซีเครื่องอื่นๆ ในโฮมกรุ๊ปของคุณอาจไม่ได้อยู่ในบ้าน อาจออกจากโฮมกรุ๊ปไปแล้ว หรืออาจปิดเครื่องไว้ อยู่ในโหมดสลีป หรืออยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเลือกการประหยัดพลังงาน ให้ดูที่ แผนการใช้พลังงาน: คำถามที่ถามบ่อย

การค้นพบเครือข่ายอาจปิดอยู่

เมื่อต้องการเปิดการค้นพบเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การใช้ร่วมกันขั้นสูง ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก จัดการการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. แตะหรือคลิกเครื่องหมายบั้ง ไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่าย ส่วนตัว
 3. แตะหรือคลิก เปิดการค้นพบเครือข่าย แล้วแตะหรือคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

ผู้ดูแลระบบของคุณอาจปิดโฮมกรุ๊ปไว้

ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดเมน ผู้ดูแลระบบของคุณอาจปิดโฮมกรุ๊ปไว้ทั้งหมด ในกรณีดังกล่าว คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้

บริการที่ต้องการอย่างน้อยหนึ่งบริการอาจไม่ได้ทำงานอยู่

บริการจัดกลุ่มทำเครือข่ายเพียร์และบริการของผู้ให้บริการโฮมกรุ๊ปต้องทำงานอยู่ทั้งคู่ วิธีการตรวจสอบมีดังนี้

 1. เปิด 'แผงควบคุม' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า แผงควบคุม ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก แผงควบคุม

 2. ใส่คำว่า เครื่องมือในการดูแล ในกล่องค้นหาของ 'แผงควบคุม' แล้วแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ บริการ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. ในคอลัมน์ Status ที่อยู่ถัดจากบริการ Peer Networking Grouping และ HomeGroup Provider คุณควรจะเห็นคำว่า Running ถ้าคุณไม่เห็นคำดังกล่าว ให้แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ชื่อของบริการ แตะหรือคลิก Start แล้วแตะหรือคลิก OK

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มบริการเหล่านี้ ให้เรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป' โดยใช้การเชื่อมโยงที่ด้านบนของบทความนี้

IPv6 อาจถูกปิดใช้งาน

การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณต้องเปิดใช้งาน IPv6 เพื่อสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป เมื่อต้องการเปิดใช้งาน IPv6 ให้เรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป' โดยใช้การเชื่อมโยงที่ด้านบนของบทความนี้

แฟ้ม idstore.sst สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเพียร์อาจเสียหาย

ถ้าคุณเห็นข้อความ "Windows ไม่สามารถตั้งค่าโฮมกรุ๊ปบนพีซีนี้ รหัสข้อผิดพลาด 0x80630801" และคุณไม่สามารถเริ่มบริการจัดกลุ่มทำเครือข่ายเพียร์โดยใช้ขั้นตอนในหัวข้อ "บริการที่ต้องการอย่างน้อยหนึ่งบริการอาจไม่ได้ทำงานอยู่" ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเอาแฟ้มที่เสียหายออก

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนต่อไปนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้น

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ในกล่องค้นหา ให้ใส่คำว่า พร้อมท์คำสั่ง

 3. ในรายการผลลัพธ์ ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง แล้วแตะหรือคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 4. ลบแฟ้ม idstore.sset ที่พบในโฟลเดอร์ \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking ในไดรฟ์ระบบของคุณ (ตัวอย่างเช่น ไดรฟ์ C)

 5. เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่ แล้วลองเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

พีซีของคุณอยู่ในโฮมกรุ๊ปอยู่แล้ว

คุณสามารถเป็นสมาชิกของโฮมกรุ๊ปได้เพียงครั้งละโฮมกรุ๊ปเดียว ถ้าคุณต้องการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปอื่น อันดับแรกให้ออกจากโฮมกรุ๊ปที่พีซีของคุณเข้าร่วมก่อน

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป แล้วแตะหรือคลิก ออก

อาจมีปัญหากับเครือข่ายของคุณ

ลองเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย'

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบุและแก้ไข ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย

ปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ทราบ

บางครั้งการเริ่มระบบของพีซีใหม่ หรือการออกจากโฮมกรุ๊ปแล้วเข้าร่วมใหม่ อาจช่วยแก้ปัญหาได้

ฉันไม่สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ปได้

สาเหตุบางประการที่คุณอาจไม่สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ปได้มีดังนี้

 • เครื่องพิมพ์ปิดอยู่

 • พีซีที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อนั้นปิดเครื่องอยู่ อยู่ในโหมดสลีป ไฮเบอร์เนต หรือออกจากโฮมกรุ๊ปแล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเลือกการประหยัดพลังงาน ให้ดูที่ แผนการใช้พลังงาน: คำถามที่ถามบ่อย

 • สมาชิกอื่นของโฮมกรุ๊ปหยุดการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

 • "ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา" อาจถูกปิดอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาพีซี อุปกรณ์ และเนื้อหาบนเครือข่าย

 • เครื่องพิมพ์มีการเชื่อมต่อที่ไม่ใช่ USB และจะต้องเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันผ่านทาง 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ใน 'แผงควบคุม'

 • โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์มีการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง เครื่องพิมพ์ต้องใช้โปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับชนิดพีซีที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย (ทำงานบน x86 หรือ x64) โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์หลายตัวสามารถดาวน์โหลดได้โดยอัตโนมัติจาก Windows Update โปรแกรมควบคุมมีในเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

ถ้าคุณยังไม่พบหรือสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ในโฮมกรุ๊ปของคุณไม่ได้ แสดงว่าอาจมีปัญหากับเครือข่ายของคุณ ลองเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย'

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบุและแก้ไข ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย

บางครั้งการเริ่มระบบของพีซีใหม่ หรือการออกจากโฮมกรุ๊ปแล้วเข้าร่วมใหม่ อาจช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ในโฮมกรุ๊ปได้

ฉันไม่สามารถลบโฮมกรุ๊ปได้

โฮมกรุ๊ปไม่สามารถถูกลบได้ แต่คุณสามารถทำให้โฮมกรุ๊ปหายไปได้ด้วยการทำให้พีซีทุกเครื่องที่เป็นของโฮมกรุ๊ปออกจากโฮมกรุ๊ป วิธีการออกจากโฮมกรุ๊ปมีดังนี้

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป

 2. แตะหรือคลิก ออก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่