วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในบัญชี Microsoft ของคุณ

ถ้าคุณมีบัญชีกับบริการเว็บ เช่น Facebook, LinkedIn หรือ Twitter คุณสามารถเพิ่มบัญชีนั้นในบัญชี Microsoft ของคุณได้ ซึ่งการทำเช่นนี้จะเชื่อมต่อทั้งสองบัญชีเข้าด้วยกัน และช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลเฉพาะบางอย่างระหว่างบัญชี เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft คุณจึงสามารถใช้ข้อมูลนั้นในแอปของคุณและที่อื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มบัญชีที่มีข้อมูลที่ติดต่อของเพื่อนของคุณ คุณสามารถเลือกให้แสดงข้อมูลนั้นในแอปเชื่อมต่อบุคคลหรือแอปจดหมายได้ Microsoft จะไม่แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft ของคุณโดยที่คุณไม่อนุญาต

การเพิ่มบัญชีลงในบัญชี Microsoft ของคุณ

  1. ไปที่เว็บเพจ ภาพรวมบัญชี Microsoft และลงชื่อเข้าใช้

  2. แตะหรือคลิก สิทธิ แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี

  3. แตะหรือคลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม และทำตามคำแนะนำ

คุณจะถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณกำลังเพิ่มเข้ามา รวมถึงเลือกชนิดข้อมูลที่ต้องการให้แบ่งปันระหว่างบัญชีของคุณ

การเอาบัญชีออกจากบัญชี Microsoft ของคุณ

  1. ไปที่เว็บเพจ ภาพรวมบัญชี Microsoft และลงชื่อเข้าใช้

  2. แตะหรือคลิก สิทธิ แล้วแตะหรือคลิก จัดการบัญชี คุณจะเห็นรายชื่อบัญชีทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มลงในบัญชี Microsoft ของคุณ

  3. แตะหรือคลิก แก้ไข ที่อยู่ติดกับบัญชีที่คุณต้องการเอาออก

  4. แตะหรือคลิก ลบการเชื่อมต่อนี้อย่างสมบูรณ์

เมื่อต้องการดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการแบ่งปันสำหรับบัญชีที่คุณเพิ่มลงในบัญชี Microsoft ให้ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าการแบ่งปันสำหรับแอปและบัญชีต่างๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่