วิธีจัดการการแจ้งให้ทราบสำหรับแอปจดหมาย แอปปฏิทิน และแอปเชื่อมต่อบุคคล

มีหลายวิธีที่จะดูว่าเมื่อใดที่คุณมีอีเมลฉบับใหม่ ข้อความใหม่ เหตุการณ์ใหม่ในปฏิทิน การปรับปรุงสถานะ และข้อความทวีตใหม่ คุณมีการแจ้งให้ทราบที่มุมบนขวา การปรับปรุงสถานะด่วนและสถานะโดยละเอียดบนหน้าจอเมื่อล็อก และไทล์บนหน้าจอเริ่ม ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถกำหนดวิธีรับการแจ้งให้ทราบของคุณเอง

แสดงทั้งหมด

การแจ้งให้ทราบ (มุมบนขวา)

การแจ้งให้ทราบจะปรากฏที่มุมบนขวา และมีลักษณะดังนี้

การแจ้งให้ทราบสำหรับเหตุการณ์ของ 'ปฏิทิน'

เมื่อต้องการเปลี่ยนว่าการแจ้งให้ทราบใดบ้างที่ปรากฏตรงนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก การค้นหาและแอป จากนั้นไปที่ การแจ้งให้ทราบ

 3. ภายใต้ แสดงการแจ้งให้ทราบจากแอปเหล่านี้ ให้ตั้งค่าแอปที่คุณต้องการเป็น เปิด หรือ ปิด

เมื่อต้องการซ่อนการแจ้งให้ทราบชั่วคราวในพื้นที่นี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก การค้นหาและแอป จากนั้นไปที่ การแจ้งให้ทราบ

 3. เปิดใช้ ช่วงห้ามแสดงการแจ้งเตือน แล้วเลือกว่าคุณต้องการซ่อนการแจ้งเป็นเวลานานเท่าใด

 4. ถ้าคุณต้องการเปิดการแจ้งกลับมาก่อนที่ช่วงเวลาจะสิ้นสุด ให้ปิด ช่วงห้ามแสดงการแจ้งเตือน

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการแจ้งให้ทราบสำหรับบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยเฉพาะ

'จดหมาย' จะอนุญาตให้คุณจัดการการแจ้งให้ทราบสำหรับแต่ละบัญชีได้ วิธีการมีดังนี้

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก จดหมาย

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี

 4. เลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการแจ้งให้ทราบ

 5. ภายใต้ แสดงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล ให้แตะหรือคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การปรับปรุงด่วนและสถานะโดยละเอียดบนหน้าจอเมื่อล็อก

การปรับปรุงด่วนและการปรับปรุงสถานะโดยละเอียดจะปรากฏเมื่อคุณล็อกพีซี และเป็นวิธีที่สะดวกในการดูเหตุการณ์ถัดไปของคุณหรือดูว่าคุณมีอีเมลใหม่หรือไม่อย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีดูการปรับปรุงสถานะแบบด่วนบนหน้าจอเมื่อล็อกสำหรับ 'จดหมาย' และ 'ปฏิทิน'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก หน้าจอเมื่อล็อก

  • เมื่อต้องการแสดงสถานะด่วน ภายใต้ แอปสำหรับหน้าจอเมื่อล็อก ให้แตะหรือคลิกเครื่องหมายบวก ปุ่มเครื่องหมายบวก แล้วแตะหรือคลิกไอคอนของแอป วิธีนี้ทำให้แอปสามารถทำงานอยู่ในเบื้องหลัง ซึ่งแน่ใจได้ว่าแอปจะซิงค์บ่อยเท่าที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการเอาแอปออกจากหน้าจอเมื่อล็อก ให้แตะหรือคลิกไอคอนของแอป แล้วแตะหรือคลิก ไม่ต้องแสดงสถานะด่วนที่นี่ หรือเลือกแอปอื่น

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ์ของปฏิทินบนหน้าจอเมื่อล็อก

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์

 3. แตะหรือคลิก หน้าจอเมื่อล็อก จากนั้นภายใต้ เลือกแอปที่จะแสดงสถานะโดยละเอียด ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงสถานะของแอปโดยละเอียด ให้แตะหรือคลิกเครื่องหมายบวก ไอคอนเครื่องหมายบวก แล้วแตะหรือคลิกไอคอน 'ปฏิทิน' ไอคอน 'ปฏิทิน'
  • เมื่อต้องการเอาแอปออกจากหน้าจอเมื่อล็อก ให้แตะหรือคลิกไอคอนของแอป แล้วแตะหรือคลิก ไม่ต้องแสดงสถานะด่วนที่นี่ หรือเลือกแอปอื่น

ไทล์บนหน้าจอเริ่ม

บางแอปสามารถเน้นเนื้อหาและแสดงให้คุณเห็นบนหน้าจอเริ่ม 'จดหมาย' 'ปฏิทิน' และ 'การเชื่อมต่อบุคคล' ทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ และแอปอื่นๆ จำนวนมากก็สามารถทำได้เช่นกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับขนาดไทล์เหล่านี้ เช่น ทำให้ใหญ่ขึ้นเพื่อดูการปรับปรุงมากขึ้นบนหน้าจอเริ่ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีที่แอปปรับปรุงบนหน้าจอเริ่ม

 1. ปัดนิ้วลงที่ไทล์หรือรูปภาพของบุคคล ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาที่ไทล์หรือรูปภาพ

 2. คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เปิดหรือปิดไทล์รายงานสด

  • แตะหรือคลิก ปรับขนาด เพื่อกำหนดให้ไทล์ใหญ่ขึ้น (รายละเอียดมากขึ้น) หรือเล็กลง (รายละเอียดน้อยลง)

เมื่อต้องการปักหมุดรายการที่หน้าจอเริ่ม

เมื่อคุณปักหมุดรายการที่หน้าจอเริ่ม คุณสามารถรับการปรับปรุงเกี่ยวกับรายการนั้นโดยเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกบุคคลใดก็ได้จาก 'การเชื่อมต่อบุคคล' หรือโฟลเดอร์ใดๆ ใน 'จดหมาย' แล้วดูการปรับปรุงใหม่หรือข้อความที่เข้ามา

 1. เปิดแอป

 2. แตะหรือคลิกรายการที่คุณต้องการปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 4. แตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม เปลี่ยนชื่อถ้าต้องการ แล้วแตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

ปรับขนาดไทล์บนหน้าจอเริ่ม

 1. กดค้างที่ไทล์ที่คุณต้องการปรับขนาด (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาที่ไทล์)

 2. แตะหรือคลิก ปรับขนาด

 3. ลองใช้ไทล์ขนาดอื่นๆ จนกระทั่งได้ขนาดที่คุณชอบที่สุด

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่