โปรแกรมข้อความสำหรับ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเริ่มการสนทนาได้อย่างไร

ถ้าคุณใช้โปรแกรมข้อความเป็นครั้งแรก ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่มที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้สองวิธี คือ

เชื่อมต่อบัญชี Facebook ของคุณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก บัญชี แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี แตะหรือคลิก Facebook แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เชิญผู้อื่นเข้า Messenger

 1. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)

 2. แตะหรือคลิก เชิญ แตะหรือคลิก เพิ่มเพื่อนใหม่ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการส่งข้อความ

 1. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อบุคคลที่คุณต้องการสนทนาด้วยแล้วกดไอคอนเครื่องหมายบวก

 2. แตะหรือคลิกบุคคลจากรายชื่อที่ติดต่อที่ปรากฏ

 3. พิมพ์ข้อความของคุณแล้วกด Enter เพื่อส่ง

ฉันจะลงชื่อออกจากโปรแกรม 'ข้อความ' ได้อย่างไร

ถ้าคุณลงชื่อออกจากโปรแกรมข้อความ คุณจะลงชื่อออกจากทั้งบัญชี Messenger ของคุณและบัญชี Facebook

เมื่อต้องการลงชื่อออกจากโปรแกรม

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก ตัวเลือก แล้วปิดตัวเลือก ส่ง/รับข้อความ

เมื่อต้องการเริ่มการสนทนาอีกครั้ง

 1. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)

 2. แตะหรือคลิก สถานะ แล้วแตะหรือคลิก พร้อมใช้งาน

ฉันจะบล็อกบุคคลไม่ให้ส่งข้อความถึงฉันได้อย่างไร

คุณไม่สามารถบล็อกบุคคลอื่นจากโปรแกรมข้อความได้ โปรแกรมนี้เป็นแค่ศูนย์กลางที่ช่วยคุณติดต่อกับเพื่อนใน Messenger และเพื่อนใน Facebook ของคุณ