บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ต้นจนจบ

ด้วยบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากสถานที่ใดก็ได้ที่มีบริการโทรศัพท์มือถือ คุณจะต้องมีการ์ดข้อมูลของบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (อธิบายด้านล่าง) และการสมัครใช้บริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

เนื่องจากบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ จะมีคำศัพท์และแนวคิดบางอย่างที่คุณอาจไม่คุ้นเคย เราจะกล่าวถึงเรื่องเหล่านั้นในบทความนี้ รวมถึงขั้นตอนในการตั้งค่าและใช้การเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

การทำความเข้าใจกับคำศัพท์เฉพาะสำหรับบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

รายการต่อไปนี้เป็นนิยามของคำศัพท์บางคำที่ใช้อยู่ทั่วไป

 • การ์ดข้อมูล เป็นอุปกรณ์ USB หรือการ์ดขนาดเล็กที่ให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์ การ์ดข้อมูลยังสามารถเป็นมอดูลแบบฝังตัวในแล็ปท็อปได้ด้วย

 • Subscriber Identity Module (SIM) เป็นการ์ดขนาดเล็กแบบถอดได้ที่มีข้อมูลประจำตัวของผู้สมัครใช้งานและข้อมูลความปลอดภัยสำหรับบริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ การ์ดข้อมูลบางอย่างอาจไม่มี SIM ที่มองเห็นได้หรือถอดได้จริง

 • ชื่อจุดเข้าใช้งาน (APN) หรือ สตริงการเข้าถึง เป็นการผสมผสานอักษรและตัวเลขที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้ไว้เพื่อระบุชนิดการเข้าถึงเครือข่ายที่คุณมี ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออาจมี APN ที่แตกต่างซึ่งให้บริการต่างชนิดกัน

 • เช่นเดียวกับโทรศัพท์ การใช้งานข้ามเขต หมายถึงการออกนอกพื้นที่ใช้งานปกติของคุณ ในกรณีที่มีการใช้งานข้ามเขต เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านเครือข่ายของคู่ค้า คุณมักจะถูกเก็บค่าบริการเพิ่มสำหรับการบริการข้อมูล

 • เครือข่าย 3G, 4G และ LTE เป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งรองรับความเร็วและเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน

การตั้งค่าและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือในครั้งแรก

 1. เปิดใช้งาน Subscriber Identity Module (SIM) และบริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับ SIM ดังกล่าว ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์จะให้ข้อมูลเหล่านี้แก่คุณ

 2. ถ้าคุณมีอุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบเข้ากับพีซีอย่างถูกต้องแล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิต และตรวจดูว่าได้เปิดสวิตช์ระบบไร้สายเรียบร้อยแล้ว สวิตช์ระบบไร้สายมักจะอยู่บริเวณด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลังของแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ต

 3. ดูรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งานด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย)

 4. แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิกชื่อของเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

  หมายเหตุ

  • คุณอาจต้องใส่สตริงการเข้าถึงหรือ APN ที่จะช่วยในการระบุเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ สตริงการเข้าถึง (สำหรับอุปกรณ์ CDMA) หรือ APN (สำหรับอุปกรณ์ GSM) ควรจะรวมอยู่ในข้อมูลที่มาพร้อมกับ Subscriber Identity Module (SIM) หรือการสมัครใช้งานของคุณ

 5. เปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อตามที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

 6. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ให้เลือกหรือใส่ชื่อจุดเข้าใช้งาน (APN) หรือสตริงการเข้าถึง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชนิดของข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ (คุณสามารถดูรายละเอียดเหล่านี้ได้ในข้อมูลที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือบริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ) คุณอาจซื้อแผนใช้บริการจากผู้ให้บริการบนหน้าจอนี้ได้เช่นกัน

 7. แตะหรือคลิก ถัดไป

หมายเหตุ

 • ถ้า SIM ของคุณถูกล็อก PIN เริ่มต้นจะถูกตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เมื่ออุปกรณ์ถูกล็อก คุณจะไม่สามารถใช้งานได้ และคุณจำเป็นต้องใช้ PIN ในการปลดล็อก ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาพร้อมกับ SIM หรือการสมัครใช้งานของคุณ

 • การใส่ PIN ไม่ถูกต้องสามครั้งจะทำให้บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกบล็อกจนกว่าคุณจะได้รับคีย์ยกเลิกการบล็อก PIN (PUK) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ ถ้าคุณเชื่อมต่ออยู่เมื่อตอนที่บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกบล็อก การเชื่อมต่อที่มีอยู่ของคุณนั้นจะสิ้นสุดลง

 • ถ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (หลังจากตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณแล้ว)

 1. ดูรายการของเครือข่ายที่ใช้งานได้ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก การตั้งค่า) แล้วแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย)

 2. แตะหรือคลิกชื่อเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน

คุณอาจใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือร่วมกับบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการสมัครใช้บริการของคุณกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ การเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกันเรียกว่าฮอตสปอตจากมือถือ บุคคลอื่นๆ สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตจากมือถือได้โดยใช้ Wi‑Fi โดยพวกเขาจะต้องมีชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันด้วยการสร้างฮอตสปอตจากมือถือ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิกการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

 3. แตะหรือคลิกแถบเลื่อน ใช้การเชื่อมต่อนี้ร่วมกัน เพื่อเปิดใช้งาน

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเครือข่ายหรือรหัสผ่านของการเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกัน ให้แตะหรือคลิก แก้ไข

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติโพรไฟล์

เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติโพรไฟล์การเชื่อมต่อ เช่น การตั้งค่าชื่อจุดเข้าใช้งาน (APN) สตริงการเข้าถึง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิกชื่อของเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

 3. เปลี่ยนชื่อจุดเข้าใช้งาน (APN) หรือสตริงการเข้าถึง ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านตามที่ต้องการ (คุณสามารถดูรายละเอียดเหล่านี้ได้ในข้อมูลที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์หรือบริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ)

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการเลือกเครือข่าย

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิกชื่อของเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

 3. แตะหรือคลิก สแกน

 4. เมื่อต้องการให้ Windows สามารถเลือกเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ ให้เลือก เลือกโดยอัตโนมัติ (แนะนำ) หรือเมื่อต้องการเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง ให้เลือกชื่อเครือข่ายจากรายการ แล้วแตะหรือคลิก ลงทะเบียน

  หมายเหตุ

  • คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมถ้าอนุญาตให้มีการใช้งานข้ามเขตได้

  • ถ้า Windows ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณระบุได้ ระบบจะเลือกเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนการใช้ข้อมูลโดยประมาณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิกการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

 3. เปิดหรือปิด แสดงการใช้ข้อมูลโดยประมาณของฉันในรายการเครือข่าย

 4. เมื่อต้องการดูการใช้ข้อมูลโดยประมาณ

  ดูรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งานด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย)

 5. เลือกเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

หมายเหตุ

 • การคลิก ตั้งค่าใหม่ จะตั้งค่าการติดตามการใช้ข้อมูลกลับไปเป็นศูนย์ ซึ่งไม่มีผลกับปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้จริงที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือติดตามอยู่

เมื่อต้องการใช้ PIN เปลี่ยน PIN หรือเอา PIN ออก

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิกการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ PIN ให้แตะหรือคลิก ใช้ PIN ใส่ PIN ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยน PIN ของคุณ ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยน PIN ใส่ PIN ปัจจุบัน ใส่ PIN ใหม่ที่ต้องการใช้และยืนยัน แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  • เมื่อต้องการหยุดการใช้ PIN ให้แตะหรือคลิก เอา PIN ออก

  หมายเหตุ

  • ถ้าอุปกรณ์ไม่สามารถใช้ PIN ได้ ปุ่ม 'ใช้ PIN' จะไม่พร้อมใช้งาน

  • การใส่ PIN ไม่ถูกต้อง 3 ครั้งจะทำให้บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกบล็อกจนกว่าคุณจะได้รับคีย์ยกเลิกการบล็อก PIN (PUK) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ ถ้าคุณเชื่อมต่ออยู่เมื่อตอนที่บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกบล็อก การเชื่อมต่อที่มีอยู่ของคุณนั้นจะสิ้นสุดลง

  • ถ้ามีการใช้ PIN อยู่ในปัจจุบัน ปุ่ม 'ใช้ PIN' จะไม่พร้อมใช้งาน

  • ถ้าไม่มีการใช้ PIN อยู่ในปัจจุบัน ปุ่ม 'เปลี่ยน PIN' และ 'เอา PIN ออก' จะไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องใช้ PIN ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยน PIN ได้

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน ผู้ให้บริการ อุปกรณ์ หรือบัญชีของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการหาข้อมูลการสมัครใช้บริการ ผู้ให้บริการ หรือรายละเอียดของบัญชี

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิกการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

 3. ดูภายใต้ส่วน คุณสมบัติ

เมื่อต้องการปลดล็อกอุปกรณ์เพื่อใช้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออื่น

 1. ใส่ Subscriber Identity Module (SIM) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออื่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์จะให้ข้อมูลเหล่านี้แก่คุณ

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 3. แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิกการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

 4. ใส่รหัสปลดล็อกที่ได้จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ แล้วแตะหรือคลิก ปลดล็อก

การเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่

คุณสามารถเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่ได้ด้วยการเอาอุปกรณ์นั้นออกแล้วใส่เข้าไปอีกครั้ง หรือด้วยการปิดพีซีและเปิดขึ้นใหม่ หรือด้วยการกลับสู่การทำงานจากโหมดไฮเบอร์เนตหรือโหมดสลีป

การแก้ไขปัญหา

ต่อไปนี้คือบางส่วนของปัญหาทั่วไปส่วนใหญ่ที่คุณอาจพบเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ และขั้นตอนที่คุณสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้

แสดงทั้งหมด

ฉันมีปัญหาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ส่วนนี้จะกล่าวถึงปัญหาการเชื่อมต่อต่างๆ สาเหตุที่เป็นไปได้ และวิธีการแก้ไขปัญหา

 • การเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ปรากฏใน 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' สาเหตุที่เป็นไปได้มีดังนี้

  • SIM หรืออุปกรณ์ของคุณถูกล็อก อ่านไม่ได้ หรือใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

  • การสมัครใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณหมดอายุหรือยังไม่ได้เปิดใช้งาน

  • คุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณเครือข่าย

 • คุณมีสัญญาณแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ สาเหตุที่เป็นไปได้มีดังนี้

  • คุณไม่มีการสมัครใช้งานข้อมูลที่ถูกต้อง

  • ชื่อจุดเข้าใช้งาน (APN) ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง

  • คุณกำลังใช้งานข้ามเขต และผู้ให้บริการเครือข่ายที่เลือกอยู่ในขณะนี้ไม่อนุญาตให้ใช้บริการข้อมูล หรือคุณไม่ได้เปิดการให้บริการข้อมูลข้ามเขต

 • คุณสามารถเชื่อมต่อได้จากบางที่แต่ไม่ใช่ทุกที่ (ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้เมื่อออกนอกเมือง) สาเหตุที่เป็นไปได้มีดังนี้

  • คุณไม่ได้เปิดการให้บริการข้อมูลข้ามเขต

  • ผู้ให้บริการเครือข่ายที่เลือกไม่อนุญาตให้ใช้บริการข้อมูล

สำหรับปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและการแก้ไขปัญหา ให้เริ่ม 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์

 3. กดค้างหรือคลิกขวาที่การเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ แล้วแตะหรือคลิก วินิจฉัย

ฉันมีปัญหาในการใช้งานการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือร่วมกัน

คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุด การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือร่วมกันต้องใช้โปรแกรมควบคุม Wi‑Fi ที่ทำงานกับ Wi‑Fi Direct ได้

ฉันมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับฮอตสปอตจากมือถือ (การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ใช้ร่วมกัน)

คุณอาจต้องจับคู่อุปกรณ์ด้วยตนเองโดยใช้ Bluetooth ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะใช้ Wi‑Fi แต่อุปกรณ์จะใช้การจับคู่ Bluetooth เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อฮอตสปอตจากมือถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจับคู่ ให้ดูที่การเพิ่ม ดู และจัดการอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ของคุณ

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อสแกนหาเครือข่าย

การแก้ไขอาจเป็นไปได้หลายแบบ ดังนี้

 • ถ้าคุณเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว ให้แตะหรือคลิก สแกน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินและเปิดบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบ ทำดังนี้

  ดูรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งานด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย)

 • ถ้า SIM ถูกล็อกโดยใช้ PIN ให้ใส่ PIN เพื่อปลดล็อก

 • ถ้าอุปกรณ์ไม่ตอบสนอง ให้ถอดอุปกรณ์แล้วใส่ใหม่ หรือเริ่มระบบพีซีใหม่

ฉันสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตได้ แต่โปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบ วิดีโอแบบสตรีม หรือบริการ VPN ของฉันไม่ทำงาน

ขึ้นอยู่กับแผนบริการที่คุณมีอยู่ การเข้าถึงไซต์บางไซต์ (ที่อยู่ IP) พอร์ต และชนิดของบริการอาจถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีบริการที่จำเป็นในการใช้โปรแกรมผ่านการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ฉันถอด SIM ออกจากโทรศัพท์ของฉันและใส่ลงในการ์ดข้อมูลแทน ซึ่งทำให้ขณะนี้ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (ฉันจะเชื่อมต่อได้ก็ต่อเมื่อใช้ SIM ในโทรศัพท์)

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือบางรายได้แยกการตั้งค่าสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ดข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือ ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อให้แน่ใจว่า การสมัครใช้บริการของคุณอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ชนิดที่คุณใช้อยู่ และคุณมีการตั้งค่าที่ถูกต้อง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่