การใช้งานขั้นสูง

Windows 8, Windows RT

ภาพของแป้นพิมพ์ลัดยอดนิยม

แป้นพิมพ์ลัดใหม่สำหรับ Windows 8 และ Windows RT

เมื่อใช้ Windows 8 และ Windows RT คุณจะสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดที่คุณใช้อยู่แล้ว และคุณจะพบกับแป้นพิมพ์ลัดใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาบนหน้าจอเริ่มก็คือ การเริ่มต้นพิมพ์ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนหน้าจอเริ่ม ให้กดแป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows และคุณจะสามารถสลับระหว่างหน้าจอเริ่มและโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับแป้นพิมพ์ลัด—หรือคุณต้องการดูรายการทางลัดในที่เดียวกัน—ให้ดู รายการแป้นพิมพ์ลัด ที่ใหญ่กว่า

ต่อไปนี้คือบางส่วนของแป้นพิมพ์ลัดที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับ Windows

กด ดำเนินการ
กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+เริ่มพิมพ์
ดำเนินการ

ค้นหาพีซีของคุณ

กด

Ctrl+เครื่องหมายบวก (+) หรือ Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

ดำเนินการ

ขยายหรือย่อรายการต่างๆ จำนวนมาก เช่น โปรแกรมที่ปักหมุดไว้บนหน้าจอเริ่ม

กด

Ctrl+ล้อเลื่อน

ดำเนินการ

ขยายหรือย่อรายการต่างๆ จำนวนมาก เช่น โปรแกรมที่ปักหมุดไว้บนหน้าจอเริ่ม

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+C
ดำเนินการ

เปิดทางลัด

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+C
ดำเนินการ

เปิดคำสั่งสำหรับโปรแกรม

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+F
ดำเนินการ

เปิดทางลัดการค้นหาเพื่อค้นหาแฟ้ม

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+H
ดำเนินการ

เปิดทางลัดการแบ่งปัน

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+I
ดำเนินการ

เปิดทางลัดการตั้งค่า

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+J
ดำเนินการ

สลับโปรแกรมหลักและโปรแกรมที่ถูกสแนป

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+K
ดำเนินการ

เปิดทางลัดอุปกรณ์

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+O
ดำเนินการ

ล็อกการวางแนวหน้าจอ (แนวตั้งหรือแนวนอน)

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+Q
ดำเนินการ

เปิดทางลัดการค้นหาเพื่อค้นหาโปรแกรม

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+W
ดำเนินการ

เปิดทางลัดการค้นหาเพื่อค้นหาการตั้งค่า

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+Z
ดำเนินการ

แสดงคำสั่งที่พร้อมใช้งานในโปรแกรม

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+spacebar
ดำเนินการ

สลับภาษาสำหรับการป้อนค่าและเค้าโครงแป้นพิมพ์

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+Ctrl+spacebar
ดำเนินการ

เปลี่ยนเป็นการป้อนค่าที่เลือกก่อนหน้า

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+Tab
ดำเนินการ

วนไปตามโปรแกรมที่เปิดอยู่ (ยกเว้นโปรแกรมบนเดสก์ท็อป)

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+Ctrl+Tab
ดำเนินการ

วนไปตามโปรแกรมที่เปิดอยู่ (ยกเว้นโปรแกรมบนเดสก์ท็อป) และสแนปโปรแกรมขณะที่วน

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+Shift+Tab
ดำเนินการ

วนไปตามโปรแกรมที่เปิดอยู่ (ยกเว้นโปรแกรมบนเดสก์ท็อป) ในลำดับย้อนกลับ

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+PgUp
ดำเนินการ

ย้ายหน้าจอเริ่มและโปรแกรมไปยังจอภาพทางด้านซ้าย (โปรแกรมในเดสก์ท็อปจะไม่เปลี่ยนจอภาพ)

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+PgDown
ดำเนินการ

ย้ายหน้าจอเริ่มต้นและโปรแกรมไปยังจอภาพทางด้านขวา (โปรแกรมในเดสก์ท็อปจะไม่เปลี่ยนจอภาพ)

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+Shift+เครื่องหมายจุด (.)
ดำเนินการ

สแนปโปรแกรมไว้ทางด้านซ้าย

กด
แป้นโลโก้ Windows‌ แป้นโลโก้ Windows+เครื่องหมายจุด (.)
ดำเนินการ

สแนปโปรแกรมไว้ทางด้านขวา

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทางลัดเริ่มต้น ทางลัดการค้นหา และ คำสั่งโปรแกรม เพื่อให้คุณสามารถย้ายไปยังส่วนต่างๆ ใน Windows 8 และ Windows RT ได้อย่างรวดเร็ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาจากส่วนสนับสนุน

พบวิธีใหม่ๆ ในการทำบางอย่างที่คุณชื่นชอบ

เคล็ดลับใหม่สำหรับการใช้ Windows กับแป้นพิมพ์และเมาส์

ถ้าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องของประสิทธิภาพ คุณจะต้องการการจัดระเบียบ