วิธีการค้นหา

ทางลัดการค้นหาใช้ระบบค้นหาอัจฉริยะของ Bing เพื่อให้คุณสามารถค้นหาพีซีของคุณ เว็บ และ OneDrive รวมถึงแอปบางอย่างและ Windows Store ได้ คุณสามารถค้นหาเพียงครั้งเดียวก็จะได้รับผลลัพธ์จากทุกที่ อีกทั้งยังสามารถย้อนกลับไปที่ผลลัพธ์การค้นหาโดยไม่จำเป็นต้องทำการค้นหาอีกครั้ง

เมื่อต้องการใช้ทางลัดการค้นหา

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำที่ต้องการค้นหา ขณะที่คุณพิมพ์ คุณจะเห็นรายการข้อเสนอแนะและผลลัพธ์การค้นหา

 3. ถ้าคุณเห็นแอป แฟ้ม หรือการตั้งค่าที่กำลังค้นหาแสดงอยู่ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิกที่รายการนั้นเพื่อเปิด เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ทั้งหมดขอคำที่ใช้ค้นหา รวมถึงเว็บที่ค้นหาได้จาก Bing ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ค้นหา ปุ่ม 'ค้นหา' (หรือแตะหรือคลิกข้อเสนอแนะการค้นหารายการใดรายการหนึ่ง) เพื่อไปยังหน้าผลลัพธ์การค้นหา นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะหรือคลิกข้อเสนอแนะการค้นหารายการใดรายการหนึ่งได้ด้วย

  ในหน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิกผลลัพธ์การค้นหารายการใดรายการหนึ่งเพื่อเปิด

เคล็ดลับ

 • บนหน้าจอเริ่ม คุณสามารถแตะหรือคลิกปุ่ม ค้นหา ปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อเปิดหน้าจอการค้นหา หรือถ้าคุณมีแป้นพิมพ์ เพียงเริ่มพิมพ์ก็ใช้ได้แล้ว
 • คุณสามารถกดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows +S เพื่อเปิดหน้าจอการค้นหาได้ เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มในพีซีหรือ OneDrive ให้กดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows +F และเมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าในพีซี ให้กดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows +W

เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าผลลัพธ์การค้นหา

หากคุณเปิดผลลัพธ์การค้นหาและพบว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหา คุณสามารถย้อนกลับไปที่หน้าผลลัพธ์การค้นหาโดยไม่จำเป็นต้องทำการค้นหาใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง

 • ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบซ้ายของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ย้ายตัวชี้ไปที่มุมบนซ้ายของหน้าจอแล้วคลิก)

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณอยู่บนเดสก์ท็อป คุณสามารถแตะหรือคลิกปุ่มแถบงานเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าผลลัพธ์การค้นหา

เมื่อต้องการเปลี่ยนขอบเขตการค้นหาของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ทางลัดการค้นหาจะค้นหาแอป แฟ้ม และการตั้งค่าในพีซี รวมถึง OneDrive และเว็บด้วย แต่คุณสามารถเลือกให้ค้นหาผลลัพธ์ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นได้ เช่น การตั้งค่า แฟ้ม รูปบนเว็บ หรือวิดีโอบนเว็บ และถ้าคุณกำลังอยู่ในแอปขณะเปิดหน้าจอการค้นหา คุณสามารถเลือกให้ค้นหาเฉพาะแอปนั้นได้ (อาจไม่พร้อมใช้งานในบางแอป)

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. แตะหรือคลิกลูกศร ลูกศรใน 'ค้นหา' แล้วแตะหรือคลิกขอบเขตที่คุณต้องการใช้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการค้นหา

คุณสามารถลบประวัติการค้นหาที่ทางลัดการค้นหาจัดเก็บไว้ เลือกจำนวนข้อมูลการค้นหาของคุณที่จะใช้ร่วมกับ Bing และกรองเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ออกจากเว็บที่ค้นหาได้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก การค้นหาและแอป แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา การตั้งค่าทั้งหมดของทางลัดการค้นหาจะอยู่ที่นี่

หมายเหตุ

 • การลบประวัติการค้นหาของ Windows ไม่ได้เป็นการลบประวัติการค้นหาที่แอปหนึ่งๆ ได้บันทึกไว้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบประวัติการค้นหาในแอป ให้ดูในเว็บไซต์ของนักพัฒนาแอปหรือวิธีใช้สำหรับแอปนั้น

เมื่อต้องการหยุดรับข้อเสนอแนะและผลลัพธ์การค้นหาจากเว็บ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อเสนอแนะและผลลัพธ์การค้นหาจาก Bing เมื่อคุณใช้ทางลัดการค้นหาได้ ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ทางลัดการค้นหาจะค้นหาเฉพาะแอป แฟ้ม และการตั้งค่าในพีซี รวมถึง OneDrive ด้วย (คุณอาจต้องการทำสิ่งนี้หากกำลังใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล)

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก การค้นหาและแอป แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา

 3. แตะหรือคลิกแถบเลื่อน รับข้อเสนอแนะการค้นหาและเว็บที่ค้นหาได้จาก Bing เพื่อปิดใช้งาน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่