การค้นหาแฟ้มใน File Explorer

คุณสามารถค้นหาแฟ้มใน File Explorer ได้โดยใช้กล่องค้นหาที่อยู่ติดกับแถบที่อยู่ในมุมบนขวา (โปรดทราบว่า 'คอมพิวเตอร์ของฉัน' ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 'พีซีเครื่องนี้' แล้วใน File Explorer ใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1)

 1. เปิด File Explorer ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก File Explorer

 2. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ ไดรฟ์ อุปกรณ์ หรือตำแหน่งบนเครือข่ายที่คุณต้องการค้นหา

 3. ทางด้านบนขวาติดกับแถบที่อยู่ ให้ใส่คำที่ใช้ค้นหาลงในกล่องค้นหา

  ผลลัพธ์ของคุณจะเริ่มปรากฏโดยที่คำที่ใช้ค้นหาจะถูกเน้นด้วยสี

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณต้องการค้นหาแฟ้มทั้งหมดในพีซี ให้เปิดไดรฟ์ระบบปฏิบัติการ (โดยปกติเรียกว่าไดรฟ์ C) แล้วใส่คำที่ใช้ค้นหา

  คุณสามารถค้นหาในพีซีโดยใช้ทางลัดการค้นหาได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการค้นหา

 • ถ้าคุณต้องการค้นหาแฟ้มทั้งหมดที่มีส่วนขยายของแฟ้มใดโดยเฉพาะ เช่น .txt คุณสามารถใส่คำที่ใช้ค้นหาดังนี้ *.txt

ผลลัพธ์การค้นหาใน File Explorer
ผลลัพธ์การค้นหาใน File Explorer

เมื่อคุณแตะหรือคลิกในกล่องค้นหา แท็บ เครื่องมือการค้นหา จะปรากฏขึ้น สิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้ในแท็บนี้มีดังนี้

 • คุณสามารถค้นหาแฟ้มจากคุณสมบัติ เช่น วันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด ขนาดแฟ้ม หรือชนิดของแฟ้ม (เช่น "รูปภาพ") หลังจากที่คุณใส่คำที่ใช้ค้นหา ให้แตะหรือคลิกแท็บ เครื่องมือการค้นหา แล้วใช้ตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่ม ปรับปรุง จากนั้นใส่คำที่ใช้ค้นหาลงในกล่องค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการค้นหาแฟ้มที่คุณปรับเปลี่ยนในสัปดาห์นี้ ให้แตะหรือคลิก วันที่ปรับเปลี่ยน แล้วแตะหรือคลิก สัปดาห์นี้

  คุณสามารถจำกัดผลลัพธ์การค้นหาให้แคบลงได้โดยใช้คุณสมบัติอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาเฉพาะชื่อแฟ้ม ไม่ใช่เนื้อหาของแฟ้ม ให้แตะหรือคลิก คุณสมบัติอื่นๆ แล้วเลือก ชื่อ จากนั้นใส่คำที่ต้องการค้นหา

 • ถ้าคุณไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาในไลบรารีหรือโฟลเดอร์ที่ระบุ คุณสามารถขยายการค้นหาให้รวมตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้ เมื่อผลลัพธ์การค้นหาปรากฏขึ้น ให้แตะหรือคลิกแท็บ เครื่องมือการค้นหา แล้วเลือกตัวเลือกภายใต้ ค้นหาอีกครั้งใน (บางตัวเลือกอาจไม่มีอยู่ใน Windows RT)

 • ถ้าผลลัพธ์การค้นหาไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในเนื้อหาของแฟ้ม แสดงว่าตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังค้นหาไม่อยู่ในดัชนีการค้นหา เมื่อต้องการรวมเนื้อหาของแฟ้มไว้ในการค้นหาเดียวกัน ให้แตะหรือคลิกแท็บ เครื่องมือการค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือก เนื้อหาของแฟ้ม เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในดัชนีเพื่อให้รวมเนื้อหาของแฟ้มไว้ในการค้นหาเสมอ ให้แตะหรือคลิกแท็บ เครื่องมือการค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือก เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่ทำดัชนี

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่