การค้นหาแฟ้มใน File Explorer

เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มใน File Explorer ให้เปิด File Explorer แล้วใช้กล่องค้นหาทางด้านบนขวา (โปรดทราบว่า 'คอมพิวเตอร์ของฉัน' ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 'พีซีเครื่องนี้' แล้วใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1)

เปิดพีซีเครื่องนี้ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า พีซีเครื่องนี้ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก พีซีเครื่องนี้

การค้นหาจะค้นในโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ในไลบรารีที่คุณกำลังดู เมื่อคุณแตะหรือคลิกในกล่องค้นหา แท็บ เครื่องมือการค้นหา จะปรากฏขึ้น ในขณะที่คุณใส่คำที่ต้องการค้นหา ผลลัพธ์ของคุณจะเริ่มปรากฏโดยมีการเน้นคำที่คุณค้นหา

ผลลัพธ์การค้นหาใน File Explorer
ผลลัพธ์การค้นหาใน File Explorer

สิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยใช้กล่องค้นหาและแท็บ 'เครื่องมือการค้นหา' มีดังนี้

  • ในการค้นหาแฟ้มทั้งหมดที่มีส่วนขยายของแฟ้มที่ต้องการ เช่น .txt คุณสามารถใส่คำที่ใช้ค้นหาดังนี้ *.txt

  • คุณสามารถค้นหาแฟ้มจากคุณสมบัติ เช่น วันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุดหรือชนิดของแฟ้ม (เช่น "รูปภาพ") หลังจากที่คุณใส่คำที่ใช้ค้นหา ให้แตะหรือคลิกแท็บ เครื่องมือการค้นหา แล้วใช้ตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่ม ปรับปรุง จากนั้นใส่คำที่ใช้ค้นหาลงในกล่องค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาเฉพาะชื่อแฟ้ม ไม่ใช่เนื้อหาของแฟ้ม ให้แตะหรือคลิก คุณสมบัติอื่นๆ แล้วเลือก ชื่อ จากนั้นใส่คำที่ต้องการค้นหา

  • ถ้าคุณไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาในไลบรารีหรือโฟลเดอร์ที่ระบุ คุณสามารถขยายการค้นหาให้รวมตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้ เมื่อผลลัพธ์การค้นหาปรากฏขึ้น ให้แตะหรือคลิกแท็บ เครื่องมือการค้นหา แล้วเลือกตัวเลือกภายใต้ ค้นหาอีกครั้งใน (บางตัวเลือกอาจไม่มีอยู่ใน Windows RT)

  • ถ้าผลลัพธ์การค้นหาไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในเนื้อหาของแฟ้ม แสดงว่าตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังค้นหาไม่อยู่ในดัชนีการค้นหา เมื่อต้องการรวมเนื้อหาของแฟ้มไว้ในการค้นหาเดียวกัน ให้แตะหรือคลิกแท็บ เครื่องมือการค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือก เนื้อหาของแฟ้ม เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในดัชนีเพื่อให้รวมเนื้อหาของแฟ้มไว้ในการค้นหาเสมอ ให้แตะหรือคลิกแท็บ เครื่องมือการค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือก เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่ทำดัชนี

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทางลัดการค้นหา ให้ดูที่ วิธีการค้นหา