การตั้งค่าไดรฟ์สำหรับ 'ประวัติแฟ้ม'

ก่อนที่จะเริ่มใช้ 'ประวัติแฟ้ม' เพื่อสำรองข้อมูลแฟ้มของคุณ คุณต้องเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกข้อมูลสำรองของคุณเสียก่อน คุณสามารถเลือกไดรฟ์ที่เชื่อมต่อภายนอก เช่น ไดรฟ์ USB หรือคุณจะบันทึกไปยังไดรฟ์บนเครือข่ายก็ได้ แม้ว่าจะมีทางเลือกอื่นๆ ด้วย แต่สองวิธีนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะช่วยปกป้องแฟ้มของคุณไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือมีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นกับพีซีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ 'ประวัติแฟ้ม' ให้ดูที่ การคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์โดยใช้ 'ประวัติแฟ้ม'

'ประวัติแฟ้ม' จะสำรองสำเนาแฟ้มที่อยู่ในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' 'เพลง' 'รูปภาพ' 'วิดีโอ' และ 'เดสก์ท็อป' รวมถึงแฟ้มต่างๆ ใน OneDrive ที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ในพีซีของคุณ ถ้าคุณมีแฟ้มหรือโฟลเดอร์อยู่ที่อื่นที่ต้องการสำรองข้อมูล คุณสามารถเพิ่มแฟ้มเหล่านั้นไว้ในโฟลเดอร์ดังกล่าวได้

เมื่อต้องการตั้งค่าไดรฟ์สำหรับ 'ประวัติแฟ้ม'

ถ้าคุณจะใช้ไดรฟ์ภายนอกตัวใหม่ ให้เชื่อมต่อไดรฟ์นั้นเข้ากับพีซี ถ้าคุณเห็นข้อความถามว่าคุณต้องการกำหนดค่าไดรฟ์สำหรับ 'ประวัติแฟ้ม' หรือไม่ ให้แตะหรือคลิกข้อความนั้น แล้วเปิด 'ประวัติแฟ้ม' บนหน้าจอที่ปรากฏ

หรือมิฉะนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกไดรฟ์เครือข่ายหรือไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไว้แล้วกับพีซีของคุณ

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า การตั้งค่าประวัติแฟ้ม ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าประวัติแฟ้ม

  3. แตะหรือคลิก เลือกไดรฟ์ แล้วเลือกไดรฟ์เครือข่ายหรือไดรฟ์ภายนอกที่คุณต้องการใช้

  4. เปิดใช้ ประวัติแฟ้ม

หมายเหตุ

  • ถ้าไดรฟ์เครือข่ายที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายชื่อไดรฟ์ที่พร้อมใช้งาน ให้แตะหรือคลิก แสดงตำแหน่งบนเครือข่ายทั้งหมด ถ้าไดรฟ์ที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการนี้เช่นกัน ให้เปิด 'ประวัติแฟ้ม' ใน 'แผงควบคุม' แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มตำแหน่งบนเครือข่าย จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่