ดูแลครอบครัวของคุณให้ปลอดภัยมากขึ้น

Windows 8, Windows RT

การตั้งค่าสำหรับบัญชีบนเว็บไซต์ Family Safety

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของเด็กใน Family Safety

ขณะนี้ Family Safety เป็นส่วนหนึ่งของ Windows 8 และ Windows RT ดังนั้น การติดตามเวลาและวิธีการใช้พีซีของเด็ก และการตั้งค่าการจำกัดเว็บไซต์ โปรแกรม และเกมที่เด็กได้รับอนุญาตให้ใช้จึงทำได้ง่ายดายขึ้นกว่าที่เคย หากต้องการเปิด Family Safety คุณหรือผู้ปกครองที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมี บัญชีของผู้ดูแล และเด็กที่คุณเลือกตรวจสอบแต่ละคนต้องมีบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ โปรดดูที่ สร้างบัญชีผู้ใช้ และ บัญชีผู้ใช้ใดเหมาะสำหรับฉัน

หมายเหตุ

 • หากพีซีของคุณเชื่อมต่อกับโดเมน Family Safety อาจไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณ

สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับเด็ก

หากเด็กมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft หรือที่อยู่อีเมลที่ใช้กับบริการ Microsoft อื่นๆ เช่น Outlook.com หรือ Xbox LIVE อยู่แล้ว คุณสามารถ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ในพีซีของคุณผ่านทาง Family Safety นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ Windows ใหม่ (มีหรือไม่มีที่อยู่อีเมลด้วยก็ได้) สำหรับเด็ก โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณด้วยด้วยบัญชีผู้ดูแล

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จาก ทางลัดการตั้งค่า

 3. แตะหรือคลิก Users (ผู้ใช้)

 4. ใต้แท็บ ผู้ใช้อื่น แตะหรือคลิก เพิ่มผู้ใช้

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากเด็กมีที่อยู่อีเมลอยู่แล้ว ป้อนที่อยู่อีเมลนั้น แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

  • หากคุณต้องการสร้างที่อยู่อีเมลใหม่สำหรับเด็ก แตะหรือคลิก ลงทะเบียนสำหรับที่อยู่อีเมลใหม่ แล้วทำตามคำแนะนำ

  • หากคุณต้องการให้เด็กลงชื่อเข้าใช้พีซีเครื่องนี้เท่านั้น แตะหรือคลิก ลงชื่อเข้าใช้โดยไม่ใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft แตะหรือคลิก บัญชีภายในเครื่อง และทำตามคำแนะนำ

 6. เลือก นี่คือบัญชีผู้ใช้ของเด็กใช่หรือไม่ เปิดกล่องกาเครื่องหมาย Family Safety เพื่อดูรายงานการใช้พีซีของเด็ก แล้วแตะหรือคลิก เสร็จสิ้น

  กล่องโต้ตอบเพิ่มผู้ใช้แสดงบัญชีผู้ใช้ของเด็ก
  เด็กคนนี้มีบัญชีผู้ใช้ Microsoft อยู่แล้ว ที่อยู่อีเมลและรูปภาพประจำตัวของเด็กถูกซิงค์กับ Cloud

หมายเหตุ

มอบสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ปกครองให้กับผู้อื่น

คุณสามารถกำหนดการเข้าถึงของผู้ปกครองของบุคคลใน Family Safety เมื่อคุณเพิ่มผู้ปกครองในครอบครัวของคุณทางออนไลน์ บุคคลนั้นจะสามารถตอบสนองการร้องขออนุญาตของเด็ก และตรวจสอบกิจกรรมบนพีซีของเด็ก เพื่อให้คุณสามารถนำเสนอหน้าการเป็นผู้ปกครองร่วมกัน โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. ใช้ ทางลัดการค้นหา เพื่อค้นหา ครอบครัว แล้วแตะหรือคลิก ตั้งค่า Family Safety สำหรับผู้ใช้

 2. แตะหรือคลิก จัดการการตั้งค่าบนเว็บไซต์ Family Safety ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. ใต้ ข้อมูลสรุปของครอบครัว ที่ด้านล่างสุดของรายชื่อสมาชิกครอบครัว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • แตะหรือคลิก เพิ่มผู้ปกครองใหม่ เพื่อเพิ่มคนในรายชื่อสมาชิกครอบครัว แล้วทำตามคำแนะนำ

  • แตะหรือคลิก ให้สิทธิ์สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ปกครอง เพื่อให้สิทธิ์ในการเป็นผู้ปกครองแก่สมาชิกครอบครัวที่มีอยู่ เลือกบุคคลจากรายการแบบหล่นลง แล้วทำตามคำแนะนำ

หมายเหตุ

 • ผู้ปกครองคนแรกที่ตอบสนองต่อการร้องขอการอนุญาตของเด็กต้องอนุญาตหรือบล็อกการร้องขอนั้น การตอบสนองไม่สามารถขัดแย้งกันเองได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับทุกคนในครอบครัวบนเว็บไซต์ Family Safety

คุณสามารถเริ่ม (หรือหยุด) การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ของลูกได้ทุกเมื่อ