การตั้งค่าการซิงค์ระหว่างเครื่องพีซีด้วย OneDrive

ประโยชน์ของการลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณด้วยบัญชี Microsoft อย่างหนึ่งก็คือ คุณสามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างพีซีที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 ซึ่งคุณใช้งานอยู่ได้ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft พีซีของคุณจะถูกเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่า "ระบบคลาวด์" ซึ่งหมายความว่าการตั้งค่าส่วนบุคคลและการกำหนดลักษณะของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ใน OneDrive และถูกซิงค์กับพีซีที่คุณลงชื่อเข้าใช้ ตัวอย่างเช่น

 • เค้าโครงหน้าจอเริ่มของคุณ สี ชุดรูปแบบ การกำหนดภาษา ประวัติในเบราว์เซอร์ และรายการโปรดที่คุณเลือก รวมถึงการตั้งค่าของแอปใน Windows Store จะถูกซิงค์ระหว่างเครื่องพีซีต่างๆ

 • คุณสามารถเข้าถึงและแบ่งปันรูปถ่าย เอกสาร และแฟ้มต่างๆ จาก OneDrive, Facebook, Flickr และบริการอื่นๆ บนพีซีทั้งหมดของคุณได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้แต่ละบริการ

การเลือกการตั้งค่าที่จะซิงค์

ถ้าคุณต้องการเก็บการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณบางรายการให้เป็นส่วนตัวมากขึ้น คุณสามารถปิดใช้งานการซิงค์สำหรับการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจง หรือปิดใช้งานการซิงค์ทั้งหมดได้

หากคุณกำลังมีปัญหาในการซิงค์การตั้งค่าของคุณ คุณสามารถลองเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาบัญชี Microsoftได้ ตัวแก้ไขปัญหาเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการซิงค์ได้โดยอัตโนมัติ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์การตั้งค่า โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

หมายเหตุ

 • แม้ว่าตัวแก้ไขปัญหาบัญชี Microsoft จะใช้งานได้ในทุกภาษา แต่จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่าที่จะซิงค์

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก OneDrive, แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าการซิงค์

 3. ภายใต้ประเภทการตั้งค่าอื่นๆ ให้ปิดการตั้งค่าที่คุณไม่ต้องการจะซิงค์อีกต่อไป

เมื่อต้องการหยุดการซิงค์การตั้งค่าทั้งหมด

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก OneDrive, แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าการซิงค์

 3. ภายใต้หัวเรื่อง การตั้งค่าการซิงค์กับ OneDrive ให้ปิด ซิงค์การตั้งค่าบนพีซีนี้

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณปิดการซิงค์ระหว่างพีซีที่ใช้ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 การตั้งค่าแอปและระบบบางอย่างจะยังคงได้รับการจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ ถ้าคุณต้องการเอาข้อมูลดังกล่าวออก คุณต้องดำเนินการเองต่างหาก เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ไปที่ การลบการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบคลาวด์ แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่