การสัมผัส: ปัดนิ้ว แตะ และอื่นๆ

ถ้าคุณต้องการทราบว่าเราหมายถึงอะไรเมื่อกล่าวถึงการปัดนิ้ว แตะ หรือวิธีการอื่นๆ ในการโต้ตอบกับ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 ขณะที่คุณใช้หน้าจอสัมผัสอยู่ ให้ดูที่ตารางนี้

ลักษณะ วิธีการ หน้าที่
ลักษณะ

แตะ

ภาพประกอบแสดงการแตะ
วิธีการ

แตะที่รายการหนึ่งครั้ง

หน้าที่

เปิด เลือก หรือเปิดใช้งานสิ่งที่คุณแตะ เหมือนกับการคลิกด้วยเมาส์

ลักษณะ

กดค้าง

ภาพประกอบแสดงการกดค้าง
วิธีการ

กดนิ้วค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาที

หน้าที่

แสดงข้อมูลเพื่อช่วยคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ หรือเปิดเมนูเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำ ตัวอย่างเช่น กดไทล์บนหน้าจอเริ่มค้างไว้เพื่อจัดเรียงใหม่ ปรับขนาด หรือปักหมุด ใช้ได้กับบางรายการเท่านั้น

เหมือนกับการคลิกที่ปุ่มขวาของเมาส์

ลักษณะ

หุบนิ้วหรือกางนิ้วเพื่อย่อ/ขยาย

ภาพประกอบแสดงการหุบนิ้วเพื่อย่อ
วิธีการ

สัมผัสหน้าจอหรือรายการโดยใช้นิ้วมืออย่างน้อยสองนิ้ว แล้วเลื่อนนิ้วเข้าหากัน (หุบนิ้ว) หรือออกจากกัน (กางนิ้ว)

หน้าที่

ทำการย่อ/ขยายได้เช่นเดียวกับรูปภาพหรือแผนที่ การทำงานนี้ควรใช้ในหน้าจอเริ่ม

ลักษณะ

สไลด์เพื่อเลื่อน

ภาพประกอบแสดงการสไลด์เพื่อเลื่อน
วิธีการ

ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอ

หน้าที่

เลื่อนไปยังตำแหน่งต่างๆ บนหน้าจอ คล้ายกับการเลื่อนหน้าจอด้วยเมาส์

ลักษณะ

สไลด์เพื่อจัดเรียงใหม่

ภาพประกอบแสดงการสไลด์เพื่อจัดเรียงใหม่
วิธีการ

กดและค่อยๆ ลากรายการไปในทิศทางตรงข้ามกับการเลื่อนหน้า แล้วจึงเลื่อนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่น การเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจะเป็นการลากรายการขึ้นหรือลง) เมื่อคุณย้ายรายการไปยังตำแหน่งใหม่แล้ว ให้ปล่อยนิ้ว

หน้าที่

ย้ายรายการ คล้ายกับการลากด้วยเมาส์

ลักษณะ

ปัดนิ้วเพื่อเลือก

ภาพประกอบแสดงการปัดนิ้ว
วิธีการ

ปัดรายการอย่างเร็วไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของการเลื่อนหน้า ตัวอย่างเช่น

 • ถ้าหน้าเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ให้ใช้นิ้วปัดรายการขึ้นหรือลงเพื่อเป็นการเลือกรายการนั้น

 • ถ้าหน้าเลื่อนขึ้นหรือลง ให้ใช้นิ้วปัดรายการไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเป็นการเลือกรายการนั้น

หน้าที่

เลือกรายการ และมักจะแสดงคำสั่งแอป เรียนรู้วิธีการทำงานดังกล่าวได้ในแอปจดหมาย

ลักษณะ

ปัดนิ้วหรือเลื่อนจากขอบ

ภาพประกอบแสดงการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบของหน้าจอ
วิธีการ

จากขอบ ให้ปัดนิ้วอย่างรวดเร็วหรือเลื่อนข้ามหน้าจอโดยไม่ยกนิ้ว

หน้าที่
 • เปิดชุดทางลัด (ค้นหา, แบ่งปัน, เริ่ม, อุปกรณ์, การตั้งค่า) ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวา

 • เปิดแอปที่ใช้ล่าสุด ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบซ้าย ปัดนิ้วเพื่อสลับระหว่างแอปที่ใช้ล่าสุดทั้งหมดของคุณ

 • เปิดแอปอื่นในเวลาเดียวกัน เลื่อนนิ้วเข้ามาจากขอบซ้ายโดยไม่ยกนิ้ว แล้วลากแอปไปจนกว่าเส้นคั่นจะปรากฏ จากนั้นให้ย้ายแอปไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ แล้วเลื่อนเส้นคั่นเพื่อปรับขนาดแอป

 • ดูรายการแอปที่ใช้ล่าสุด เลื่อนจากขอบซ้ายเข้ามาด้านในโดยไม่ยกนิ้ว แล้วดันแอปกลับไปทางขอบซ้าย

 • แสดงคำสั่งสำหรับแอปปัจจุบัน เช่น สร้างและรีเฟรช ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบบนหรือขอบล่าง

 • ปิดแอป เลื่อนนิ้วลงมาจากขอบบนโดยไม่ยกนิ้ว แล้วลากแอปไปที่ด้านล่างของหน้าจอ

ลักษณะ

หมุน

ภาพประกอบที่มีนิ้วสองนิ้วและลูกศรที่แสดงการหมุนวัตถุด้วยนิ้ว
วิธีการ

วางนิ้วอย่างน้อยสองนิ้วไว้บนรายการแล้วหมุนรายการด้วยมือของคุณ

หน้าที่

หมุนรายการในทิศทางเดียวกับที่คุณหมุนข้อมือ มีบางรายการเท่านั้นที่สามารถหมุนได้

เมื่อต้องการดูว่าคุณมีหน้าจอสัมผัสหรือไม่

หน้าจอของคุณต้องเป็นหน้าจอแบบสัมผัสเพื่อใช้การโต้ตอบเหล่านี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. คลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วคลิก ข้อมูลพีซี

เมื่อต้องการตรวจสอบความละเอียดของหน้าจอ

หน้าจอต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 1024 x 768 เพื่อให้แสดงหลายหน้าต่างและหลายแอปบนหน้าจอพร้อมกันได้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก จอแสดงผล

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำงานในลักษณะเดียวกันนี้โดยใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ ให้ดูที่ เมาส์และแป้นพิมพ์: มีอะไรใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะใหม่ๆ ให้ดูที่ บทช่วยสอนการสำรวจพีซีของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่