การปลดล็อกไดรฟ์ที่ได้รับการป้องกันด้วย BitLocker

คุณสามารถใช้การเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker เพื่อช่วยป้องกันไดรฟ์ระบบปฏิบัติการ (ไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows) ไดรฟ์ข้อมูลแบบมากับเครื่อง (เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ภายใน) หรือ ไดรฟ์ข้อมูลแบบถอดได้ (เช่น USB แฟลชไดรฟ์) วิธีที่ใช้ในการปลดล็อกไดรฟ์ที่ถูกเข้ารหัสลับไว้จะขึ้นอยู่กับสองสิ่งต่อไปนี้

 • ชนิดของไดรฟ์

 • วิธีการปลดล็อกที่คุณเลือกขณะตั้งค่า BitLocker บนไดรฟ์

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการปลดล็อกไดรฟ์ระบบปฏิบัติการของคุณ

ถ้าคุณเปิดใช้งาน BitLocker สำหรับไดรฟ์ระบบปฏิบัติการของคุณ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ป้อน PIN หรือรหัสผ่านของ BitLocker หรือเสียบ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีคีย์การเริ่มต้นระบบเมื่อคุณเปิดพีซีของคุณ คุณจำเป็นต้องดำเนินการสิ่งนี้ก่อนจึงจะสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้

 • ใส่ PIN หรือรหัสผ่านของ BitLocker แล้วกด Enter

  หรือใส่สมาร์ทการ์ดของคุณ (หรือเรียกอีกอย่างว่า Security Card) ป้อน PIN ของสมาร์ทการ์ด แล้วกด Enter

เมื่อต้องการปลดล็อกไดรฟ์ข้อมูลแบบมากับเครื่อง

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า คอมพิวเตอร์ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก โปรแกรม แล้วแตะหรือคลิก คอมพิวเตอร์

 2. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ที่คุณต้องการปลดล็อก

 3. ใส่รหัสผ่านของ BitLocker แล้วแตะหรือคลิก ปลดล็อก

  หรือใส่สมาร์ทการ์ดของคุณ แตะหรือคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แตะหรือคลิก ใช้สมาร์ทการ์ด ใส่ PIN ของสมาร์ทการ์ด แล้วกด Enter

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเปิดใช้งาน BitLocker สำหรับไดรฟ์ระบบปฏิบัติการของคุณ คุณสามารถตั้งค่าให้ปลดล็อกไดรฟ์ข้อมูลแบบมากับเครื่องที่ได้รับการป้องกันด้วย BitLocker โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows

  เปิดการเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker โดยปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า BitLocker ลงในกล่องค้นหา แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก การเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker เลือกไดรฟ์ที่คุณต้องการปลดล็อกโดยอัตโนมัติ แล้วแตะหรือคลิก เปิดการปลดล็อกอัตโนมัติ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

เมื่อต้องการปลดล็อกไดรฟ์ข้อมูลแบบถอดได้

 1. เสียบไดรฟ์เข้ากับพอร์ต USB บนพีซีของคุณ

 2. แตะหรือคลิกที่ข้อความ ปลดล็อกไดรฟ์

 3. ใส่รหัสผ่านของ BitLocker แล้วแตะหรือคลิก ปลดล็อก

  หรือใส่สมาร์ทการ์ดของคุณ แตะหรือคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แตะหรือคลิก ใช้สมาร์ทการ์ด ใส่ PIN ของสมาร์ทการ์ด แล้วกด Enter

หมายเหตุ

 • คุณสามารถตั้งค่าให้ปลดล็อกไดรฟ์ข้อมูลแบบถอดได้ที่ได้รับการป้องกันด้วย BitLocker โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows ได้ ใส่ไดรฟ์แบบถอดได้ที่คุณต้องการปลดล็อกโดยอัตโนมัติ แตะหรือคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปลดล็อกบนพีซีเครื่องนี้โดยอัตโนมัติ (คุณยังคงต้องปลดล็อกไดรฟ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่การปลดล็อกอัตโนมัติจะมีผล)

หมายเหตุ

 • การเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker มีในรุ่น Windows 8 Pro และ Windows 8 Enterprise เท่านั้น

 • คุณสามารถหยุดการป้องกันด้วย BitLocker ไว้ชั่วคราว (ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ที่อาจถูกบล็อกโดย BitLocker) หรือคุณสามารถปิดใช้งาน BitLocker ซึ่งจะถอดรหัสลับไดรฟ์เพื่อไม่ให้ได้รับการป้องกันอีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การช่วยป้องกันแฟ้มของคุณด้วย BitLocker

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่