วิธีการใช้ 'การรู้จำเสียง'

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้ 'การรู้จำเสียง' เพื่อสำรวจพีซีของคุณ (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่ม 'คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน')
ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้การเขียนตามคำบอกด้วย 'การรู้จำเสียง' (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่ม 'คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน')

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ แต่ใช้การรู้จำเสียงของ Windows แทน คุณสามารถใช้เสียงในการควบคุมพีซี และให้ระบบเขียนข้อความตามคำบอกแทนได้

หมายเหตุ

 • 'การรู้จำเสียง' สามารถใช้ได้ในภาษาต่อไปนี้: อังกฤษ (สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร), ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, จีนกลาง (จีนประยุกต์และจีนดั้งเดิม) และสเปน

แสดงทั้งหมด

การตั้งค่า 'การรู้จำเสียง'

ขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการก่อนเริ่มใช้ 'การรู้จำเสียง' มีดังนี้ ขั้นแรก คุณจะต้องตั้งค่าไมโครโฟน จากนั้นคุณสามารถฝึกให้พีซีจดจำเสียงของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่าไมโครโฟน

ก่อนการตั้งค่า 'การรู้จำเสียง' ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบไมโครโฟนกับพีซีแล้ว เพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปได้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

  นอกจากนี้ คุณสามารถเปิด 'ค้นหา' ด้วยแป้นพิมพ์ได้โดยกดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+Q
 2. ใส่คำว่า ตั้งค่าไมโครโฟน ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตั้งค่าไมโครโฟน

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ

 • ถ้าเป็นไปได้ คุณควรใช้ไมโครโฟนของชุดหูฟัง เนื่องจากมีโอกาสจับเสียงรบกวนรอบข้างน้อยกว่า

เมื่อต้องการฝึกให้พีซีจดจำเสียงพูดของคุณ

'การรู้จำเสียง' จะใช้โพรไฟล์เสียงแบบพิเศษในการจดจำเสียงและคำสั่งที่เป็นเสียงพูดของคุณ ยิ่งคุณใช้ 'การรู้จำเสียง' มากเท่าใด ก็จะทำให้โพรไฟล์เสียงของคุณมีรายละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะทำให้พีซีสามารถเข้าใจคุณได้ดียิ่งขึ้น

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

  นอกจากนี้ คุณสามารถเปิด 'ค้นหา' ด้วยแป้นพิมพ์ได้โดยกดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+Q
 2. ใส่คำว่า การรู้จำเสียง ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การรู้จำเสียง

 3. แตะหรือคลิก ฝึกคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจคุณได้ดีขึ้น

 4. ทำตามคำแนะนำใน 'การฝึกออกเสียงสำหรับการรู้จำเสียง'

การใช้ 'การรู้จำเสียง'

คุณสามารถใช้เสียงของคุณเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้มากมาย เช่น กรอกแบบฟอร์มออนไลน์หรือพิมพ์จดหมาย เมื่อคุณพูดใส่ไมโครโฟน 'การรู้จำเสียง' จะเปลี่ยนเสียงของคุณเป็นข้อความบนหน้าจอ

เมื่อต้องการเขียนข้อความตามคำบอกโดยใช้ 'การรู้จำเสียง'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

  นอกจากนี้ คุณสามารถเปิด 'ค้นหา' ด้วยแป้นพิมพ์ได้โดยกดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+Q
 2. ใส่คำว่า การรู้จำเสียง ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การรู้จำเสียงของ Windows

 3. พูดว่า "start listening" หรือแตะหรือคลิกปุ่มไมโครโฟนเพื่อเริ่มโหมดการฟัง

 4. เปิดแอปที่ต้องการใช้ หรือเลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเขียนข้อความตามคำบอกลงไป

 5. พูดข้อความที่คุณต้องการให้เขียนตามคำบอก

เมื่อต้องการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด

 • คุณสามารถแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดได้สามวิธี ดังนี้

  • เมื่อต้องการแก้ไขสิ่งสุดท้ายที่คุณพูดออกไป ให้พูดว่า "correct that"

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำๆ เดียว ให้พูดว่า "correct" ตามด้วยคำที่คุณต้องการแก้ไข ถ้าคำนั้นๆ ปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้ง อินสแตนซ์ทั้งหมดจะถูกเน้น และคุณสามารถเลือกคำที่ต้องการแก้ไขได้

  • ในกล่องโต้ตอบ แผงทางเลือก ให้บอกหมายเลขถัดจากรายการที่คุณต้องการ แล้วพูดว่า "OK"

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคำใน 'พจนานุกรมคำพูด'

คุณสามารถใช้ 'พจนานุกรมคำพูด' เพื่อเพิ่มคำของคุณเอง หยุดการเขียนคำที่ระบุตามคำบอก รวมทั้งแก้ไขหรือลบคำในพจนานุกรมได้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

  นอกจากนี้ คุณสามารถเปิด 'ค้นหา' ด้วยแป้นพิมพ์ได้โดยกดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+Q
 2. ใส่คำว่า การรู้จำเสียง ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การรู้จำเสียงของ Windows

 3. พูดว่า "start listening" หรือแตะหรือคลิกปุ่มไมโครโฟนเพื่อเริ่มโหมดการฟัง

 4. พูดว่า "open Speech Dictionary" แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้พูดว่า "Add a new word" แล้วทำตามคำแนะนำ

  • เมื่อไม่ต้องการให้เขียนคำที่ระบุตามคำบอก ให้พูดว่า "Prevent a word from being dictated" แล้วทำตามคำแนะนำ

การควบคุมพีซีของคุณด้วยการรู้จำเสียง

คุณสามารถใช้คำสั่งที่ง่ายและสั้นในการควบคุมพีซีของคุณ ตารางต่อไปนี้จะแสดงคำสั่งต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่สุดของ 'การรู้จำเสียง' คำที่เป็นตัวหนาแสดงว่าคุณสามารถแทนที่ตัวอย่างคำหรือวลีด้วยคำที่คล้ายกัน และได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเป็นคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมพีซีของคุณ เมื่อต้องการดูรายการทางลัดทั้งหมดที่ใช้ได้ ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัด

หมายเหตุ

 • ทุกครั้งที่คุณต้องการดูว่าจะใช้คำสั่งใด ให้พูดว่า "what can I say?"

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดหน้าจอเริ่ม

ให้พูดว่า

Start

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดแถบชุดทางลัด

ให้พูดว่า

กด Windows C

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดทางลัดการค้นหา

ให้พูดว่า

กด Windows Q

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงแอปทั้งหมด

ให้พูดว่า

Apps

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เริ่มทำงานกับแอป

ให้พูดว่า

คลิกขวา กด Windows Z

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ใช้แอป

ให้พูดว่า

พูดสิ่งที่คุณต้องการทำ ตัวอย่างเช่น change to Celsius ในแอปสภาพอากาศ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกรายการตามชื่อ

ให้พูดว่า

Click File; Start; View

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกรายการหรือไอคอน

ให้พูดว่า

Click Recycle Bin; Click Computer; Click ชื่อแฟ้ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่รายการใดๆ

ให้พูดว่า

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click ชื่อแฟ้ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับไปใช้แอปหนึ่งที่เปิดอยู่

ให้พูดว่า

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to ชื่อโปรแกรม; Switch application

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลื่อนไปยังทิศทางหนึ่ง

ให้พูดว่า

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แทรกย่อหน้าใหม่หรือบรรทัดใหม่ในเอกสาร

ให้พูดว่า

New paragraph; New line

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกคำในเอกสาร

ให้พูดว่า

Select คำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกคำแล้วเริ่มแก้ไขคำนั้น

ให้พูดว่า

Correct คำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกและลบคำที่ระบุ

ให้พูดว่า

Delete คำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงรายการของคำสั่งที่สามารถใช้ได้

ให้พูดว่า

What can I say?

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ปรับปรุงรายการของคำสั่งที่เป็นคำพูดซึ่งพร้อมให้ใช้งานได้ในขณะนี้

ให้พูดว่า

Refresh speech commands

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดโหมดการฟัง

ให้พูดว่า

Start listening

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ปิดโหมดการฟัง

ให้พูดว่า

Stop listening

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายแถบไมโครโฟนสำหรับ 'การรู้จำเสียง'

ให้พูดว่า

Move speech recognition

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย่อแถบไมโครโฟนให้เล็กสุด

ให้พูดว่า

Minimize speech recognition

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ดูเนื้อหาใน Help and Support ของ Windows เกี่ยวกับงานที่เฉพาะเจาะจง

ให้พูดว่า

How do I ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น พูดว่า “How do I install a printer?” และรายการหัวข้อวิธีใช้ก็จะปรากฏขึ้น

โปรดทราบว่าคำสั่งนี้สามารถใช้งานได้ต่อเมื่อคุณใช้ตัวรู้จำเสียงภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

การเขียนตามคำบอก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แทรกบรรทัดใหม่ในเอกสาร

ให้พูดว่า

New line

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แทรกย่อหน้าใหม่ในเอกสาร

ให้พูดว่า

New paragraph

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แทรกแท็บ

ให้พูดว่า

Tab

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แทรกคำสัญพจน์สำหรับคำสั่งถัดไป (ตัวอย่างเช่น คุณอาจแทรกคำว่า "comma" แทนที่จะแทรกเครื่องหมายวรรคตอน)

ให้พูดว่า

Literal คำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แทรกหมายเลขในรูปแบบตัวเลข

ให้พูดว่า

Numeral หมายเลข

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

วางเคอร์เซอร์หน้าคำที่ระบุ

ให้พูดว่า

Go to คำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

วางเคอร์เซอร์หลังคำที่ระบุ

ให้พูดว่า

Go after คำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อย่าแทรกช่องว่างหน้าคำถัดไป

ให้พูดว่า

No space

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปที่จุดเริ่มต้นของประโยคซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

ให้พูดว่า

Go to start of sentence

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

ให้พูดว่า

Go to start of paragraph

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร

ให้พูดว่า

Go to start of document

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปที่จุดสิ้นสุดของประโยคซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

ให้พูดว่า

Go to end of sentence

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้าซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

ให้พูดว่า

Go to end of paragraph

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสารปัจจุบัน

ให้พูดว่า

Go to end of document

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกคำในเอกสารปัจจุบัน

ให้พูดว่า

Select คำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกช่วงของคำในเอกสารปัจจุบัน

ให้พูดว่า

Select ช่วงของคำ; Select คำ through คำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารปัจจุบัน

ให้พูดว่า

Select all

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกคำตามจำนวนก่อนตำแหน่งของเคอร์เซอร์

ให้พูดว่า

Select previous 20 words; Select previous 10 words

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกคำตามจำนวนหลังตำแหน่งของเคอร์เซอร์

ให้พูดว่า

Select next 20 words; Select next 10 words

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกข้อความสุดท้ายที่คุณบอก

ให้พูดว่า

Select that

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ล้างสิ่งที่เลือกบนหน้าจอ

ให้พูดว่า

Clear selection

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทำให้ตัวอักษรตัวแรกของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ให้พูดว่า

Caps คำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดในคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ให้พูดว่า

All caps คำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดในคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ให้พูดว่า

No caps คำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไปตามจำนวนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ให้พูดว่า

Change next 10 words to uppercase

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไปตามจำนวนเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ให้พูดว่า

Change next 10 words to lowercase

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลบประโยคก่อนหน้า

ให้พูดว่า

Delete previous sentence

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลบประโยคถัดไป

ให้พูดว่า

Delete next sentence

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลบย่อหน้าก่อนหน้า

ให้พูดว่า

Delete previous paragraph

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลบย่อหน้าถัดไป

ให้พูดว่า

Delete next paragraph

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลบข้อความที่เลือกหรือข้อความสุดท้ายที่บอก

ให้พูดว่า

Delete that

แป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กดแป้นใดๆ บนแป้นพิมพ์

ให้พูดว่า

Press แป้นบนแป้นพิมพ์; Press a; Press capital b; Press Shift plus a; Press Ctrl plus a

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กดบางแป้นบนแป้นพิมพ์โดยไม่พูดคำว่า "press" ก่อน

ให้พูดว่า

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab

หมายเหตุ

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้อักษรการออกเสียง ICAO\NATO เพื่อบอกให้กดแป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดคำว่า "press alpha" เพื่อกด "a" หรือ "press bravo" เพื่อกด "b"

 • การใช้ 'การรู้จำเสียง' เพื่อกดแป้นบนแป้นพิมพ์จะสามารถใช้ได้ในเฉพาะภาษาที่ใช้ตัวอักษรละตินเท่านั้น

เครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพิเศษ

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้ ให้พูดว่า
เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

,

ให้พูดว่า

Comma

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

;

ให้พูดว่า

Semicolon

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

.

ให้พูดว่า

Period; Dot; Decimal point

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

:

ให้พูดว่า

Colon

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

ให้พูดว่า

Open double quote; Open quote

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

ให้พูดว่า

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

'

ให้พูดว่า

Apostrophe

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

ให้พูดว่า

Open single quote

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

ให้พูดว่า

Close single quote

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

>

ให้พูดว่า

Greater than sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

<

ให้พูดว่า

Less than sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

/

ให้พูดว่า

Forward slash

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

\

ให้พูดว่า

Backslash

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

~

ให้พูดว่า

Tilde

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

@

ให้พูดว่า

At sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

!

ให้พูดว่า

Exclamation mark; Exclamation point

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

?

ให้พูดว่า

Question mark

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

#

ให้พูดว่า

Number sign; Pound sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

$

ให้พูดว่า

Dollar sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

%

ให้พูดว่า

Percent sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

^

ให้พูดว่า

Caret

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

(

ให้พูดว่า

Open parenthesis; Open paren

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

)

ให้พูดว่า

Close parenthesis; Close paren

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

_

ให้พูดว่า

Underscore

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

-

ให้พูดว่า

Hyphen; Minus sign; Dash

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

ให้พูดว่า

En dash

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

ให้พูดว่า

Em dash

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

=

ให้พูดว่า

Equal sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

+

ให้พูดว่า

Plus sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

{

ให้พูดว่า

Open brace; Open curly bracket

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

}

ให้พูดว่า

Close brace; Close curly bracket

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

[

ให้พูดว่า

Open bracket; Open square bracket

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

]

ให้พูดว่า

Close bracket; Close square bracket

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

|

ให้พูดว่า

Vertical bar

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

:-)

ให้พูดว่า

Smiley face

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

:-(

ให้พูดว่า

Frowny face

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

;-)

ให้พูดว่า

Winky face

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

ให้พูดว่า

Trademark sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

¾

ให้พูดว่า

Three quarter sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

¼

ให้พูดว่า

One quarter sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

½

ให้พูดว่า

One half sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

£

ให้พูดว่า

Pound sterling sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

&

ให้พูดว่า

Ampersand; And sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

*

ให้พูดว่า

Asterisk

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

//

ให้พูดว่า

Double slash

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

`

ให้พูดว่า

Back quote

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

<

ให้พูดว่า

Open angle bracket

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

>

ให้พูดว่า

Close angle bracket

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

±

ให้พูดว่า

Plus or minus sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

«

ให้พูดว่า

Open angle quote

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

»

ให้พูดว่า

Close angle quote

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

×

ให้พูดว่า

Multiplication sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

÷

ให้พูดว่า

Division sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

¢

ให้พูดว่า

Cent sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

¥

ให้พูดว่า

Yen sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

§

ให้พูดว่า

Section sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

©

ให้พูดว่า

Copyright sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

®

ให้พูดว่า

Registered sign, Registered trademark sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

°

ให้พูดว่า

Degree sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

ให้พูดว่า

Paragraph sign

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

ให้พูดว่า

Ellipsis; Dot dot dot

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

ƒ

ให้พูดว่า

Function sign

คำสั่งของ Windows

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกรายการโดยพูดชื่อ

ให้พูดว่า

File; Edit; View; Save

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกรายการต่างๆ

ให้พูดว่า

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่รายการใดๆ

ให้พูดว่า

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click ชื่อโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่รายการใดๆ

ให้พูดว่า

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click ชื่อโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุดเพื่อแสดงเดสก์ท็อปของคุณ

ให้พูดว่า

Show desktop

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกรายการใดๆ หากคุณไม่ทราบชื่อเรียก

ให้พูดว่า

Show numbers (หมายเลขจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอสำหรับทุกรายการในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ พูดหมายเลขของรายการนั้นเพื่อเลือกรายการ)

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกรายการที่มีหมายเลขกำกับ

ให้พูดว่า

19 OK; 5 OK

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่รายการที่มีหมายเลขกำกับ

ให้พูดว่า

Double-click 19; Double-click 5

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่รายการที่มีหมายเลขกำกับ

ให้พูดว่า

Right-click 19; Right-click 5

การทำงานกับหน้าต่างและแอป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดแอป

ให้พูดว่า

Open Paint; Open WordPad; Open ชื่อแอป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับไปใช้แอปหนึ่งที่เปิดอยู่

ให้พูดว่า

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to ชื่อแอป; Switch application

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ปิดแอป

ให้พูดว่า

Close that; Close Paint; Close Documents

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย่อเล็กสุด

ให้พูดว่า

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ขยายใหญ่สุด

ให้พูดว่า

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

คืนค่า

ให้พูดว่า

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัด

ให้พูดว่า

Cut that; Cut

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

คัดลอก

ให้พูดว่า

Copy that; Copy

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

วาง

ให้พูดว่า

วาง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

การลบ

ให้พูดว่า

Delete that; Delete

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลิกทำ

ให้พูดว่า

Undo that; Scratch that; Undo

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลื่อนไปยังทิศทางหนึ่ง

ให้พูดว่า

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลื่อนตามจำนวนหน้าที่ระบุ

ให้พูดว่า

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลื่อนตามจำนวนหน่วยอื่นๆ ที่ระบุ

ให้พูดว่า

Scroll up 5; Scroll down 7

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปยังเขตข้อมูลในแบบฟอร์มหรือแอป

ให้พูดว่า

Go to field name; Go to Subject; Go to Address; Go to cc

แตะหรือคลิกที่ตำแหน่งใดๆ บนหน้าจอ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงตารางที่มีหมายเลขกำกับ

ให้พูดว่า

Mousegrid

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่จุดกึ่งกลางของช่องสี่เหลี่ยมในตารางที่มีหมายเลขกำกับ

ให้พูดว่า

หมายเลขของช่องสี่เหลี่ยม; 1, 7, 9

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แตะหรือคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมในตารางที่มีหมายเลขกำกับ

ให้พูดว่า

Click หมายเลขของช่องสี่เหลี่ยม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกรายการที่จะลากด้วยตารางที่มีหมายเลขกำกับ

ให้พูดว่า

หมายเลขของช่องสี่เหลี่ยมที่มีรายการปรากฏ; 3, 7, 9 (ตามด้วย) mark

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกพื้นที่ในตารางที่มีหมายเลขกำกับที่คุณต้องการลากรายการ

ให้พูดว่า

หมายเลขของช่องสี่เหลี่ยมที่คุณต้องการลาก; 4, 5, 6 (ตามด้วย) click

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่